Електротехнічна лабораторія

Електротехнічна лабораторія (далі -ЕТЛ) є структурною одиницею, що входить до складу Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди

(ХНПУ ім Г.С.Сковороди) (наказ №33-К від 26 квітня2002  р)                  

У своїй діяльності електротехнічна лабораторія керується чинним трудовим законодавством;

Лабораторія в повній мірі забезпечена вимірювальним обладнанням, яке задовольняє встановленим метрологічним вимогам та використовується в процесах вимірювань.

       Електротехнічна лабораторія (ЕТЛ)виконує  такі функції:

  1. Проводить вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлених   магістралях та устаткуванні;
  2. Проводить перевірку  опору ізоляції
  3. Проводить перевірку повного опору петлі фаза-нуль
  4. Проводить перевірку наявності кола між установками які заземлено і елементами заземленої установки
  5. Складає відомості виявлених  при вимірюванні дефектів
  6. Видає протоколи результатів вимірювань замовнику з записом у журналу обліку
  7. Надає висновки про відповідність виміряного параметру нормам.
  8. Вносить пропозиції про припинення подальшої експлуатації устаткування до виправлення виявлених недоліків.
  9. Направляє замовникам рекомендації по усуненню дефектів, виявлених у процесі наладки й випробувань;
  10. Надає замовнику рекомендації, щодо ощадливого використання електроенергії шляхом упровадження нової техніки або заміни на більш економічні електроустановки;

  Висновки вимірювань, необхідні для підтвердження електро та пожежної безпеки діючх об`єктів

  Усі випробування і вимірювання та інші роботи, які виконує ЕТЛ стороннім організаціям, сплачуються на підставі укладених договорів. У фінансовій діяльності ЕТЛ використовує розрахунковий рахунок університету.

Начальник ЕТЛ

 Прокопенко Г.О. тел. 7003517    098 8182371

61002, м. Харків,  вул. Алчевських (Артема), 29, 

тел.(057) 700-35-17

Прокопенко Григорій Олександрович

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.