Трубавіна Ірина Миколаївна

Трубавіна Ірина Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.  

Викладає курси :  «Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка», «Педагогіка ВШ». Під  її  керівництвом  захищено  3 кандидатські дисертації.

Автор 290 праць, з яких 30 навчально-методичних посібників, 5 монографій. Основні наукові проблеми: педагогіка вищої школи,  соціально-педагогічна і соціальна робота з сім’ями, дітьми, молоддю.  Основні публікації :  монографія «Соціально-педагогічна робота з  сім’єю  - теорія та методика», посібники з грифом МОН «Соціальна профілактика торгівлі людьми», «Система захисту дітей від  жорстокого поводження», «Теоретико-методичні основи  протидії  дитячій праці в Україні», «Соціальна та корекційна робота з  особами,  які вчинили  насильство  в сім’ї» (в 2 т), «Етика соціально-педагогічної роботи з сім’єю», також посібники і методичні рекомендації : «Методична робота кафедри  в умовах кредитно-модульної системи», «Тайм-менеджмент як умова інтенсифікації  навчання майбутніх економістів у ВНЗ», «Методи вивчення сім’ї», «Українські дитячі та молодіжні громадські організації», «Механізми  взаємодії  органів державної  влади  та неурядових  організацій у протидії  жорстокому поводженню  з  дітьми».

  Член  спеціалізованих  вчених рад: (Д 58.053.03) у Тернопільському національному педагогічному університете імені В. Гнатюка,  (Д 12.112.01) у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Підвищувала свою  кваліфікацію  на семінарах ПРООН, ЮНІСЕФ, USAID, проекті міжнародної асоціації соціальних  педагогів і соціальних працівників «Соціальна освіта в Україні», в СТИ МГУС, Академії  праці і соціальних відносин. Брала участь як тренер і модератор у проведенні семінарів ЄС, ПРООН, МОМ, ОБСЄ в Україні з проблем дітей трудових  мігрантів, корекційної роботи з особами, які вчинили  насильство в родині, протидії торгівлі людьми. Була експертом Ради Європи в Україні з проблем корекційної роботи з особами, які вчинили  насильство  в родині.  Керувала першим в історії МВС експериментальним майданчиком  із  корекційної  роботи з дітьми, які стоять на обліку в КМСД.

Переможець всеукраїнського конкурсу МОН та НАПН «Освіта України XXI ст.: Поступ до людини», автор 7 державних відомчих комплексних цільових програм, співавтор 1 програми КМУ, 2 Законів України з проблем сім'ї, дітей, молоді. Нагороджена грамотами: НАПН за значний особистий внесок у розвиток теорії соціально-педагогічної науки (2003); МОН, – за кращу концепцію реформування освіти в Україні (2000), медаллю НАПН України ім. К.Д.Ушинського. Розробила: 1) родиноцентричний підхід до соціально-педагогічної роботи з сім’єю; 2) концепції «допомоги для самодопомоги» та «кризового втручання», які стали методологією соціальної роботи всіх установ-суб'єктів цієї роботи в Україні; 3) технології і методики роботи, які орієнтовані на розвиток сім’ї; 4) уперше в Україні корекційні програми для осіб, які вчинили насильство в сім’ї.


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.