Маленко Олена Олегівна

Маленко Олена Олегівна 
Завідувачка кафедри українознавства і лінгводидактики, доктор філологічних наук, професор. 
Головний редактор збірника наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Український світ у наукових парадигмах» (заснов. 2014).
Член Національної спілки журналістів України.

 

 

 

 

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 1978 по 1983 рр. навчалася на філологічному факультеті Харківського державного університету імені О.М. Горького за спеціальністю «Українська мова та література», після закінчення отримала кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови та літератури».

З 1992 по 1995 рр. навчалася в аспірантурі.

У 1996 році захистила дисертацію й отримала ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 — українська мова.

1998 року отримала вчене звання доцента.

З 2003 по 2006 рр. проходила наукову підготовку в докторантурі.

2011 року захистила дисертацію й отримала науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 — українська мова

2012 року отримала вчене звання професора.

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА

Упродовж 1983 – 1990 років працювала вчителем української мови та літератури в харківських школах №16 та №5.

З 1990 року й по сьогодні працює в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

З 1998 по 1999 рр. — доцент кафедри української мови.

З 1999 по 2003 рр. — заступник декана з виховної роботи факультету української мови та літератури.

З 1996 по 2006 рр. — за сумісництвом викладач української мови та літератури, заступник директора з науково-методичної роботи ліцею «Професіонал» м. Харкова.

З 2003 по 2020 рр. — за сумісництвом випусковий редактор всеукраїнського науково-методичного журналу для вчителів «Вивчаємо українську мову та літературу» видавничої групи «Основа».

З 2006 по 2011 рр. — доцент кафедри української мови Харківського регіонального інституту держуправління Академії держуправління при Президентові України.

З 2012 й по сьогодні — завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала різні дисципліни, зокрема: «Практикум з української мови», «Виразне читання», «Лексикологія», «Стилістика», «Методика навчання української мови в закладах загальної освіти»; «Лінгводидактика вищої школи»; «Наукове редагування» (студенти); «Лінгвістика тексту», «Когнітивна лінгвістика й лінгвоконцептологія», «Теорія і практика викладання філологічних дисциплін» (аспіранти).

За наказом МОН (№375 від 06. 04 2016 р.) член (секретар) підкомісії Науково-методичної комісії №1 сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України (Стандарт вищої освіти України. Ступінь вищої освіти бакалавр. Предметна спеціалізація 014.01. Середня освіта (українська мова та література). К., 2016.

Голова акредитаційної комісії в ПНПУ імені В.Г. Короленка (грудень 2018, наказ МОН України № 2659-л від 06.12. 2018 р.)

Має надруковані посібники з української мови для школи з грифом МОН (2000; 2008; 2015); методичні посібники для студентів (2013; 2018; 2019).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси: лінгвопоетика художнього (поетичного) тексту, лінгвостилістика, комунікативна лінгвістика, дискурсологія, лінгводидактика середньої та вищої школи. Загальна кількість наукових, методичних та журналістських публікацій понад 150.

З 2010 року й по сьогодні — член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (спеціальності 10.02.01 — українська мова; 10.02.02 — російська мова).

У 2014 – 2017 рр. — член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (спеціальності 10.01.01 — українська література; 10.01.02 — російська література).

Неодноразово була опонентом на захисті докторських та кандидатських дисертацій з української мови.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2012 по 2017 рр. — голова журі міського етапу конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.

З 2015 по 2017 рр. — голова журі Всеукраїнської олімпіади з української мови для студентів непрофільних ВНЗ.

З 2014 року й по сьогодні — голова журі обласного етапу конкурсу «Учитель року» (номінація: українська мова та література).

З 2017 року й по сьогодні — член журі міського етапу конкурсу «Учитель року» (номінація: українська мова та література).

З 2018 року — представник Ліги українських меценатів у Харківській області.

З 2014 року — головний редактор збірника наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Український світ у наукових парадигмах».

З 2008 року — член Національної спілки журналістів України.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2012 р. — сертифіковане стажування на кафедрі інформаційних технологій Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

2016 р. — сертифіковане стажування на кафедрі мовної підготовки Національного університету цивільного захисту України.

НАГОРОДИ Й ВІДЗНАКИ

2008 р. — подяка голови Харківської обласної держадміністрації за сумлінну працю й високий професіоналізм, вагомий внесок у примноження духовних надбань українського народу.

2011 р. — почесна грамота ректора університету Прокопенка І.Ф. за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

2012 р. — почесне звання «Вища школа Харківщини — кращий викладач гуманітарних дисциплін».

2014 р. — грамота ректора університету  Прокопенка І.Ф. за ефективну організацію та проведення науково-методичних семінарів.

2014 р. — почесна грамота  ректора університету Прокопенка І.Ф. за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та зразкове виконання своїх обов'язків.

2014 р. — почесне звання університету «Людина року — 2014» за плідну педагогічну діяльність, за відданість справі та активну громадянську позицію.

2016 р. — почесна грамота  ректора університету Прокопенка І.Ф. за високий професіоналізм та зразкове виконання своїх обов'язків.

2020 р. — грамота ректора уніерситету Ю.Д. Бойчука й відзнака (медаль) за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Харківщини та з нагоди 30-річної сумлінної праці в ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 

Публікації 

Автор понад 150 друкованих праць. 

Монографії

1. Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну : Монографія. Харків, 2010, 488 с.

Навчальні посібники й методичні рекомендації для студентів

  1. Шкільний курс української мови та методика її викладання : Дидактичні матеріли до навчальної дисципліни. Харків, 2013. 92 с.

  2. Переклад у навчанні української мови : Навч. посібник. Харків: ВГ «Основа», 2015. 96 с.

  3. Теорія і практика перекладу : практичний посібник. Харків, 2017. 76 с. (у співавторстві з Полозовою О.О.)

  4. Курсовий проект з дисципліни «Методика навчання української мови в школі» : Методичні рекомендації. Харків: ХНПУ імені Г.С Сковороди, 2019. 48 с. 

  5. Методика навчання української мови в школі : Дидактичні матеріали до навчальної дисципліни / Вид. 2-ге, перероблене й доповнене. Харків: ХНПУ імені Г.С Сковороди, 2019. 125 с.    

Навчальні посібники для учнів 

  1. Українська мова. 10 – 11 клас: Навчальний посібник. Харків: Вид-во «Світ дитинства». 2000. 200 с. (у співавт. з Л.А. Лисиченко)
  2. Українська мова та література. Комплексна підготовка: Навчальний посібник. Харків: Факт. 2008. (у співавт. з О. Панченковим)
  3. Українська мова. Практикум. 10 – 11 класи : Навчальний посібник. Харків: Вид. група «Основа», 2008. 302 с. (у співавт. з Л.А. Лисиченко).

 

Профіль у Google Академія

Е-мейл: malenalingva@gmail.com


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.