Гризун Людмила Едуардівна

Гризун Людмила Едуардівна
професор кафедри інформатики,
доктор педагогічних наук, професор.
 

Освіта

1986 р. – закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету імені О.М. Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) за спеціальністю "Прикладна математика".

2008р. – закінчила докторантуру при Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди за спеціальністю "Теорія та методика професійної освіти".

Захищені дисертації:

 • дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему: "Дидактичні основи створення сучасного комп’ютерного підручника": 13.00.09 – теорія навчання; Харк. нац. пед. ун-т – Харків, 2002 р.
 • дисертація на здобуття ступеня доктора педагогічних наук на тему: "Дидактичні основи проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань": 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти;Харк. нац. пед. ун-т – Харків, 2009 р.

Професійна кар’єра:

 • 1986-1995 рр. – інженер-програміст СКБ Харківських заводів ім. Т.Г. Шевченко та "Комунар"
 • 1995-1997 рр. – методист з інформатики Харківського обласного інституту удосконалення вчителів
 • 1998 - 2002 рр. – викладач кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
 • 2002-2005 рр. – доцент  кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
 • 2005-2008 рр.– докторант за спеціальністю "Теорія та методика професійної освіти";
 • 2008-2009 рр.–доцент  кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
 • з 2009 р. – професор  кафедри інформатики Харківського національногопедагогічного університету імені Г.С.Сковороди;

Науково-дослідна діяльність.

 • робота у складі Спеціалізованої вченої ради Д 64.108.01 (з 2015 р.);
 • участь у Міжнародному конкурсі інноваційних та інвестиційних проектів "Харківські ініціативи" в номінації "Кращий інноваційний проект з розвитку освіти" із проектом "Технологія модульного структурування навчальних дисциплін у вищій професійній освіті на засадах інтеграції наукових знань" (у співавторстві). Проект нагороджено дипломом фіналіста (2012 р.);
 • переможець конкурсу на кращий інноваційний STEM проект, представлений на Всеукраїнському фестивалі "Наука на сцені" (2018 р.);
 • керівництво англомовним дискусійним клубом "Наука навкруги нас" ("Sciencearoundus"), що постійно працює на кафедрі (з 2010р.).

Публікації:

Автор 5-ти навчальних посібників, монографії та близько 120 публікацій у фахових вітчизняних та закордонних виданнях з питань розробки комп’ютерних підручників, проектування змісту вищої освіти на засадах інтеграції наукових знань, застосування інструментів штучного інтелекту до проблем педагогічної діагностики тощо.

 • Гризун Л.Е., Пікалова В.В., Русіна І.Д., Цибулька В.А. Практикум з опанування пакету динамічної математики GeoGebra як інструменту реалізації STEAM-освіти: навч. посіб. Харків, 2018.80 с.
 • Гризун Л.Е. Штучний інтелект і його застосування у системах педагогічної діагностики:навч.посіб. Харків, 2014. 151 с.
 • Гризун Л.Е. Дидактичні основи проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань:монографія. Харків, 2008. 302 с.
 • Гризун Л.Е. Ножка С.С., ПікаловаВ.В. Практикум з розв’язання алгоритмічних задач на графах у середовищі MAPLE:навч. посіб. Харків, 2012. 51 с.
 • Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Лабораторний практикум з програмування на VisualBasic:навч. посіб. Харків, 2004.  100 с.
 • Белоусова Л.И., Гризун Л.Э.Visual Basic-от простого к сложному:уч. пособ. Харьков, 2000. 256 с.

Міжнароднанаукова діяльність:

 • дійсний член Міжнародної Асоціації Розвитку Навчання, Викладання та Освіти - AssociationforDevelopmentofTeaching, EducationandLearning (ADTEL) (з 2017р.).
 • рецензент закордонних спеціалізованих журналів з проблем інформаційних інновацій та досліджень у педагогічних науках:
 • AthensJournalofEducation
 • IJIRESInternationalJournalofInnovationandResearchinEducationalSciences
 • PEOPLE : InternationalJournalofSocialSciences
 • робота у якості міжнародного експерта з педагогічних наук Національних та Відкритих Европейсько-Азіатських першостей з дослідної аналітики (“Worldchampionship, continental, nationalandregionalresearchanalyticschampionships”), що проводяться Міжнародною академією науки та вищої освіти (InternationalAcademyofScienceandHigherEducation) Лондон, Великобританія (2014-2017 рр).
 • виступи з докладами на Всесвітній конференції Міжнародного Інституту GeoGebra (Варшава, Польща, 2012),  Міжнародній конференції з проблем адаптивного навчання "Adaptive Technologies inLearningContol" (Одеса, 2015).
 • проведення семінарів для науковців у межах Міжнароднихконференцій “EastWestConferenceonMathematicsEducation”, (Варшава, Польща,  2014, 2015, 2016), а також у межах Міжнародної конференції з проблем математичної освіти CADGME (Угорський університет Трансільванії, м. Тиргу-муреш, Румунія, 2016).
 • стажування в Університеті штату Айова (США) у межах участі у програмі "Жінки світу в науці і техніці " (IWISE) за підтримки UNESCO, IITAP (InternationalInstituteofTheoreticalandAppliedPhysics).

Сфера наукових інтересів:функціональний підхід до створення електронних засобів навчання; проектування змісту вищої освіти на засадах інтеграції наукових знань;інтегративні тенденції в науці та освіті; залучення методів штучного інтелекту до розв’язання дидактичних проблем; ІТ інструменти для реалізації холістичної освіти.

Почесні нагороди:

 • нагороджена почесною відзнакою "Г.С. Сковороди" (2018 р.), пам’ятним посвідченням переможця у номінації "Взірець професійної майстерності" (2018 р.),
 • почесними нагородами (RewardofHonour) Міжнародних асоціацій EurasiaResearch та GlobalResearch&DevelopmentServices за науковий внесок у роботу Міжнародних конференцій ICTEL (Рим, Італія, 2017, 2018 рр.; Барселона, Іспанія, 2018 р.).

Профіль викладача у Google Академії

Профілі науковця у професійних мережах:

linkedin

ResearchGate

 

E-mail: lgr2007@hnpu.edu.ua


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.