Борисов Володимир Андрійович

Борисов 

Володимир Андрійович

кандидат філологічних наук, доцент,

проректор з навчально-наукової роботи.

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 2000 по 2005 рр. навчався на факультеті іноземної філології Харківського національного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська, французька)», після закінчення якого отримав диплом з відзнакою та кваліфікацію вчителя англійської мови, французької мови та зарубіжної літератури. У 2009 році здобув кваліфікацію вчителя української мови та літератури.

З 2006 по 2010 рр. навчався в аспірантурі (без відриву від виробництва).

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Вчене звання доцента отримав у 2013 р.

ПРОФЕСІЙНА КАРʼЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 2004 по 2006 рр. – учитель англійської мови гімназії № 172 м. Харкова.
З 2006 р. – викладач, старший викладач, доцент кафедри англійської фонетики і граматики.
З 2007 по 2017 рр. – заступник декана факультету іноземної філології.
З 2017 по 2020 рр. – декан факультету іноземної філології.
З 2021 р. – проректор з навчально-наукової роботи.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладав різні навчальні дисципліни, зокрема, «Стилістика англійської мови», «Новітні технології в освіті і науці», «Практична граматика англійської мови», «Лінгвістичний аналіз тексту».

З 2017 р. є учасником спільного проєкту Міністерства освіти і науки України та Британської ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління» із впровадження нового курсу методики навчання англійської мови. Результати експерименту було реалізовано у викладанні курсу методики на факультеті іноземної філології, зокрема у змісті теоретичної і практичної підготовки здобувачів вищої освіти, що уможливлює підготовку вчителя іноземних мов нової генерації.

Ініціював створення нових освітніх програм на факультеті іноземної філології зі спеціальності 035 Філологія: «Англійська мова і література та переклад» балкарського і магістерського рівнів, «Китайська мова і література» бакалаврського рівня.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Є представником Харківської філологічної школи, продовжуючи класичні традиції у царині лінгвостилістики, термінознавства, порівняльної типології мов.

Має більше 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких навчальні посібники, методичні рекомендації, наукові статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2010 по 2020 рр. – голова оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов у Харківській області.

Член редакційної колегії збірника наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Український світ у наукових парадигмах».

Член TESOL – Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2017 р. – сертифіковане стажування на кафедрі англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
2019 р. – сертифіковане стажування в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Київ).

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2019 р. – почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації.
2011 р. – переможець ХХІІ конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Декан факультету».

 

Профіль Борисова В.А. у Google Академії

e-mail: prorector_borysov@hnpu.edu.ua


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.