Колгатін Олександр Геннадійович

Колгатін Олександр Геннадійович
професор кафедри інформатики,
доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор

Освіта

1989 р. – закінчив фізико-технічний факультет Харківського політехнічного інституту (нині Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут").

1993 р. – закінчив аспірантуру в Харківському політехнічному інституті.

2009 р. – закінчив докторантуру в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди.

Захищені дисертації:

  • дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Дослідження процесів кріоконденсаційного розділення газових сумішей" захищена в Фізико-технічному інституті низьких температур НАН України за спеціальністю 01.04.09 - фізика низьких температур; Харків, 31.01.1995 р.
  • дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: "Теоретико-методичні засади проектування комп’ютерно орієнтованої системи педагогічної діагностики майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей" захищена в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за спеціальністю 13.00.10 – інформаційні технології в освіті;  Київ, 11.10.2011 р.

Професійна кар’єра:

  • 1985 по 1993 рр. – працював на посадах лаборанта та інженера в Харківському політехнічному інституті, на посаді інженера в Фізико-технічному інституті низьких температур НАН України.
  • 1990 по 2000 рр. – вчитель інформатики Харківської загальноосвітньої школи №51 за сумісництвом.
  • З 1993 р.  -  працював на посадах  викладача, старшого викладача, доцента, професора кафедри інформатики Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди,
  • з 2015 по 2018 рр. декан фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Авторське посвідчення на винахід №1458661 від 15.10.1988 р. у співавторстві "Установка для кріоохолодження автомобільних  покришок, що утилізуються".

Публікації.

Автор понад публікацій 130 публікацій, серед яких:

  • Білоусова Л.І., Бєлявцева Т.В., Колгатін О.Г., Пономарьова Л.С. Лабораторний практикум з чисельних методів на базі пакету MathCAD: навчальний посібник. Київ, 1998. 164 с.
  •  Білоусова Л.І., Бєлявцева Т.В., Каневська М.В., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Постановка та проведення лабораторного практикуму з чисельних методів у середовищі MathCAD: навч. посіб. Харків, 2003. 106 с.
  • Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Інформаційні технології статистичного аналізу даних педагогічної діагностики: навч. посіб. Харків, 2014. 74 с.
  • Колгатін О.Г. Педагогічна діагностика та інформаційно-комунікаційні технології: монографія. Харків, 2009. 324 с.

Основні курси: "Комп'ютерне моделювання", "Методи обчислень", "Основи педагогічних досліджень", "Практикум з програмування", "Інформаційні системи", "Теоретичні основи інформатики".

Сфера наукових інтересів: комп'ютерне моделювання, інформаційно-комунікаційні системи в освіті, системи педагогічної діагностики.

Профіль викладача у Google Академії

ORCID ID 

Електронна адреса:  kafedra@kafinfo.org.ua


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.