Історія кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Кафедру теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя створено у 2008 р., як випускаючу кафедру за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Першим завідувачем кафедри стала Тетяна Анатоліївна Смирнова – доктор педагогічних наук, професор. З вересня 2019 р. кафедру очолює Володимир Вікторович Фомін – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри. Навчальний процес фахової освіти забезпечує потужний склад професіоналів, які у своїй поєднують наукову, навчально-методичну, виконавську та громадську діяльності (Див. Співробітники).

Місія кафедри полягає у генеруванні трансграничної музично-педагогічної освіти.

Діяльність кафедри спрямовується на розробку та впровадження в навчальний процес дисциплін, що відповідають сучасним запитам суспільства (Див. детальніше Навчальні, Робочі програми, Силабуси), новітнім методам та методологіям викладання дисциплін за напрямом спеціальності; забезпечення вільної траєкторії навчання здобувачів вищої освіти; застосування здобутих компетенцій у навчальній, науковій, виконавській та громадській сферах. 

Кафедра забезпечує практичну підготовку здобувачів вищої освіти через організацію, керівництво і проведення безперервних пропедевтичних педагогічних практик, педагогічних практик у закладах загальної середньої та спеціальної освіти, науково-педагогічних практик у ЗВО за додатковими кваліфікаціями.

Майбутні вчителі музичного мистецтва, мистецьких дисциплін мають можливість долучатися до вершин хорового та ансамблевого мистецтва, набувати досвід колективної діяльності в творчих колективах, які є окрасою кафедри, факультету, університету та міста: Народний камерний хор «Ювента» ім. В.В. Королевського (О.Васильєва, М.Дзівалтівський), жіночий хор «Аnima» (А.Соколова) (докладніше див. Творчі колективи).

З 2013 р. колективом кафедри проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Час мистецької освіти», учасники якої в різні роки представляли наукову музично-педагогічну, мистецьку спільноту не тільки України, а країн зарубіжжя ((Newcastle-under-lyme, United kingdom; Cork, Ireland; м. Познань, Польща; м. Тайшань, КНР).

З 2013 р. колективом кафедри започатковано Всеукраїнський музичний конкурс-фестиваль «Арт-Домінанта». Мета заходу полягає в популяризації музичного мистецтва, підтримці музично-обдарованої молоді, обміні педагогічним і виконавським досвідом, розповсюдженні кращого педагогічного досвіду та методичних напрацювань у викладанні мистецьких дисциплін. Конкурс проводиться за номінаціями: «Академічні вокально-хорові  ансамблі», «Народні вокально-хорові ансамблі», «Академічний сольний спів», «Народний сольний спів», «Сучасний сольний спів», «Методична майстерність», «Знавці музичного мистецтва», «Просвітницький захід» для вікових категорій від 7 до 23 років і старше.


 

61166, м. Харків,
пров. Фанінський, 3-в, к.409.
(станція метро «Наукова»)
тел. (057) 702-15- 26
E-mail: kaf-theory- choirmaster@hnpu.edu.ua

 

В.о. завідувача кафедри

Соколова Алла Вікторівна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.