Кафедра географії і методики викладання географії

Кафедра географії і методики викладання географії існує з 1994р. кафедра створена на базі секції  географії після відкриття спеціальності « історія, географія ».

З 1995р. кафедрою ведеться підготовка і випуск спеціалістів для  навчальних установ України.

З 1998р. на кафедрі постійно розробляються навчальні плани для  підготовки фахівців та магістрів по географії. Кафедрою впроваджуються  сучасні педагогічні технології викладання географії.

З моменту заснування кафедри постійним напрямком роботи колективу  було удосконалення та поглиблення змісту навчальних дисциплін, ведення  нових спецкурсів. Викладачі кафедри кожен рік приймають участь у  міжнародних конференціях.

Перелік навчальних дисциплін кафедри

Загальна кількість викладачів на кафедрі: 7

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Некос Світлана Володимирівна Бондаренко Віктор Володимирович Стадник Олександр Григорович   Муромцева Юлія Ігорівна  Білокопитова Венроніка Степанівна
Допоміжний персонал кафедри:
  Тагільцева Наталія Вікторівна, зав.каб., n.tagilcevam@ukr.net    

              ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра географії і методики викладання географії існує з 1994р., коли була створена на базі секції географії після відкриття спеціальності «історія/географія».

З 1995р. кафедрою ведеться підготовка і випуск спеціалістів для навчальних закладів України.

З 1998р. на кафедрі постійно розробляються навчальні плани для підготовки фахівців та магістрів по географії, упроваджуються сучасні педагогічні технології викладання географії.

З моменту заснування кафедри постійним напрямком роботи колективу було удосконалення та поглиблення змісту навчальних дисциплін, уведення нових спецкурсів.

Викладачі кафедри кожен рік приймають участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, публікують результати своїх наукових досліджень, видають методичні матеріали.

Щорічно кафедра географії проводить польові географічні практики для студентів історичного факультету (І курс – загальна географічна, ІІ курс – еколого-картографічна, ІІІ курс – туристична).

Дисципліни,  які  викладаються  на  кафедрі:

Некос С.В. – завідувач кафедри, доцент, к. г. н.

Фізична географія материків і океанів

Гідросфера

Картографія з основами топографії

Дистанційні методи дослідження

Географія туризму

Вступ до ГІС

Краєзнавство і туризм

Загальне землезнавство

Методи географічних досліджень

         Бондаренко В.В. – к.т.н., доцент

Географічні аспекти бізнесу і підприємництва

Рекреаційні ресурси світу

         Білокопитова С.В. - викладач

Біогеографія

Реінженерінг довкілля

Географія ґрунтів

Геологія з основами геоморфології

         Стадник О.Г. – к.п.н., доцент кафедри географії

Методика викладання географії

         Большинська І. С. – к.е.н., доцент

Заповідна справа

Економічна географія зарубіжних країн

         Денисенко Я. В. – к.п.н., доцент кафедри географії

Ландшафтознавство

Фізична географія України

Дистанційні методи

Історична географія

Екологія

Географія України

Мінерально-сировинні ресурси

         Муромцева Ю.І. – к.е.н., доцент, доцент кафедри географії

Використання природних ресурсів

Моделювання та прогнозування стану довкілля

Соціальна географія

Географія світового господарства

Економіка природокористування

Економічна географія України

 

 

61002, м . Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, к. 308

тел.(057) 700-48-01 (деканат)

e-mail: hnpu_geography@ukr.net

Некос Світлана Володимирівна, доцент, кандидат географічних наук

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.