Наукова частина

Науково-дослідна робота є одним із пріоритетних напрямків діяльності Харківського педагогічного університету, показником ефективності професійної роботи науково-педагогічних працівників, умовою забезпечення якості фундаментальної та фахової підготовки майбутніх учителів.

Ураховуючи, що в умовах європейської освітньої інтеграції та розвитку вітчизняної вищої освіти в контексті Болонського процесу рівень кадрового потенціалу університету, якість наукових досліджень викладачів і студентів, кількість та змістовність їхніх наукових публікацій є показником конкурентоспроможності університету на ринку освітніх послуг, ректорат, деканати й кафедри університету спрямовують свою діяльність на реалізацію таких основних завдань:

  • поліпшення якості науково-педагогічного потенціалу;
  • оптимізація діяльності докторантури та аспірантури;
  • активізація розробок держбюджетних тем;
  • покращення ефективності діяльності наукових шкіл і лабораторій;
  • збільшення якісної друкованої наукової продукції;
  • упровадження інноваційних підходів до наукових розробок;
  • підвищення ефективності студентської науки;
  • розширення науково-освітянських зв'язків між ВНЗ України та зарубіжжя та ін.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди відомий як науковий осередок розвитку вищої педагогічної освіти в Україні.

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29, к. 118,

тел.(057)700-35-06

Трубчанінов
Микола Анатолійович,

канд. іст. наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.