Житєньова Наталя Василівна

ЖИТЄНЬОВА НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА

доктор педагогічних наук,  доцент,

професор кафедри дизайну,

керівник з розвитку системи дистанційної освіти

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

1997-2002 рр. – ХНПУ імені Г.С.Сковороди, з відзнакою. Спеціальність «Теорія і методика середньої освіти. Математика та інформатика»
2000-2003 рр. – ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Спеціальність «Теорія і методика середньої освіти. Англійська мова, менеджмент освіти».
2002-2005 рр. навчання в аспірантурі ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
2009 р. – захистила кандидатську дисертацію «Формування пізнавального інтересу учнів 7-9 класів у процесі навчання предметів природничо-математичного циклу за комп’ютерної підтримки» за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання.
2012-2015 рр. навчання в докторантурі ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
2020 р. – захистила докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в освітньому процесі» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА

2005-2009 викладач кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
2009-2014 доцент кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
2013-1014 стипендіат премії Кабінету Міністрів України для молодих вчених в галузі науки і техніки
2015-2017 г. - провідний науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.
2016-2017 року - доцент кафедри реклами та зв'язків з громадськістю Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка.
Березень-червень 2017 року - викладач у спільному проекті з Київським Центром Зайнятості за програмою перекваліфікації для людей, які знаходяться на біржі праці.
2017-2020 г. - професор кафедри інформатики ХНПУ імені Г.С.Сковороди
З 01.09. 2020 р. по теперішній час професор кафедри дизайну ХНПУ імені Г.С.Сковороди
Є гарантом освітньої програми 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Автор понад 80 наукових праць (у тому числі тих, що входять до наукометричних баз Scopus, WOS), а також навчально-методичних посібників (6 штук).

Викладає дисципліни: «Комп’ютерні технології в дизайні», «Візуалізація об’єктів дизайну», «Комп’ютерні технології в графічному мистецтві»

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2002-2005 аспірантка денної форми навчання кафедри педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

2012-2015 докторант денної форми навчання кафедри теорії та методики професійної освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Проходження тренінгів та стажувань, участь у наукових конференціях і вебінарах, що підтверджено наявністю сертифікатів:

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

Стипендіат премії Кабінету Міністрів України серед молодих учених у галузі наука і техніка (2014 р.)

 

Google Академії

Scopus

ORCID


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.