ВАРЕНІКОВА Олена Володимирівна

ВАРЕНІКОВА Олена Володимирівна
Кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української літератури
та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова.
Член Національної Спілки журналістів.
 

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

1985 – 1989 – навчалася на українському факультеті Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди.
Грудень 2017 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Збірник “Шевченко та його доба” (1925, 1926) у контексті розвитку шевченкознавства к. ХІХ – 30-х років ХХ століття» за спеціальністю «Українська література».

ПРОФЕСІЙНА КАРʼЄРА

З 1994 р. працює в Харківському педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди на посаді викладача.
З 2005 до 2016 ‒ старший викладач кафедри української і світової літератури ХНПУ імені Г. С. Сковороди, заступник декана з виховної роботи.
Протягом 2016-2019 р.р. викладала українську / російську мову як іноземну в Хебейському педагогічному університеті (КНР) та Шицзячжуанському залізничому інституті (КНР).
З 2019 – доцент кафедри української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова
З лютого 2020 року обіймає посаду заступника декана з навчальної роботи.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Варенікова О. В. викладає такі курси
Освітній рівень «Бакалавр»: Історія української літератури І п. ХІХ ст.; Історія української літератури ІІ п. XIХ ст.; Українська усна народна творчість; Харківська школа романтиків; Історія видавничої справи.
Освітній рівень «Магістр»: Журналістська майстерність.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Варенікова О.В. неодноразово була нагороджена почесними грамотами від керівництва українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та університету.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні публікації:

Авторка понад 50 наукових публікацій.

Навчальні посібники й методичні рекомендації для студентів:

 • Основи віршування: Практикум. Х.: ВГ «Основа». 2012. 77 с. (у співавторстві: Погорєлова Н. І.)
 • Українська мова (за професійним спрямуванням). Харків: ФОП Іванченко І. 2015. 172 с. (у співавторстві: Ткач О. В.)

Статті у наукометричній базі Web-of-Science:

 • Emblematic Literature as a Form of Biblical Hermeneutics. Amazonia Investiga, 2020. 9 (32), Р. 61‑69 (у співавторстві: Левченко Н., Лямпрехт О., Зосімова О., Бойко С.).

Статті у фахових виданнях:

 • Шевченкознавство: «вічні» перспективи розвитку  Траєкторія науки: Міжнародний електронний журнал. 2016. № 9 (14). С. 33‑35.
 • Генеза шевченкознавства в історії української літератури ХІХ – І-ї третини ХХ століть. Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди: Серія: Літературознавство. Харків, 2017. Вип. 1 (85). С. 38‑58.
 • До питання про формування історико-літературної концепції С. Єфремова  Наукові записки ХДПУ ім. Г. С. Сковороди: Серія: Літературознавство. Харків: ТОВ «Знання LTD», 1997. Вип. 324. С.83‑86.
 • А. Кримський про С. Єфремова. Наукові записки ХДПУ ім. Г. С. Сковороди: Серія: Літературознавство. Харків: ТОВ «Знання LTD», 1997. Вип. 5 (10). С. 56‑58.
 • С. О. Єфремов як дослідник «Щоденника» Шевченка. Наукові записки ХДПУ ім. Г. С. Сковороди: Серія: Літературознавство. Харків: «Різоцентр» СумДУ, 1998. Вип. 8(19). С. 86‑91.
 • Осип Гермайзе – автор збірника «Шевченко та його доба». Південний архів. Філологічні науки. Зб. наукових праць. Херсон: ХДУ, 2017. Вип. 69. С. 12‑14.
 • П. Филипович про завдання шевченкознавства у збірнику 1925 року «Шевченко та його доба». Філологічні трактати. Суми: СумДу, 2016. Т. 8. №3. С. 83‑87.
 • Тема «Шевченко і театр» в статтях П. Руліна. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : зб. наук. праць / За заг. ред. проф. В. А. Глущенка. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. Вип. 5. С. 202–208.
 • Автори збірників «Шевченко та його доба» 1925, 1926 років як провідні шевченкознавці. Литератури світу: поетика, ментальність і духовність. Кривий Ріг, 2017.
 • Всепрощення як домінанта світогляду Тараса Шевченка: інтерпретаційна версія. Від бароко до постмодерну. Т. V. 2007. С. 56‑60.
 • Єфремов С. О. Літературна Харківщина: Довідник / За заг. ред. М. Ф. Гетьманця. Харків: Майдан, 1995. С. 146‑147.
 • Жанр літературного портрета в шевченкознавчому доробку Сергія Єфремова. Від бароко до постмодерну. Т. Х. 2013. С. 12‑21.
 • Листування Тараса Шевченка в дослідженнях Сергія Єфремова. Від бароко до постмодерну. Харків, 2015. Т. XII. С. 3‑7.
 • «Посланіє…» Тараса Шевченка в оцінці Сергія Єфремова: тези. Програма 4-ї наукової конференції молодих вчених та викладачів за 1990–1991 роки. Харків: ХДПУ, 1992. С. 22‑23.
 • Рецепція С. Єфремовим творчості Євгена Гребінки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 185-річчю від дня народження Леоніда Глібова та 200 років від дня народження Євгена Гребінки (м. Харків, 22 лютого 2012 року) / За заг. ред. канд. пед. наук Л. Д. Покроєвої. Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012. С. 13‑16.
 • С. Єфремов та М. Михайловський: еволюція теорії боротьби за індивідуальність. Слобожанщина. 2001. №18. С. 188 ‑192.

 

Контакти:

Е-mail: varenikova25@hnpu.edu.ua

Профіль у Google Академії


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.