Експлуатаційно-технічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ ХНПУ імені Г.С. Сковороди був утворений згідно наказу ректора від 5.09.2010 року. Відділ є структурним підрозділом інституту інформатизації освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Його створено з метою забезпечення безперебійної роботи комп'ютерної та офісної техніки, впровадження та підтримки сучасних телекомунікаційних та мережевих технологій, локальних мереж в Університеті. Експлуатаційно-технічний відділ в своїй діяльності керується Статутом Університету, нормативними актами Міністерства освіти та науки України, діючим законодавством.

Основні функції  Експлуатаційно-технічного відділу:

  • забезпечення ефективного впровадження і функціонування сучасних інформаційних технологій, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних систем та мереж в структурних підрозділах Університету;
  • ремонт та обслуговування технічних засобів корпоративної мережі, електронно-обчислювальної техніки в Університеті;
  • впровадження єдиної поштової системи, системи електронного документообігу, інформаційних ресурсів, що забезпечують колективну роботу працівників структурних підрозділів;
  • здійснення інсталяції, налаштування та опітимізації програмного забезпечення в Університеті.

Положення про техніку безпеки при роботі за комп'ютером

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29, к. 129

тел.(057) 700-35-22

Гавриш Ігор Леонідович

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.