Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Надання публічної інформації Університет здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1. ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит) *;
  3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Зразки форм для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

  • від фізичної особи (зразок);
  • від юридичної особи (зразок);
  • від об’єднань громадян (зразок);
  • форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту:

61002, м. Харків, вул. Артема, 29, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

телефон: (057) 700-35-23

факс: (057) 700-69-09

електронна пошта: rector@hnpu.edu.ua

 

* Згідно із п.2 ч.1, ч.3 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Університет як юридична особа, що фінансується з Державного бюджету, є розпорядником лише інформації, що стосується використання ним бюджетних коштів. 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.