Центр методики викладання історичних та суспільствознавчих дисциплін

Мета діяльності Центру:

  • вивчення актуальних питань організації історичної, правової та громадянської освіти в українській школі, формування ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, регіону та виховання патріотизму на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін;
  • створення системи науково-методичного супроводу викладання історії і суспільствознавчих дисциплін в умовах цифровізації освіти та створення відкритого освітнього простору Нової української школи;
  • науково-методичний супровід  забезпечення якості історичної, правової та громадянської освіти.

Центр методики викладання історичних та суспільствознавчих дисциплін розпочав свою роботу на історичному факультеті Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди у 2009 р. Напрямки його діяльності є різноплановими:

Щорічно проводяться Міжнародні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах». Викладачі історії та методики викладання історії з університетів та академій України запрошуються до обговорення актуальних проблем змісту історичної освіти, особливостей форм навчального процесу (навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, контрольних заходів) у світлі Болонського процесу, традиційних та інноваційних прийомів проведення основних видів навчальних занять (лекцій, практичних, семінарських та індивідуальних  занять, консультацій). У конференції  обов’язково беруть участь також учителі загальноосвітніх шкіл міста Харкова та Харківської області.

Постійними учасниками конференції є провідні методисти-історики: О.О.Салата, доктор історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методики навчання Київського університету імені Б.Д.Грінченка, співавтор підручника «Методика викладання історії»; головний редактор журналу «Історія та правознавство» Н.І.Харківська  та відомий методист із м. Торонто (Канада) Валентина Курилів; Л.В.Задорожна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії України Криворізького державного педагогічного університету, Т.П.Демиденко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Полтавського державного педаго­гічного університету ім. В.Г.Короленка; директор Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук А.М.Старєва, а також викладачі вищих навчальних закладів м. Харкова.

Із презентацією свого творчого доробку, багатьох видань для учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл виступали І.Н.Скирда, підручників для 6 і 8 класів загальноосвітніх шкіл автори О.П.Мартем’янов та С.Д.Литвиненко, кандидати історичних наук, доценти кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ ім. В.Н.Каразіна, а також  Л.М.Корінько, учитель історії, правознавства та географії Сковородинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, випускниця історичного факультету нашого університету,  презентувала свою книгу «Критичне мислення».

У рамках роботи конференції провідними викладачами історичного факультету проводяться засідання круглого столу «Сучасна історична наука і школа» для учителів районів Харкова та Харківської області, на яких обговорюються проблемні питання  методики навчання історії у школі.

Провідні харківські видавництва науково-методичної та педагогічної літератури  «Ранок» та «Основа» проводять виставку-продаж для студентів та учасників конференції. До відкриття конференції  видається збірник наукових праць «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах», у якому публікуються результати досліджень авторів з методики навчання історії.

На базі Центру проводяться семінари для вчителів історії. Наприклад, для учителів Харківського району було проведено семінар на тему: «Особливості вивчення розділу «Формування української модерної нації»», семінар для вчителів правознавства Московського району на тему: «Правова культура». Спільно із Асоціацією учителів історії «Нова доба» було проведено семінари: дводенний на тему «Толерантність» для студентів 3 курсу та одноденний для студентів 4 курсу на тему: «Прийоми роботи із аудіовізуальними джерелами». Керівники семінару на чолі з Олександром Войтенко розповіли про особливості та показали в дії інтерактивні методики щодо виховання толерантної особистості. Кожен студент одержав комплект методичної літератури з цієї актуальної  проблеми.

Розпочато створення електронної бібліотеки, в  якій містяться тексти підручників з методики навчання історії (радянського періоду та сучасних), презентації до лекцій з методики історії та суспільствознавства, а також плани-конспекти уроків історії з 5-го до 9 класу, дидактичні матеріали з історії України та всесвітньої історії, а також  розробки позакласних заходів. Організовано виступ перед студентами переможця  Харківського обласного конкурсу «Учитель року»  В.Л.Карнацевича та лауреата обласного конкурсу «Учитель року» О.В.Власенко.


 

61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, к. 316, історичний факультет

Тел.: +38(057) 700-48-01

e-mail: kaf-world-history@hnpu.edu.ua

Керівник:

Яковенко Галина Григорівна,

доцентка кафедри всесвітньої історії, кандидат історичних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.