Історія кафедри фізики

Кафедра фізики існує з 1939 р. – час відкриття фізико-математичного факультету. Має істотні традиції. В свій час на кафедрі починали свою науково-педагогічну діяльність Слуцький А.А. (академік АН УРСР, займався проблемами поширення електромагнітних хвиль в неоднорідних середовищах); Галкін О.О. (академік АН УРСР, директор Донецького фізико-технічного інституту); Шестопалов В.П. (член кор. АН УРСР директор Харківського інституту радіоелектроніки), Неклюдов І.М. (академік НАНУ, директор Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» ХФТІ). 

Науково-дослідницька робота співробітників кафедри визначалась тими напрямками до яких були причетні ці провідні вчені. З 1946 р. викладачами і аспірантами досліджувались проблеми поширення електромагнітних хвиль СВЧ діапазону та їх дифракція на періодичних структурах. З початку 60-років пріоритетним напрямком стає фізика твердого тіла (наукові керівники професор Гарбер Р.І. (начальник лабораторії реальних кристалів ХФТІ), професор Гіндін Й.А. (начальник лабораторії міцності і пластичності кристалів ХФТІ). Під їх керівництвом виконано ряд робіт, які дали значний  внесок в розвиток розуміння  поведінки дефектів в кристалічних структурах при термо-механічній дії. В цей час на кафедрі формується контингент молодих вчених, значна частина яких була випускниками фізико-математичного факультету (доктори фіз.-мат наук Неклюдов І.М., Нечволод М.К., Бобонець І.І., Паль-Валь П.П., канд. фіз.-мат. наук Солошенко І.І., Афанасьєв В.І., Губін М.С., Халдей О.А.,                   Злуніцина В.М., Хижкова С.П., Лєвандовський Б.І., Малець Є.Б.,             Парцирний В.Д., Куліш В.Г. Публікації по темам досліджень з’являлись в наукових журналах АН СРСР (Фізика твердого тіла, Фізика і техніка напівпровідників, Доклади АН СССР) АН УРСР, НАНУ (Український фізичний журнал, Металофізика).

В 1973-1976 рр. на кафедрі виконувалась господоговірна тема «Розробка квазіоптичних елементів субміліметрового інтерферометра на довжину хвилі 337 мкм» (наукові керівники Камишан О.В., Малець Є.Б.,  замовник ХФТІ).

В 1980 р. виконана господоговірна тема «Розробка безгольчатого ін`єктора», яка отримала найвищий рейтинговий бал в конкурсі, що проводився п’ятим управлінням МО СРСР (кер. МалецьЄ.Б., виконавці Литвинов Ю.В., Самокиш С.О.). В подальшому виконувався ряд госпдоговірних тем, пов’язаних з дослідженням електрофізичних властивостей напівпровідників, діелектриків, оксидів в жорстких радіаційних полях. Остання робота в цьому напрямку виконана в 2015 р. «Дослідження транспортних властивостей носіїв заряду у напівпровідникових детекторах гамма-випоромінювання» (кер. Малець Є.Б., виконавці Литвинов Ю.В., Сергєєв В.М.).

Протягом 1985-1989 рр. каф. фізики являлась організатором в проведенні фізичних олімпіад з фізики серед педагогічних інститутів України. По результатам виконаних олімпіад них завдань формувалась збірна команда України (три призери), які приймали участь у Всесоюзній олімпіаді серед педагогічних закладів. В 1985 р. команда України (м. Рига зайняла друге місце, після команди Москви; 1986 р. (м. Вільнюс – перше місце), 1987р. (м. Каунас – третє місце), 1988 р. (м. Шуляй – третє місце). Заслуга викладачів кафедри в успішному виступі команди України полягала в правильному відборі претендентів на заключний етап (керівники команди Малець Є.Б., Мялова О.М. (1987 р). В 1996-1997 р. на базі кафедри проводилась обласна олімпіада з фізики  для школярів.

На кафедрі проводились і ведеться робота по втіленню сучасних вимірювальних технологій в фізичний навчальних експеримент. В цьому напрямку викладачі і студенти кафедри приймали участь в апробації нових засобів проведення лабораторних робіт з фізики та технічних дисциплін, які були сумісно розроблені з Харківським філіалом Київського торгово-економічного університету (проф. Павлюк В.А) і кафедри фізики ХНПУ (Малець Є.Б.) під назвою «Електроемітаційний комплекс для виконання лабораторних робіт». Протягом 2003-2014 на кафедрі фізики проводились розробки комп’ютерного комплексу для фізичного експерименту (автор Литвинов Ю.В.), який по своїм параметрам значно перевищував відомі на той час аналогічні пристрої, як вітчизняні так і зарубіжні.

На даному етапі кафедра фізики займається окремими питаннями технологічності освіти, зокрема, поєднанням в навчальному процесі елементів науково-дослідної роботи з програмним фізичним курсом. Даний напрямок підкріплюється діяльністю зав. каф. доктора пед. наук Масича В.В., який має певний досвід в цьому секторі роботи.

Дипломи, які отримані від МОНУ під час огляду на різних виставках , присвячених новітнім розробкам в сфері фізичного експерименту

Нагороди, отримані за універсальний комп’ютерний комплекс         «Експериментатор».

Доцент кафедри фізики Литвинов Ю.В. дає пояснення щодо функціональних можливостей комп’ютерного вимірювального комплексу «ITM лабораторія»  на міжнародній виставці «Інноватика в освіті» 2006 р. м. Київ.


 

Вул. Валентинівська, 2, к. 306-Б, 
м. Харків, 61168, Україна.
Телефон (0572)67-53-58
Завідувач кафедри
доктор педагогічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.