2020. Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (за технологією ЗНО для магістрів)

До уваги вступників, які вступають на спеціальності:
022 Дизайн, 024 Хореографія, 035.01 Філологія (Українська мова та література), 
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська), 
051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 054 Соціологія, 
073 Менеджмент, 081 Право, 091 Біологія 
для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за денною та заочною формою навчання у 2020 році
 
 
_____Відповідно до листа Міністерство освіти і науки України № 1/9-228 від 30.04.2020 інформуємо, що реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (ЄВІ/ЄФВВ) розпочнеться о 9:00 12 травня та завершиться о 18:00 05 червня 2020 року.
_____Враховуючи епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ в ХНПУ імені Г. С. Сковороди відбудеться з використанням електронних адрес відбіркових комісій, а саме:
Відбіркова комісія факультету
(адреса деканату, телефон)
Спеціальність,
на яку проводиться реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ
Електронна адреса факультету, на яку необхідно надіслати скановані копії (фотокопії)
 
Відповідальна особа за реєстрацію (к. тел.)
УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ
(вул. Валентинівська,2, корп. А, к. 202,
тел. (0572) 68-11-74)
035.01 Філологія (Українська мова та література)
faculty-ukrainian@hnpu.edu.ua
Ченцова Ольга Вікторівна
ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
(вул. Валентинівська, 2, корп. В, к. 503,
тел. (0572) 68-61-38)
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)
faculty-foreign-philology@hnpu.edu.ua
Кириленко Тетяна Миколаївна;
Єфименко Світлана Василівна
МИСТЕЦТВ  
(пров. Фанінський, 3, к.412,
тел. (057) 702-15-26)
022 Дизайн
024 Хореографія
faculty-arts@hnpu.edu.ua
Рись Олена Дмитрівна
ПРИРОДНИЧИЙ
(вул. Валентинівська, 2, корп. Б, к. 224,
тел. (0572) 67-69-92)
091 Біологія
faculty-natyral@hnpu.edu.ua
Мягкова Олеся Володимирівна
ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІОЛОГІЇ
(пров. Фанінський, 3, к. 216,
тел. (057) 701-04-64)
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
faculty-psychology-sociology@hnpu.edu.ua;
taras.zhvaniia@gmail.com
Жванія Тарас Валеріанович
ЮРИДИЧНИЙ
(вул. Чернишевська, 60,
тел. (057) 700-35-28)
081 Право
faculty-law@hnpu.edu.ua
Дарій Алла Юріївна;
Белевцова Світлана Олександрівна
ЮРИДИЧНИЙ
(вул. Алчевських, 29, к. 213,
тел. (057) 700-35-16)
051 Економіка
econom_xnpu@ukr.net
Соляр Вікторія Василівна
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
(вул. Валентинівська, 2, корп. В, к. 210,
тел. (0572) 68-02-92; 68-48-35)
073 Менеджмент
ipodekanat@ukr.net
Дзюбенко Юлія Леонідівна
Графік роботи відбіркових комісій:
Понеділок-Пʼятниця: 9.00–16.00;
Субота, Неділя: вихідні
 
_____Вступник у терміни, відведені для реєстрації, надсилає на електронну адресу відбіркової комісії скановані копії (фотокопії):
  1. заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (зразок додається);
  2. документа, що посвідчує особу;
  3. облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  4. документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  5. медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
  6. фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника *;
  7. довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують  навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЕДЕБО) (додаток 3).  У довідці обов'язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.
_____У темі листа вступник обов'язково зазначає: «Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ; прізвище, ім'я, по батькові».
_____В тексті листа вступник обов'язково зазначає: прізвище, ім'я, по батькові (повністю); номер облікової картки платника податків (за наявності); назва спеціальності.
_____Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видасться вступнику особисто або надсилається засобами поштового зв’язку (оплата за доставку здійснюється за рахунок отримувача). Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.
_____Для проходження ЄВІ/ЄФВВ вступник повинен отримати у секретря відбіркової комісії оригінал екзаменаційного листка до 19.06.2020.
_____Нагадуємо, що проведення ЄВІ планується 01.07.2020, ЄФВВ – 03.07.2020; додаткові вступні випробування (ДВВ) – з 20.07.2020 до 25.07.2020. Враховуючи епідеміологічну ситуацію, можливі зміни щодо строків проведення вступних випробувань.
 
Примітки:
 
Інформація щодо міста проведення ЄВІ/ЄФВВ
      
 
  
 
 
 

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.