Кафедра фізики і кіберфізичних систем

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність
кафедри фізики і кіберфізичних систем
за 2018-2019 рік

На кафедрі працює 2 доктори наук: доктор педагогічних наук Масич В.В., доктор технічних наук, професор Лапта С.І.; 3 кандидати наук, доценти: кандидат фізико-математичних наук Малець Є.Б., кандидат фізико-математичних наук Сергеєв В.М., кандидат технічних наук Александров М.Г.; 1 викладач Юрченко О.В.

Кафедра бере активну участь у проведенні студентської конференції «Наумовські читання» (листопад 2019).

Під керівництвом викладачів кафедри фізики Мальця Є.Б. та Сергеєва В.М. студенти фізико-математичного факультету (Замковенко Євгеній, Літвінова Анастасія) брали участь у Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Фізика” серед студентів класичних та педагогічних університетів.

У 2018 р. викладачами кафедри фізики надруковано 15 наукових праць, загальним обсягом 5.61 друк. арк., зокрема 1 навчально-методичний посібник, 1 методичні рекомендації, статті, тези тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри фізики плідно працює зі студентами, викладачі кафедри вдало керують науково-дослідною роботою студентів (Масич В.В., Лапта С.І., Александров М.Г., Малець Є.Б., Сергеєв В.М. та ін.).

У 2019 році у співавторстві з доцентом кафедри фізики Александровим М.Г. у журналі «Фізика у школах України» надруковано «Тлумачний словник із фізики від «А» до «Я» за розділам «Основи квантової фізики, фізика атома та атомного ядра».


Вул. Валентинівська, 2, к. 306-Б, 
м. Харків, 61168, Україна.
Телефон (0572)67-53-58
E-mail:
доктор педагогічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.