Кафедра природничо-математичних дисциплін

Кафедра природничо-математичних дисциплін

Історія створення кафедри. У 1979 році на педагогічному факультеті (зараз факультет початкового навчання) було створено кафедру методики викладання математики у початкових класах (зараз кафедра природничо-математичних дисциплін), яку очолила Рябчинська Вікторія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент. У різні часи на кафедрі працювали Смагіна Олександра Василівна -   кандидат педагогічних наук, доцент; Хитяєва Людмила Петрівна - кандидат педагогічних наук, доцент, які займалися питаннями проблемного навчання  молодших школярів; Демідієнко Олександр Якович – доктор сільскогосподарських наук, професор; Фещенко Тетяна Іванівна – старший викладач, яка очолила творчу групу викладачів, що розробляли програми з початкового навчання математики в системі розвивального навчання Ельконіна-Давидова. Вона є автором підручників з математики для 1 – 3 класів.

З 2003 року кафедру очолила доктор педагогічних наук, професор Олена  Миколаївна Іонова кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор. Працює на кафедрі з 1990, читає курси «Теоретичні основи початкового курсу математики», «Вальдорфська педагогіка», керує роботою докторантів, аспірантів та співшукачів. Основними напрямами наукових досліджень є: координаційно-організаційне сприяння, науково-методичне забезпечення розвитку й упровадження вальдорфських освітніх технологій в Україні; теорія і практика  педагогічної конфліктології; науково-методичні засади підготовки майбутнього вчителя; здоров’язберігаючі  технології виховання і навчання учнів («Здоров’я через навчання»); розвиток природничо-математичної освіти: історія і сучасність. О.М. Іонова є засновником і керівником Харківської міської громадської організації «Центр антропософських ініціатив», навчально-виховного комплексу «Школа вільного розвитку» - першого на Слобожанщині освітнього закладу, що орієнтує свою діяльність на принципи вальдорфьсокї педагогіки. Член Всесвітнього антропософського товариства (штаб-квартира – м. Дорнах, Швейцарія). Керівник узагальнюючого науково-методичного експерименту всеукраїнського рівня «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні», заступник директора Науково-дослідного інституту педагогіки і психології імені В.О. Сухомлинського Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Лауреат конкурсу ім. Г.С. Сковороди «Людина року» (2002). Дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у 2001, 2004 та 2005 рр. Відмінник освіти України. Опублікувала більш як 100 наукових праць.

 Станом на 2011 рік на кафедрі працюють: 1 докт. пед. наук (проф. Іонова О.М.), 4 канд. пед. наук (доценти Масюк О.М., Старікова Л.П., Смолянюк Н.М і Титаренко Л.І.), 1 канд. фіз.-мат. наук (доц. Курбаров С.Г.), 1 доцент (Карпова В.О.), 3 старших викладача (Глінка І.В., Довгопола Н.О., Мірошниченко Л.М.) і 2 викладачі (Нікітюк Л.В., Партола В.В.).

Навчально-методична робота. Кафедра обслуговує факультети початкового навчання, заочного навчання та дошкільної освіти, інститут післядипломної освіти, здійснює підготовку вчителів зі спеціальностей: 6.010100 – початкове навчання;   6.010100 – дошкільна освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр»

Викладачі кафедри забезпечують викладання курсів природничо-математичних циклів: «Методика природознавства»,  «Основи ботаніки і зоології з екологією»,  «Методика природознавства у ВНЗ (для магістрів)», «Основи природознавства та ознайомлення дітей з навколишнім світом»,  «Основи екології», «Землезнавство з основами краєзнавства»,  «Методика трудового навчання», спецкурс «Господарочка», спецкурс «Орігамі», спецкурс «Основи вальдорфської педагогіки»,  «Теорія ймовірностей»,  «Методика вивчення математики у початковій школі»,  «Основи математичної логіки»,  «Математика», «Теоретичні основи початкового курсу математики», «Формування елементарних математичних уявлень у дошкільників», спецсемінар «Альтернативні програми з математики», спецкурс «Формування у молодших школярів контрольно-оцінних умінь у процесі навчання”, спецкурс “Формування  логічного мислення молодших школярів”,  «Числові методи», спецкурс «Елементи історії математики у початковій школі», спецкурс “Формування  логічного мислення молодших школярів” тощо.

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри: «Розробка і впровадження нових педагогічних технологій», «Організація здоровотвірного навчально-виховного процесу», «Розвиток природничо-математичної освіти: історія та сучасність», «Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів» (кер. проф. О.М.Іонова), «Інтеграція дидактико-методичних дисциплін у підготовці вчителів початкових класів» (кер. доц. Л.І.Титаренко), «Екологічне виховання учнів початкової школи та підготовка майбутніх спеціалістів до його здійснення» (кер. доц. Л.П.Старикова), «Трудове виховання учнів початкової школи та підготовка майбутніх спеціалістів до його реалізації» (кер. ст. викл. Глінка І.В.,  ст.викл. Довгопола Н.О.).

Міжнародні зв’язки. Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних педагогічних дослідженнях. Так, викладачі математики та методики математики  (доц. Титаренко Л.І., доц. Масюк О.М.) беруть участь у Міжнародному семінарі в рамках проекту «Міжнародне порівняльне дослідження підготовки вчителів математики ICSMTT». Викладачами кафедри було організовано моніторинг математичної підготовки учителів старшої, середньої та початкової школи під керівництвом Д. Бьорджеса; за допомогою проведеного анкетування було визначено початковий рівень математичних здібностей студентів (Trainee Teacher), викладачів (Tutor) та вчителів-наставників (Teacher Mentor) у школі. Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних педагогічних дослідженнях: ІРМА (проф. О.М.Іонова, доц. В.О.Карпова, доц. С.Г.Курбаров, доц. Л.І.Титаренко), ІААРА (доц. Л.П.Старикова). Проф. Іонова О.М. активно співпрацює з «Вищою школою духовної науки» (м. Дорнах, Швейцарія), є членом «Союзу вільних вальдорфських шкіл», є одним з  засновників та керівників українського відділення «Антропософського товариства Росії».

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 306

тел. (0572) 68-11-62

Іонова Олена Миколаївна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.