Кафедра циклічних видів спорту

Сектор циклічних видів спорту було створено у 1947 року, на базі трьох кафедр: легкої атлетики, зимових видів спорту та водних видів спорту. У такому складі ця структурна одиниця носила назву кафедри легкої атлетики. У 1958 році кафедра була поділена на дві окремі кафедри: кафедра легкої атлетики і кафедра зимових і водних видів спорту, які існували до 1994 року.

З січня 1994 року створено кафедру циклічних видів спорту, яка складається з трьох секцій: легкої атлетики, зимових видів спорту, плавання.

З лютого 2021 до складу кафедри циклічних видів спорту увійшла кафедра фізичного виховання.

Мета роботи кафедри: здійснення науково-методичної, теоретичної і практичної підготовки здобувачів, формування готовності до здійснення професійної діяльності в системі підготовки спортсменів високої кваліфікації, у галузі фізичного виховання дорослого населення, дітей та молоді, набуття здобувачами теоретичних знань і практичних вмінь стосовно формування компетенції, щодо здатності підтримувати необхідний рівень фізичної активності для ведення активної соціальної й навчальної діяльності та здорового способу життя.

Основними завданнями викладачів кафедри циклічних видів спорту є: отримання здобувачами необхідних знань, умінь та навичок у галузі фізичної культури та циклічних видів з метою профілактики захворювань, відновлення здоров’я та підвищення професійної працездатності зміцнення здоров’я студентів, підвищення функціональних можливостей та резистентності організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану і працездатності, повноцінна життєдіяльність організму на протязі всього періоду навчання.

Кафедра циклічних видів спорту забезпечує навчально-виховний процес на факультеті фізичного виховання і спорту, фахівців першого «бакалаврського» та другого «магістерського» рівнів вищої освіти денної і заочної форми навчання зі спеціальностей: 014 – Середня освіта (Фізична культура), 017 – Фізична культура і спорт.

За час свого існування кафедрою було підготовлено декілька десятків майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу та заслужених майстрів спорту, серед яких багато чемпіонів України, переможців Спартакіади народів СРСР, членів збірної команди СРСР та України, учасників, призерів і чемпіонів Європи, Світу, Всесвітніх Ігор, Олімпійських ігор.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.