Кафедра економічної теорії

Кафедра економічної теорії

 

 

Сідельнікова Ірина Володимирівна –  завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Кандидат економічних наук (1984), доцент (1989).

Закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) в 1976 р.

Працює на кафедрі з 1983 р.

Основні дисципліни: мікроекономіка, методика викладання економічних дисциплін.

У центрі наукових інтересів – розвиток аграрних відносин у трансформаційній економіці, проблеми підготовки вчителів економіки.

Автор понад 130 наукових праць, серед яких  5 монографій (у співавторстві),  13 навчальних посібників, у тому числі 4 з грифом МОН (у співавторстві).

 

 

Гончаров Дмитро Олександрович – доцент кафедри, декан економічного факультету.

Доктор філософії (2014).

Закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди (2008).

Працює на кафедрі з 2008 р.

Основні дисципліни: історія економічних учень, економічний розвиток, спецсемінар по Кейнсу.

У центрі наукових інтересів – проблеми розвитку банківської системи, економічна освіта та виховання студентів.

Автор понад 20 наукових праць.

 

Гура Анна Олександрівна – старший викладач, заступник відповідального секретаря приймальної комісії.

Закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди в 2003 р.

Працює на кафедрі з 2003 р.

Основні дисципліни: основи економічної теорії, історія економіки та економічних учень, макроекономіка.

У центрі наукових інтересів – проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України та інтеграції національної освіти у європейський освітній простір. 

Автор понад 25 наукових праць.

 

Гуцан Тетяна Григорівна – доцент кафедри, заступник відповідального секретаря приймальної комісії.

Кандидат педагогічних наук (2011), доцент (2013)

Закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди (2000).

Працює на кафедрі з 2000 р.

Основні дисципліни: державне регулювання економіки, економіка державного сектору.

У центрі наукових інтересів – особливості становлення національної економіки та роль держави,  проблеми економічної освіти. 

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

 

 

Зеленько Олександр Олегович – доцент кафедри.

Кандидат економічних наук (2015).

 Закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди в 1999 р.

Працює на кафедрі з 2002 р.

Основні дисципліни: основи економічної теорії, економіка галузевих ринків.

У центрі наукових інтересів – міжнародний рух капіталу, державна економічна політика.

Автор близько 50 наукових праць.

 

Мельникова Ольга Володимирівна – доцент.

Кандидат педагогічних наук (2006),  доцент (2015).

Закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди в 2001р.

Працює на кафедрі з 2004 р.

Основні дисципліни: основи економічної теорії, макроекономічний аналіз і іноваційний розвиток підприємства.

У центрі наукових інтересів – проблеми інноваційного розвитку національної системи освіти.

Автор понад 30 наукових праць.

 

Ночвіна Інна Олександрівна – старший викладач.

Закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди в 2004 р.

Працює на кафедрі з 2010 р.

Основні дисципліни: міжнародна економіка, глобальна економіка.

У центрі наукових інтересів – особливості діяльності ТНК в умовах глобалізації,  проблеми розвитку ринку освітніх послуг.

Автор близько 20 наукових праць, у тому числі колективної монографії та навчального посібника.

 

 

Олійник Юлія Олександрівнадоцент кафедри.

Кандидат педагогічних наук (2013).

Закінчила Харківській національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди в 2005р.

Працює на кафедрі з 2005 р.

Основні дисципліни: економічна компаративістика, сучасні економічні теорії, інституціональна економіка, макроекономічна політика.

У центрі наукових інтересів – проблеми інноваційного розвитку та розвитку економічної освіти школярів у історичній ретроспективі.

Автор понад 30 наукових праць.

 

Поплавський Михайло Вікторович – старший викладач.

Закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди в 2003 р.

Працює на кафедрі з 2003 р.

Основні дисципліни: основи економічної теорії, основи підприємницької діяльності.

У центрі наукових інтересів – особливості інфляційних процесів у світовій та національній економіці.

Автор понад 20 наукових праць.

 

Прокопенко Ірина Андріївна – доцент.

Кандидат педагогічних наук (2008), доцент (2009).

Закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди (2005).

