Кафедра інформаційних технологій

Вітаємо Вас на сторінці кафедри інформаційних технологій!

Нашу кафедру було створено у 2004 році. Першим керівником нового підрозділу було призначено проф. Прокопенко А. І. Формування самостійної структури університету відбулося невипадково, адже розвиток IT змусив зацікавлених науковців виявити та розглянути проблеми сучасної педагогіки з точки зору впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та науці. Зробити навчальний процес більш сучасним та інноваційним.

З моменту створення кафедри IT її головним напрямком роботи є розгляд та вирішення методологічних і методичних питань використання (впровадження) інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес. Починаючи з 2010 року науковці кафедри спільно з спеціалістами інших підрозділів Інституту інформатизації освіти займаються проблемами інтеграції дистанційного навчання.

До того ж ми займаємося:

  • науковими дослідженнями в галузі інформатики, систем підтримки прийняття рішень та інформаційних технологій;
  • вирішенням проблем пов’язаних із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій у навчанні та контролі знань студентів педагогічних спеціальностей;
  • наданням студентам знань та формуванням їх практичних навичок щодо використання ІКТ у майбутній педагогічній діяльності;
  • дослідженням можливостей та проблем інформатизації управління діяльністю закладів освіти та багато іншим.

 

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 304,
тел.(0572)68-43-30
61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29, к. 217,
тел.(057)700-35-22 61166, м. Харків, пр. Фанінський, 3-В, к.201 
e-mail: kaf-it@hnpu.edu.ua

Доценко Світлана Олексіївна
доктор педагогічних наук,  доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.