Гармаш Людмила Вікторівна

Гармаш Людмила Вікторівна
професор кафедри світової літератури
доктор філологічних наук, доцент
 

Освіта:

 • 1994 р. – закінчила філологічний факультетХарківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 • 2000 р. – закінчила аспірантуру при кафедрі світової літератури Харківського національного педагогічного університету Г.С. Сковороди
 • 2015 р. – закінчила докторантуру при кафедрі світової літератури Харківського національного педагогічного університету Г.С. Сковороди

Захищені дисертації:

 • дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Художня своєрідність симфоній Андрія Бєлого»: 10.01.02 – російська література; Харківський національний педагогічний університет Г.С. Сковороди. – Харків, 2000.
 • дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему: «Танатологічні мотиви в романах російських символістів: Ф.Сологуб, В.Я.Брюсов, А.Бєлий»: 10.01.02 – російська література; Харківський національний педагогічний університет Г.С. Сковороди. – Харків, 2015.

Професійна кар’єра:

 • 1996–1997 рр. викладач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського національного педагогічного університету Г.С. Сковороди;
 • 2000–2015 рр. доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського національного педагогічного університету Г.С. Сковороди;
 • 2000–2010 рр. заступник декана музично-педагогічного факультету Харківського національного педагогічного університету Г.С. Сковороди;
 • 2014 – 2016 доцент кафедри російської та світової літератури Харківського національного педагогічного університету Г.С. Сковороди;
 • з 2016 – професор кафедри світової літератури Харківського національного педагогічного університету Г.С. Сковороди

Науково-дослідна діяльність:

 • Автор монографії, понад 70 наукових публікацій у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях, які входять до різних міжнародних наукометричних баз, зокрема Web-of-Science; тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.
 • ауковий керівник комплексної теми «Закономірності розвитку та взаємодії європейських літератур у ХІХ – ХХІ ст.» (держ. № 0116U004330 УкрІНТЕІ, № 0019–16 від 14 липня 2016 р.
 • Головний редактор «Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство»
 • Керівник студентської наукової конференції «Актуальні проблеми сучасного літературознавства» факультету славістики ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Монографія׃

1. Танаталогические мотивы в прозе русских символистов. Харьков, 2015. 312 с. ISBN 978-617-7225-60-6

Статті у наукометричній базі Web-of-Science:

 1. Harmash, L., Kholodniak, O., Kryvoruchko, S., Razumenko, I., & Razumenko, T. (2019). The fall of the roman empire in Valery Bryusov’s novel-myth The Altar of Victory. Amazonia Investiga, 8(22), 684-693. Retrieved from https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/820
 2. Harmash, L., Khalanska, N., Melnyk, S., Razumenko, I., & Tyshchenko, T. (2019). Nonverbal Means of Communication in Modern Literature: J. M. Coetzee’s Novel "The Master of Petersburg". Amazonia Investiga, 8(23), 252-258. Retrieved from https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/852

Статті:

 1. Мотив убийства в романе Ф.К. Сологуба «Тяжелые сны» // Наукові записки ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Сер. «Літературознавство». – Вип. 4 (80). – Ч. 2. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – С. 47–59.
 1. Типология танатологических мотивов в романе Ф.К. Сологуба «Творимая легенда» // Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. – №1. – 2015. – С. 88–94.
 2. Мотив убийства в романе Ф.К. Сологуба «Мелкий бес» // Література в контексті культури : зб. наук. праць / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К. : Видав. дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 26 (2). – С.67–74.
 3. Танатологические мотивы в романе Андрея Белого «Москва» // Русская Филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2015. – № 2 (55). – С. 36–41.
 4. Ф.М. Достоевский в литературно–критических трудах Андрея Белого: диалектика самопознающего сознания // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Філологія. – 2016. – № 75. – С. 184–187.
 5. "Античный код" в симфониях Андрея Белого // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2017. – Вип. 76. – С. 13–16.
 6. Чеховский художественный универсум вблизи и издалека (Рецензия на монографию Т. А. Шеховцовой "У него нет лишних подробностей…": Мир Чехова. Контекст. Интертекст (Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. 196 с.) // Русская Филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2017. – № 3 (62). – C. 59–61.
 7. Формы авторского сознания в романе Андрея Белого «Серебряный голубь» // Русская филология. Вестник ХНПУ имени Г.С. Сковороды. – 2018. – № 2–61. – С. 41–46.
 8. Литературоведческая идентификация модернизма Серебряного века // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. "Літературознавство". – 2018. – № 2–86. – С. 238–245.
 9. Еротичні жести в поезії і літературних симфоніях Андрія Бєлого: від «Золота в блакиті» до «Кубку заметілі». Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. "Літературознавство". Том 1, № 91–92 (2019). С. 31–44.

Керівництво аспірантами та докторантами.

Захищено кандидатську дисертацію:

1. Бєлова Ю. С.   Форми вираження авторської свідомості в прозі Є. Гришковця, канд. філол. наук, спеціальність 10.01.02 «Російська література»; ДК 04 71 26 від 16.05.2018 р.

Сфера наукових інтересів:

 • російська література;
 • сучасна література ХХ–ХХІ ст.;
 • літературознавча танатологія;
 • міфопоетика;
 • нарратологія;
 • інтертекстуальність

Контакти:

Е-mail: l.v.garmash@hnpu.edu.ua

Профіль у Google Академії

Профіль  у  Reseachgate.net


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.