Кафедра хімії

Зв’язок зі школами та профорієнтаційна робота

Консультативна допомога вчителям хімії по втіленню сучасних інформаційних-комунікаціних технологій навчання

Кафедра хімії  є структурним підрозділом природничого факультету.

Мета діяльності кафедри хімії – забезпечення ефективної підготовки висококваліфікованих фахівців для викладання хімії в закладах освіти.

Стратегічні напрямки діяльності кафедри:

  • дослідження міжфазних та гомогенних хімічних електролітичних систем;
  • реакційна здатність та кількісні співвідношення структура-активність біологічно-активних сполук;
  • методологія і методика викладання спеціальних дисциплін у закладах вищої освіти і загальноосвітній школі.

Кафедрою забезпечується підготовка здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія).

Кафедра є випусковою для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія).

Роботу кафедри забезпечують 1 доктор наук, 3 кандидати наук, один старший викладач та один викладач.

Наші випускники працюють у закладах загальної середньої освіти, професійної освіти та закладах вищої освіти.

Серед наших випускників є вчителі-методисти, відмінники освіти, директори шкіл, кандидати наук!

Багато з випускників працюють у суміжних сферах: косметологами, лаборантами в хімічних та біологічних лабораторіях.

Протоколи засідання проектної групи ОП «Хімія в закладах освіти», рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

 

Завідувачка кафедри хімії,
кандидат технічних наук, доцент,
Ольга Володимирівна Сидоренко

61168, м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. Б, к.406,

тел. (0572) 68–00–12;

e-mail: kaf-chemistry@hnpu.edu.ua

Завідувачка кафедри хімії

Сидоренко Ольга Володимирівна,

Кандидат технічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.