Кафедра економічної теорії

Кафедра економічної теорії була створена  у 2018 році і в ході реорганізації економічного факультету набула статусу загальноуніверситетської.

Кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Зеленько Олександр Олегович.

Навчальний процес забезпечують 5 викладачів, з яких: 3 кандидати наук, доценти, 2 старших викладача.

Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» циклу загальної підготовки на усіх факультетах, «Менеджмент вищої освіти» для аспірантів 1 року навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін.

Викладачі кафедри працюють над науковою темою «Соціально – економічні умови та інноваційні чинники забезпечення економічного зростання національної економіки». В рамках зазначеної теми викладачами кафедри здійснюється дослідження зашироким колом проблем, зокрема проаналізовано вплив 4-ї технологічної революції на банківську сферу, наслідки міграції працездатного населення на національну економіку, особливості зеленого інвестування в економіці, розвиток економіки спільної участі в Україні, проблеми і перспективи міжнародного науково-технічного співробітництва.

Відповідно до напряму дослідження викладачами кафедри готуються наукові статті, викладачі приймають участь у міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях.

Викладацький склад кафедри керує науковою роботою студентів університету, за результатами якої студенти приймають участь у наукових конференціях.

Викладачі кафедри систематично підвищують свій науково-методичний рівень. У 2020/2021 навчальному році окремі викладачі кафедри були направлені на стажування до ХНУ імені В. Н. Каразіна на факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, з метою  поглиблення фахових знань і компетенцій під час викладання економічних дисциплін та вивчення досвіду впровадження інноваційних форм і методів організації навчального процесу.

Під час навчального процесу викладачі кафедри використовують не тільки традиційні форми і методи навчання, а й активно використовують дистанційну форму навчання (ПДО Moodle та інші).

61002,  м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29, к. 134,

e-mail: kaf_ecteor@hnpu.edu.ua

Зеленько Олександр Олегович

кандидат економічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.