Факультет славістики

Слово «філологія» буквально означає «любов до слова». Саме любов до слова об'єднує викладачів та дослідників мови і літератури в їх сучасному стані та історичному розвитку, а також перекладачів, дипломатів, працівників засобів масової інформації, книговидавців, письменників, поетів.

Сьогодні факультет готує фахівців (як бакалаврів, так і магістрів) зі спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)) за освітніми програмами «Російська мова і література в закладах освіти» та «Російська мова, англійська література і зарубіжна література в закладах освіти». З 2020/2021 навчального року буде введено ще одну освітню програму – «Російська мова і література, китайська мова в закладах освіти». Навчання на факультеті передбачає поглиблене опанування і однієї з слов’янських мов (на даному етапі це польська).

На факультеті навчаються студенти з України, Грузії, Туркменістану, В’єтнаму, Китаю які вивчають російську мову та світову літературу, англійську та польську мови. До того ж кожен студент опановує класичну латинську мову, а також нашу рідну – українську.

До складу факультету входять три кафедри:

Всі студенти факультету вивчають літературу, російську та іноземну мови, а також ряд загальнофілологічних дисциплін: введення в філологію, загальне мовознавство, теорію літератури, знайомляться з різними напрямками, течіями і науковими школами у вітчизняній і зарубіжній філології. Навчальний план факультету славістики включає і цикл загальногуманітарних дисциплін – філософії, історії, психології, педагогіки, орієнтаційний курс інформатики, курси гуманітарних дисциплін за вибором.

Студенти факультету мають можливість не тільки навчатися, але й брати активну участь в організації навчально-виховного процесу. На факультеті працює спілка студентів та молоді, яку, очолює студентка 4 курсу Лотоцька Поліна.

У кожного студента є можливість реалізувати свій талант у численних творчих колективах університету.

Той, хто прагне до наукової діяльності, може розвивати свої здібності та свій потенціал у проблемних групах, які очолюють провідні фахівці факультетських кафедр, брати участь у наукових конференціях, друкувати тези та статті, а у подальшому – навчатися в аспірантурі.

Наші випускники затребувані в системі науки і освіти (ВНЗ, коледжах, школах, наукових інститутах), в пресі (редакціях газет і журналів, видавництвах, на радіо і телебаченні), на державній службі (МЗС, архіви, бібліотеки, музеї), в туристичних агентствах, у вітчизняних та іноземних фірмах різного профілю.

Про нас:

 61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 409,
тел. (0572) 68-48-03,

e-mail: faculty-slavonic@hnpu.edu.ua

Декан:
Козлова Алла Григорівна,
кандидат філологічних наук, доцент
 
Заступник декана з наукової та навчальної роботи: 
Юр’єва Жаннєтта Альбертівна
 
Координатор декана з виховної роботи:
Цапко Алла Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, доцент

Про нас

Абітурієнту

Останні події

Наукове життя

Студентська рада

Спортивне та творче життя

Фотоальбом

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.