Відділ менеджменту і моніторингу якості освіти

21 квітня 2008 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди розпочав свою роботу відділ менеджменту і моніторингу якості освіти, який регулює систему забезпечення моніторингу освітнього процесу шляхом регулярного збору, аналізу, обробки, збереження та поширення інформації про стан навчально-виховного процесу, систему отримання даних для прийняття керівництвом стратегічних і тактичних рішень. Відділом проводяться моніторингові дослідження за всіма основними функціями університету, таких як: планування (визначення цілей та дій по їх досягненню); організація (структурізація роботи співробітників, яка підвищує ефективність роботи); розпорядництво (процес доведення рішень від ректорату до викладачів, студентів та інших співробітників університету); координація (узгодження і встановлення взаємозв’язків для досягнення поставлених цілей); мотивація (створення умов, які спонукають співробітників ефективно виконувати роботу, відповідно до їхніх обов’язків); контроль (забезпечення досягнення поставлених цілей шляхом відстежування навчально-виховного та робочого процесу, термінів її виконання і своєчасного виправлення помилок).  

Відділом менеджменту і моніторингу якості освіти університету щорічно проводяться дослідження з багатьох питань університетської діяльності, які допомагають зрозуміти проблеми студентів і вдосконалити освітній процес. Одним з таких досліджень є щорічне  стовідсоткове соціологічне опитування «Викладач очима студентів». За результатами цього анкетування визначається рейтинг штатних викладачів, працюючих в університеті (кожна окрема кафедра). Викладачі, які посіли перші місця у цьому рейтингу, відзначаються керівництвом університету. Результати тих, що посіли останні місця, враховуються керівництвом при підписанні контракту з ними. Це опитування дозволяє удосконалити роботу викладачів, запобігати проявам корупції.  Щодо вдосконалення менеджменту якості діяльності університету, працівниками відділу  проводяться моніторингові дослідження системи управління якості діяльності навчального закладу, в межах якого студенти і співробітники університету оцінюють ступінь задоволеності інформаційним, бібліотечним обслуговуванням, матеріально-технічною базою університету, організацією харчування, можливістю впливати на стан справ в університеті тощо. Також регулярно проводиться анонімне опитування щодо ефективності роботи загально університетських менеджерів (ректора і проректорів), де кожен з респондентів вносить свої пропозиції щодо вдосконалення роботи ректорату і університету взагалі.  Результати роботи відділу менеджменту і моніторингу якості освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди дозволяють висвітлити позиції керівництва, виявити мікроклімат серед викладачів, студентів, співробітників, надаючи тим самим можливість керівництву аналізувати стан справ в університеті і планувати його подальшу діяльність.

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, каб.313
тел.(057) 700-00-42

Плахтєєва Вікторія Іванівна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.