Фахові наукові видання університету

 Станом на 2023 р. університет є засновником (та співзасновником) 19 наукових періодичних видань:

категорія «А»:

Health, sport, rehabilitation

категорія «Б»:

Educational challenges

Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія

Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Психологія»

Засоби навчальної та науково-дослідної роботи

Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Право»

Лінгвістичні дослідження

Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Літературознавство

Новий Колегіум

Теорія і практика управління соціальними системами

Теорія та методика навчання та виховання

категорія «В»:

Astraea

Professional art education

Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Філософія»

Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті

Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Економіка»

Історія та географія

Русская филология. Вестник ХНПУ имени Г.С. Сковороды

Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки

Збірники містять публікації, що відповідають наступним спеціальностям ДАК: педагогічні науки, філологічні науки, психологічні науки, історичні науки, юридичні науки, філософські науки, біологічні науки, фізичне виховання, політичні науки.

Всі статті з 2019 р. мають DOI від CrossRef.

Видання індексуються у наступних каталогах, бібліотеках та наукометричних базах:

 • Ulrichsweb Global Serials Directory;
 • OCLC WorldCat;
 • Open Academic Journals Index (OAJI);
 • Research Bible;
 • Index Copernicus;
 • Google Scholar;
 • BASE (Bielefeld Academic search Engine)
 • OpenAIRE;
 • ERIH PLUS;
 • Scillit;
 • Fatcat!
 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.