Кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки

У 1990 р. в Харківському педагогічному інституті був в створений художньо-графічний факультет, в структуру якого увійшла кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки. Головними напрямками кафедри є формування та закріплення у студентів професійних і методичних навичок з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, художньої праці, художньої обробки деревини, художньої обробки тканини, художнього конструювання, прикладної графіки, естампу, кераміки, креслення та нарисної геометрії, що допомагають студентам розвивати просторове мислення. Здійснюється значна робота з організації та проведення педагогічних та виробничих практик.

У процес становлення і розвитку кафедри протягом 25 років великий внесок зробив завідувач кафедрою доц. Тимошевський В.І.

Кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва та графіки є однією з випускаючих на художньо-графічному факультеті ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Багато випускників факультету, які розробляли й захищали дипломні та магістерські роботи на кафедрі УДПМ та графіки, працюють учителями в середніх загальноосвітніх навчальних закладах, викладачами професійно-технічних училищ, художніх шкіл, шкіл мистецтв, викладачами вищих навчальних закладів. Також випускники кафедри творчо працюють у різноманітних фірмах, майстернях, дизайн-студіях.

Викладачами кафедри видано багато навчально-методичних посібників з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, народних промислів, батику, прикладної та комп'ютерної графіки, креслення тощо. Викладачі беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних виставках і науково-практичних конференціях. Творча діяльність кафедри декоративно-прикладного мистецтва та графіки передбачає участь викладачів і студентів у форумах, конкурсах і виставках різного рівня.

На кафедрі проводяться науково-практичні та науково-теоретичні конференції, семінари, планові виставки робіт студентів і викладачів. Результати наукових досліджень викладено в публікаціях, статтях і тезах збірників Міжнародних, республіканських та факультетських конференцій.

Кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва постійно веде пошук нових шляхів для творчого розвитку студентів.

Кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки співпрацює з провідними вузами України та Китаю, зі Спілками народних майстрів України та з музейними спільнотами міста Харкова та Харківської області.

На кафедрі УДПМ і графіки працюють 6 майстерень і лабораторій з декоративного розпису тканини, скульптури; різьблення по дереву та аплікації; художньої вишивки, прикладної графіки та декоративного розпису; офорту та естампу; комп'ютерної графіки; креслення та методик викладання, де студенти виконують практичні творчі завдання. Всі лабораторії та майстерні оснащені спеціальним обладнанням та наочними посібниками. Кафедра  має свій методичний фонд, у якому зберігаються проекти та вироби виконані студентами під час навчальння та самостійної роботи. Крім того кафедра має власну бібліотеку.

61166,  м. Харків, пров. Фанінський, 3, к. 415,
тел. (0572) 701-04-95

Чен Наталія Володимирівна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.