Бойчук Юрій Дмитрович

Бойчук Юрій Дмитрович,

доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент НАПН України,

ректор.

  ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА   
З 1987 по 1993 рр. навчався на природничому факультеті Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Біологія та хімія», після закінчення якого отримав диплом з відзнакою та кваліфікацію вчителя біології та хімії.
З 1993 по 1996 рр. навчався в аспірантурі.
У 1996 році захистив дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності «Ентомологія».
Вчене звання доцента отримав у 1998 р.
З 2005 по 2008 рр. проходив наукову підготовку в докторантурі.
У 2010 р. захистив дисертацію та отримав науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».
Вчене звання професора отримав у 2011 р.
У 2019 р. обрано член-кореспондентом Національної академії педагогічних наук по відділенню «Професійна освіта і освіта дорослих».

  ПРОФЕСІЙНА КАРʼЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

З 1996 по 2009 рр. – доцент кафедри зоології.
З 2000 по 2010 рр. – заступник декана природничого факультету з науково-дослідної роботи.
З 1995 по 2005 рр. – керівник навчально-польової практики студентів природничого факультету.
З 2009 по 2018 рр. – завідувач кафедри здоров’я людини та корекційної освіти.
З 2009 по 2012 рр. – за сумісництвом керівник гуртка «Біологія, екологія та здоровʼя» гімназії № 178 «Освіта» м. Харкова.
З 2012 по 2013 рр. – за сумісництвом професор кафедри валеологічної та інклюзивної освіти Харківської академії неперервної освіти.
З 2011 по 2017 рр. – за сумісництвом професор кафедри валеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, з 2017 по 2018 рр. виконувач обовʼязків завідувача цієї кафедри (за сумісництвом).
З 2018 по 2020 рр. – проректор з наукової роботи.
3 18.06. по 23.12.2020 р.– виконувач обовʼязків ректора
З 24.12. 2020 р. по теперішній час – ректор університету.

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

За час роботи в університеті викладав різні навчальні дисципліни, зокрема, «Зоологія безхребетних», «Основи екології», «Екологія міста», «Цитологія», «Радіобіологія», «Мікробіологія з основами вірусології та імунології», «Валеологія», «Загальна теорія здоровʼя», «Валеофілософія», «Основи валеомоніторингу і валеодіагностики».

У 2016 р. під керівництвом проф. Ю.Д. Бойчука було отримано ліцензію та здійснено перший набір студентів на спеціальність 014 Середня освіта (Здоров’я людини), у 2018 р. на спеціальність 016 Спеціальна освіта.

За наказом МОН України в 2014 р. входив до складу робочої групи з розробки галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з напряму підготовки «Здоровʼя людини» (галузь знань «Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини»); у 2016 р. - член робочої групи з розробки галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 014 Середня освіта (Здоровʼя людини).

Неодноразово був членом та головою акредитаційних комісій підготовки бакалаврів і магістрів зі здоровʼя людини, фізичної реабілітації, педагогіки середньої освіти.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – розробка теоретико-методичних основ формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя; формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді; створення здоров’язбережувального освітнього середовища; дослідження впливу екологічних факторів навколишнього середовища на здоров’я людини; психолого-педагогічний та корекційно-реабілітаційний супровід інклюзивних процесів учасників освітнього процесу; методика викладання природничих дисциплін у закладах вищої освіти.

У 1998 р. отримав грант Міжнародного наукового фонду «Відродження» та премію Уряду України для молодих учених і викладачів.

Створив наукову школу з педагогіки здоровʼя. Під керівництвом проф. Ю.Д. Бойчука захищено 4 докторських і 15 кандидатських дисертацій з педагогічних наук.

З 2011 по 2018 рр. - член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій з педагогічних наук у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

З 2011 по 2018 рр. - член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій з філософських наук ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

У 2014 р. - член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій з педагогічних наук у Кримському інженерно-педагогічному університеті (м. Сімферополь).

З 2018 р. по теперішній час – член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій з педагогічних наук Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

З 2020 р. по теперішній час – голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій з педагогічних наук ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Має більше 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, словники-довідники, енциклопедії, наукові статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях.

Неодноразово виступав опонентом дисертаційних досліджень з педагогічних наук.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2011 р. по теперішній час – член журі обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології.
З 2009 р. організатор проведення загальноуніверситетських валеологічних акцій, присвячених Міжнародному Дню боротьби зі СНІДом (1 грудня) та Міжнародному Дню здоровʼя (7 квітня).
З 2011 по 2020 рр. – організатор і відповідальний секретар Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка здоров’я».
З 2018 р. – голова оргкомітету науково-просвітницького заходу «Сковородинівська академія молодих учених».
У 2019 р. член журі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» у номінації «Основи здоровʼя» (м. Полтава).
З 2020 р. – голова редакційної колегії науково-інформаційного журналу «Новий Колегіум», який включено до переліку фахових наукових видань МОН України.
З 2011 р. по теперішній час - член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація валеологів України».

  ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  

2007 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації НТУ «Харківський політехнічний інститут» за програмою «Людинознавчі аспекти особистісно-орієнтованих технологій навчання у вищій школі» в рамках європейської програми «Рух за оновлення освіти для дорослих (NALM)».

2014 р. – сертифіковане стажування на кафедрі валеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за програмою «Сучасні технології підготовки майбутніх учителів основ здоровʼя».

2015 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації в Харківській академії неперервної освіти за програмою «Основи здоровʼя».

2017 р. – сертифіковане стажування в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України за програмою «Психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання».

2019 р. – сертифіковане стажування в лабораторії PROVIDI при Утрехтському університеті (Нідерланди) за програмою «Структури та звʼязки мозку. Практичне застосування в медицині, реабілітації, спорті і педагогіці».

  НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ  

2010 р. – почесна відзнака ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
2011 р. - дипломант конкурсу Харківської обласної державної адміністрації «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач фундаментальних дисциплін», у 2013 р. – «Науковець», у 2017 р. – «Завідувач кафедри».
2017 р. – «Людина року ХНПУ імені Г.С. Сковороди» за показниками навчальної, виховної та громадської роботи.
2018 р. – медаль «Григорій Сковорода» НАПН України.
2019 р. – стипендія імені Василя Каразіна в номінації «Гуманітарні науки» Харківської обласної державної адміністрації.
2020 р. – медаль «Г.С. Сковорода» ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 

Профіль Бойчука Ю.Д. у Google Академії

e-mail: rector@hnpu.edu.ua


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.