Кафедра фізики

Кафедра фізики  – одна з найстаріших кафедр ХНПУ імені Г.С. Сковороди зі своєю багатою історією та науковими традиціями. Основне завдання кафедри – фундаментальна підготовка майбутніх вчителів фізики.

Стратегічне завдання розвитку кафедри – підвищення якості освіти, участь студентів у науково-дослідній роботі.

Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують 2 професора, 3 доцентів, 1 викладач. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно займається науковою роботою, публікує свої праці в фахових періодичних виданнях, в тому числі в міжнародних журналах, регулярно виступає з доповідями на наукових конференціях.

Науково-дослідна робота кафедри фізики  проводиться в основному за двома напрямами:

1. Методологія і методика застосування нових сучасних технологій в навчанні фізики.

2. Дослідження деяких актуальних питань фізики твердого тіла.

Назва кафедральної теми: Удосконалення процесу навчання фізиці в ЗВО в умовах сучасного освітнього процесу засобами інтерактивних технологій (реєстраційний номер: 0120U104704).

Кафедра має в своєму розпорядженні аудиторію для читання лекцій, проведення практичних та лабораторних занять з використанням сучасного мультимедійного та лабораторного обладнання.

Кафедра забезпечує викладання навчальних фізичних дисциплін у підготовці магістрів і бакалаврів (за спеціальностями: 014 Середня освіта «Математика», 014 Середня освіта «Фізика», 014 Середня освіта «Інформатика») на фізико-математичному факультеті.


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.