Центр інноваційної і проєктної діяльності

Центр  створено у 2016 р.

Співробітники центру:

  • здійснюють інформаційну підтримку щодо публікації у наукометричних журналах; консультують щодо отримання, наповнення та актуалізації персональних наукових профілів та ідентифікаторів (ORCID, ResearchID, ScopusID, бібліометричній профілі Google Scholar);
  • проводять роботу щодо покращення технічної якості статей фахових видань університету та приведення їх у відповідність до міністерських вимог: зокрема, всі публікації мають ідентифікатори DOI, всі автори мають особисті наукові ідентифікатори ORCID, всі збірники розміщено на сучасні видавничій платформі OJS, сайти видань мають англомовну версію.
  • активно співпрацюють з професорсько-педагогічним складом університету з метою покращення показників цитування у визнаних наукометричних базах, зокрема Scopus та Web of Science;
  • проводять ознайомчі наукові семінари для викладачів та аспірантів університету за темами: «Індекси цитування та шляхи покращення наукових рейтингів», «Як написати статтю до наукометричного видання?» тощо.

У 2020 р. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди долучився у якості видавця наукової літератури до CIEPS – ISSN International Centre – Міжнародного Центру з реєстрації Міжнародних стандартних номерів періодичних видань (Франція).Це дозволило отримати 28 офіційних сертифікатів, підтверджуючих реєстрацію ISSN для друкованих та електронних фахових наукових видань університету, здійснену в 2014-2016 рр.

Використовуючи можливості Центру, університет може надалі реєструвати ISSN на нові власні наукові видання, або виступати посередником для реєстрації ISSN для видань інших університетів. Ця послуга платна, коштує 25 евро за один ISSN, кошти в повному обсязі перераховуються на рахунок CIEPS – ISSN.

Офіційним представником від університету стала редактор центру інноваційної і проєктної діяльності Кривобокова Аліна Ігорівна.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.