Історія кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії

Кафедра географії була заснована у 1995 р.  на базі секції географії, що існувала з 1994 р. як структурний підрозділ Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди. Керівником кафедри був кандидат географічних наук, доцент Л.С. Шульженко, який очолював кафедру до 2001 року.  Закінчив Харківський державний університет (1979 р.). Викладав курси: «Математичні методи в економічній географії», «Економічна і соціальна географія України», «Економічна географія зарубіжних країн».

З  2001 по 2017 роки кафедру  географії очолювала кандидат географічних наук, доцент С.В. Некос. Закінчила Московський державний університет імені М.В. Ломоносова (1993 р.). Основні напрями її наукових досліджень – це  гідрологія, загальна географія та  екологія. Кожного року як голова комісії приймає участь у міських турнірах юних географів та економістів серед учнів 7 – 11 класів загальноосвітніх закладів на базі ЗОШ м. Харкова. Викладає такі навчальні дисципліни, як «Геологія», «Загальне землезнавство», «Метеорологія», «Географія ґрунтів і ґрунтознавство», «Фізична географія материків і океанів», «Географія Слобідського краю».

В різні часи на кафедрі працювали І.С. Большинська, В.О. Соловйов, В.В. Бондаренко, О.М. Саввіч,  В.С. Білокопитова, В.Ю. Некос, Т.В. Лаврут, М.В. Куценко, А.В. Смирнов, О.В. Бірюков, С.П. Макєєв, Я.В. Денисенко, Д.В. Ніколаєнко, О.Г. Стадник.

У 2017 р. кафедра географії була реорганізована та перейменована на кафедру географії і методики викладання географії. Завідувачем оновленої кафедри був обраний  кандидат історичних наук, доцент кафедри Валерій Валерійович Піткевич. Закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (2010 р.). Викладав такі навчальні дисципліни, як «Історична географія», «Географія внутрішнього туризму», «Екскурсійна справа», «Методика викладання географії», «Фізична географія України».

Кафедра є хранителькою колекції мінералів, рідкісних видів комах, раритетних географічних карт. За час існування кафедри було видано десятки навчально-методичних посібників та підручників для здобувачів вищої освіти та учнів шкіл, затверджених МОН України. Викладачі та здобувачі вищої освіти кафедри приймають участь у проведенні щорічних міських турнірах юних географів, у щорічному конкурсі робіт Малої академії наук України, у конкурсі «Вчитель року».

Теоретичні знання з навчальних дисциплін студенти закріплюють під час проходження педагогічних, навчальних польових і туристичних практик. Одними з перших та постійних місць проведення польових географічних практик стали територія поблизу Білого озера (с. Задонецьке, Зміївського р-н,  Харків. обл.), Кримські, Карпатські та Кавказькі гори, об’єкти природно-заповідного фонду Карелії, Чехії і  Німеччини.

У 1984 р. була створена кафедра економічної теорії, яку очолив професор І.Ф. Прокопенко. Кафедра займалась питаннями ринкової економіки, основами мікро- та макроекономіки, які викладалися здобувачам вищої освіти усіх факультетів університету. Члени професорсько-викладацького колективу кафедри брали активну участь у розробці нормативно-правової бази щодо забезпечення та удосконалення економічної освіти в загальноосвітніх закладах України з урахуванням загальноєвропейських та світових стандартів, зокрема Державного стандарту загальноосвітньої школи з економіки, Концепції змісту економічної освіти в загальноосвітній школі України тощо.

Після створення економічного факультету у 1994 р. кафедра економічної теорії ініціює започаткування низки нових економічних дисциплін.  З метою забезпечення викладання цих дисциплін та посилення наукового потенціалу кафедри, її членами стають: кандидат економічних наук, професор В.Л. Козлов, кандидат економічних наук, доцент О.В. Олійник, кандидат економічних наук, доцент М.С. Слободчук, кандидат економічних наук, доцент Т.В. П’ятак, кандидат економічних наук, доцент Л.Г. Шкодіна, кандидат педагогічних наук, доцент В.К. Сідельникова, старші викладачі С.О. Глушич, В.М. Соляник, Т.О. Стовбун та інші. Члени кафедри займалися розробкою важливих напрямів наукової діяльності: соціально-економічними проблемами переходу до ринкових відносин та проблемами розвитку системи економічної освіти.

Професорсько-викладацький склад кафедри економічної теорії постійно поповнювався талановитою молоддю за рахунок залучення до викладацької та наукової роботи найкращих випускників та аспірантів. Так, на кафедрі починають працювати випускники економічного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди: кандидат педагогічних наук, доцент Т.Г. Гуцан, кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Мельникова, кандидат педагогічних наук, доцент І.А. Рядинська, кандидат економічних наук, доцент В.В. Соляр, кандидат економічних наук, доцент І.В. Осьмірко, кандидат економічних наук, доцент О.О. Зеленько, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Д.О. Гончаров, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Ю.О. Олійник, старші викладачі О.А. Гура, І.О. Ночвіна, А.В. Терно, М.В. Поплавський.

У 2018 році, у зв’язку з реорганізацією економічного факультету, кафедра економічної теорії стає загальноуніверситетською у складі історичного факультету.

З 01 березня 2021 року, згідно рішення Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди, кафедра економічної теорії та кафедра географії і методики викладання географії об’єднуються та оновлена кафедра надалі іменується – кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії. Очільником кафедри став кандидат економічних наук, доцент О.О. Зеленько.

Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії є випусковою і забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія).

Наразі викладання географічних та економічних дисциплін забезпечують: кандидати географічних наук, доценти, доценти кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії С.В. Некос, П.І. Лоцман; кандидати економічних наук, доценти, доценти кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії О.О. Зеленько, Ю.І. Муромцева; кандидати педагогічних наук, доценти, доценти кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії Т.Г. Гуцан, І.А.  Рядинська, старший викладач кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії А.О. Максименко, викладач кафедри Т.С. Коптєва. Допомогу у забезпеченні освітнього процесу надають завідувач кабінетом Н.В. Тагільцева і старший лаборант Л.С. Фідря.

61002, м . Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, к. 308

тел.(057) 700-48-01 (деканат)

e-mail: kaf_ecteor@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедри

Зеленько Олександр Олегович

кандидат економічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.