Працює на кафедрі з 2010 року

Основні дисципліни: основи економічної теорії, основи менеджменту.

У центрі наукових інтересів – проблеми розвитку організаційних форм управління в сучасних умовах господарювання в національній економіці.

Автор понад 20 наукових праць.

 

Прокопенко Іван Федорович – професор кафедри .

Кандидат економічних наук (1973), доктор педагогічних наук (1996), професор (1985), дійсний член (академік) НАПН України (1992).

Закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського в 1964 р.

Працює на кафедрі з 1980 р.

Основні дисципліни: основи економічної науки (вступ до фаху), педагогічний менеджмент, особливості викладання економічних дисциплін.

У центрі наукових інтересів – проблеми економічної освіти, підготовки педагогічних кадрів.

Автор понад 600 наукових та науково-методичних праць.

 

 

Радченко Любов Пантелеймонівна – професор кафедри.

Кандидат економічних наук (1980), доцент (1986).

Закінчила Харківський  державний університет імені О.М. Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна) у 1974 р.

Працює на кафедрі з 1980 р.

Основні дисципліни: макроекономіка, соціальна економіка, макроекономічна політика, міжнародні економічні організації.

У центрі наукових інтересів – проблеми макроекономіки і макроекономічної політики, розвитку глобалізації та методології досліджень економічних процесів.

Автор понад 180  наукових праць, серед яких  5 монографій (у співавторстві),  12 навчальних посібників, у тому числі  4 з грифом МОН (у співавторстві), статті у фахових збірниках.

 

 

Рядинська Ірина Анатоліївна – доцент кафедри, координатор з виховної роботи економічного факультету.

Кандидат педагогічних наук (2009), доцент (2011)

Закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди (2003).

Працює на кафедрі з 2016 р.

Основні дисципліни: основи економічної теорії, теорія господарства.

У центрі наукових інтересів – особливості державного регулювання зайнятості в сучасних умовах,  проблеми економічної освіти. 

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

 

 

Шиловцева Надія Василівна – професор кафедри.

Кандидат економічних наук (1981), доцент (1983).

Працює на кафедрі з 1982 року.

Закінчила Харківський  державний університет імені О.М. Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна) в 1975 р.

Основні дисципліни: основи економічної теорії, менеджмент, політекономія, актуальні проблеми політекономії.

У центрі наукових інтересів – проблеми економічного зростання, трансформації зайнятості на ринку праці та освітньо-професійної підготовки робочої сили.

Автор близько 100 наукових праць, серед яких  5 монографій (у співавторстві),  13 навчальних посібників, у тому числі 4 з грифом МОН (у співавторстві).

 

 

 

Кафедра економічної теорії була створена в 1991 році на базі загальноуніверситетської кафедри політичної економії.

Викладачі кафедри забезпечують викладання економічних дисциплін на економічному факультеті денної та заочної форм навчання, на неекономічних спеціальностях університету та ІПКП та інституту підвищення кваліфікації.

Головним завданням кафедри є підготовка фахівця з економічної теорії, який був би здатний успішно працювати як викладачем економічних дисциплін у вищих та середніх навчальних закладах, так і бути компетентним аналітиком міжнародного рівня, фахівцем чи керівником у різних секторах та галузях національної економіки.

Кафедра спрямовує навчальну, наукову, методичну роботу на здійснення якісної фахової підготовки та перш за все ефективної організації самостійної роботи студентів; усі дисципліни, викладання яких здійснює кафедра, забезпечені необхідними навчально-методичними розробками.

 

 

Своїми стратегічними завданнями кафедра  вбачає:

