Кафедра фізики

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри фізики за 2018 рік

На кафедрі працює 1 доктор технічних наук, професор: Лапта С.І. (завідувач кафедри), 2 кандидати фізико-математичних наук, доценти: Малець Є.Б., Сергеєв В.М., 1 кандидат технічних наук, доцент: Александров М.Г., 1 кандидат педагогічних наук, доцент: Галицький О.Г., 1 викладач: Юрченко О.В.

Кафедра бере активну участь у проведенні студентської конференція «Наумовські читання» (листопад 2018).

Під керівництвом викладачів кафедри фізики Мальця  Є.Б. та Сергеєва В.М. студенти фізико-математичного факультету (Мирко Віталій та Хмелькова Валерія) брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

У 2018 р. викладачами кафедри фізики надруковано 15 наукових праць, загальним обсягом 5.61 друк. арк., зокрема 1 навчально-методичний посібник, 1 методичні рекомендації, статті, тези тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри фізики плідно працює зі студентами, викладачі кафедри вдало керують науково-дослідною роботою студентів(Лапта С.І.,Александров М.Г., Малець Є.Б., Сергеєв В. М.  та ін.).

У 2018 році у співавторстві з доцентом кафедри фізики Александровим М. Г. у журналі «Фізика у школах України» надруковано «Тлумачний словник із фізики від «А» до «Я»за розділами«Оптика» та «Основи квантової фізики, фізики атома та атомного ядра».


Вул. Валентинівська, 2, к. 306-Б, 
м. Харків, 61168, Україна.
Телефон (0572)67-53-58
E-mail:
Масич Віталій Васильович,
доктор педагогічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.