Білоусова Людмила Іванівна

Білоусова Людмила Іванівна
професор кафедри інформатики,
кандидат фізико-математичних наук, професор
 

Освіта

1959 р. – закінчила радіофізичний факультет Харківського державного університету імені О.М. Горького.

1968 р. – закінчила аспірантуру на кафедрі радіофізики Харківського державного університету радіоелектроніки.

Захищені дисертації:

 • дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему: "Розповсюдження електромагнітних хвиль у зв’язаних прямокутних хвилеводах": 01.04.03 – радіофізика; Харк. держ. ун-т – Харків, 13.03. 1970 р.

Професійна кар’єра:

 • 1959-1964 рр. – інженер, старший інженер Харківського НДІ Електроприлад;
 • 1964-1968 рр. – асистент, аспірант, старший науковий співробітник Харківського державного університету радіоелектроніки;
 • 1968-1971 рр. – старший науковий співробітник кафедри радіофізики Харківського державного університету імені О.М.Горького;
 • 1971-1986 рр. –  старший викладач, доцент кафедри математики Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди;
 • 1986-1991 рр.  – доцент кафедри інформатики Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди;
 • 1991-2018 рр. – завідувач кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
 • з 2018 р. – професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;

Почесні звання і нагороди:

 • знак Міністерства освіти СРСР та ЦК профспілки працівників освіти, вищої шкли та наукових установ "Победитель социалистического соревнования 1976 года" (1976);
 • грамота Міністерства освіти УРСР за сумлінну працю з підготовки педагогічних кадрів для загальноосвітніх шкіл (1977);
 • знак "Відмінник народної освіти України" (1979 р.);
 • почесна грамота та бронзова медаль за особистий внесок у підготовку вчительських кадрів та багаторічну працю у Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди (2001 р.);
 • знак Міністерства освіти і науки України "За наукові досягнення" (2007);
 • відзнака Голови Верховної Ради України за внесок у становлення шкільної інформатики ( 2010);
 • Почесна відзнака ХНПУ імені Г.С.Сковороди (2012 р.);
 • знак Національної Академії педагогічних наук України "Ушинський К.Д." (2017 р.)

Науково-дослідна діяльність

Засновник й очільник авторської наукової школи з проблем розвитку й удосконалення інформатичної освіти й упровадження інноваційних технологій в освітній процес, у рамках якої виконано серію кандидатських і докторських досліджень. Науковий керівник 21 кандидатської дисертації.

Публікації

Автор понад 380 наукових досліджень, серед яких колективна монографія, 64 навчальні та навчальні-методичні посібники, статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях.

 • Білоусова Л.І., Житєньова Н.В..  Онлайнові інструменти візуалізації у діяльності сучасного педагога. Journal "ScienceRise: Pedagogical Education",  №7(27) 2018, С. 8-15.
 • Білоусова Людмила,  Рикова Лариса. Функції навчальних моделей у процесі підготовки майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей. Гуманізація навчально-виховного процессу: зб. наук. пр. №3(89), 2018. С.4-26.
 • Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Інформатика в таблицях і схемах: навч. посіб. Харків : Торсінг, 2016. 111 с.
 • Белоусова Л. И., Колгатин А. Г. Новые информационные технологии в образовании для всех: непрерывное образование: монография под  ред. В. И. Гриценко. Киев, 2013. 207 с.
 • Білоусова Л. І., Дегтярьова Г. А. Гуманізація навчального процесу в основній школі засобами інформаційно-комунікаційних технологій: навч. посіб. Харків: Факт, 2010. 276 с.
 • Білоусова Л. І., Горонескуль М. М. Курс вищої математики у середовищі Maple: навч. посіб. Харків, 2009. 412 с.
 • Білоусова Л. І., Гуржий А. М., Олефіренко Н. В., Самсонов В. В. Інформаційні технології: навч. посіб. Харків: Компанія СМІТ, 2008. 400 с. (CD-R).

Входить до редакційної колегії збірника наукових праць "Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя".

Входить до складу програмного комітету Міжнародної конференції ICTERI-2019 (The15th International Conference on ICT in Education, Research, Міжнародного семінару CTE (Хмарні технології в освіті), Всеукраїнської науково-методичної конференції "Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті"

Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку й удосконалення інформатичної освіти, впровадження інноваційних технологій в освітній процес

Профіль викладача у Google Академії

ORCID ID 

E-mail: lib215@ukr.net


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.