 • удосконалення професійної підготовки вчителів економіки нової якості, які вільно володіють сучасними освітніми, інформаційними технологіями і здатні працювати в умовах нового соціального замовлення;
 • забезпечення умов для отримання студентами додаткової «ринково орієнтованої» спеціальності;
 • розширення сфери застосування іноземної мови професійного спрямування у навчальному процесі відповідно до вимог сучасної освіти європейського рівня.
 • відкриття нових спеціальностей, спеціалізацій;
 •  розширення застосування інтерактивних, проектних, ігрових навчальних технологій як найбільш адекватних характеру економічної освіти; запровадження дистанційної технології, зокрема для заочної форми навчання;
 • розвиток матеріальної технічної бази;
 • підготовка талановитої молоді на найвищому інтелектуальному рівні у магістратурі;  у підвищенні кваліфікації викладачів орієнтація на інноваційні зміни в системі економічної освіти, використання сучасних інформаційних і комунікаційних засобів;
 •  
  • розширення освітніх послуг (підвищення кваліфікації викладачів з економічної теорії,  перепідготовка спеціалістів з економічної теорії,  консультації та тренінги для шкільних вчителів економіки з питань підготовки учнів до олімпіад, турнірів юних економістів, конкурсів).

  Наукова діяльність

  З початку свого заснування кафедра проводить активну науково-дослідну діяльність. Напрямки наукових інтересів кафедри економічної теорії охоплюють широкий спектр актуальних для вітчизняної економіки проблем, а саме економічні аспекти оптимізації розвитку національної освітньої системи, стимулювання ефективної діяльності промислових підприємств з інноваційними технологіями, активізація інноваційних процесів у корпоративному секторі національної економіки, розвиток аграрного сектору національної економіки, функціонування фінансового сектору, соціальна відповідальність бізнесу в економіці інноваційного типу, аналіз впливу глобалізації на інноваційний розвиток національної економіки.

  Викладачі кафедри проводять наукові дослідження за профілем підготовки фахівців у межах комплексної теми «Соціально-економічні та іноваційні чинники економічного зростання національної економіки»  (реєстраційний номер: 0117U000813), яка успішно реалізується під керівництвом академіка І.Ф.Прокопенка. Також під його керівництвом були здійснені дослідження за держбюджетним замовленням: «Тестове оцінювання навчальних досягнень учнів і студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (2010 р.), «Впровадження в старшій профільній школі компетентнісного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (2011-2012 рр.), «Упровадження інноваційних технологій навчання в загальноосвітній та вищій школі як засіб реалізації нових стандартів освіти» (2013-2014 рр.) та «Універсальні навчальні дії як інноваційний засіб реалізації нових стандартів освіти» (2015 р.).

  За останні п’ять років колективом кафедри було підготовлено і опубліковано більше 250 наукових та навчально-методичних праць.

  На базі кафедри щорічно видається «Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Економіка», який внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук.

  Колектив кафедри бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та вузівських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах.

  Науково-педагогічний склад кафедри приділяє постійну увагу організації наукової роботи студентів, яка здійснюється за різними напрямками і формами: студентські наукові конференції, наукові семінари, круглі столи, конкурси студентських наукових робіт з проблем економічної теорії, студентські наукові гуртки тощо.

  Видання кафедри

  Авторські колективи кафедри економічної теорії підготували та видали значну кількість підручників, навчальних посібників нового покоління з економічних дисциплін для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, серед них: «Основи економіки. Елементарна мікроекономіка. 10 клас» та «Основи економіки. Елементарна макроекономіка. 11 клас» (1999), «Решение задач с экономическим содержанием средствами пакета «Derive»» (2000), «Аналіз системи господарювання підприємства» (2003), «Курс економічного аналізу» (2004), «Комп’ютеризація економічного аналізу (теорія, практика)» (2005),  «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с применением ПК» (2006), «Методика та методологія економічного аналізу» (2007), «Курс економічної теорії» (2007), «Шкільний курс економіки» (2008), «Основи банківської справи» (2011), «Основи економічної теорії» (2015 р.) та інші. Підготовлені підручники, науково-методичні посібники та рекомендації для викладачів і вчителів є джерелом організації  процесу економічної освіти. Напрацювання науковців ураховані при розробці Державного стандарту загальноосвітньої школи з економіки, Концепції змісту економічної освіти в загальноосвітній школі України. Розроблена і рекомендована для використання навчальна програма з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного профілю навчання

   

 •  

  Методичні видання кафедри

  Робочі програми кафедри

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29, к. 212,
тел. (057) 700-35-16

e-mail: kaf-economical-theory@hnpu.edu.ua

Сідельнікова Ірина Володимирівна – завідувач кафедрою,  кандидат економічних наук, доцент.

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.