Кафедра географії і методики викладання географії

Кафедра географії і методики викладання географії існує з 1994р. кафедра створена на базі секції  географії після відкриття спеціальності « історія, географія ».

З 1995р. кафедрою ведеться підготовка і випуск спеціалістів для  навчальних установ України.

З 1998р. на кафедрі постійно розробляються навчальні плани для  підготовки фахівців та магістрів по географії. Кафедрою впроваджуються  сучасні педагогічні технології викладання географії.

З моменту заснування кафедри постійним напрямком роботи колективу  було удосконалення та поглиблення змісту навчальних дисциплін, ведення  нових спецкурсів. Викладачі кафедри кожен рік приймають участь у  міжнародних конференціях.

Перелік навчальних дисциплін кафедри

Загальна кількість викладачів на кафедрі: 5

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Допоміжний персонал кафедри:
 
Тагільцева
Наталія
Вікторівна, зав.каб., n.tagilcevam@ukr.net
Семененко
Анастасія Олександрівна,
 лаборант
 

              ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра географії і методики викладання географії існує з 1994р., коли була створена на базі секції географії після відкриття спеціальності «історія/географія».

З 1995р. кафедрою ведеться підготовка і випуск спеціалістів для навчальних закладів України.

З 1998р. на кафедрі постійно розробляються навчальні плани для підготовки фахівців та магістрів по географії, упроваджуються сучасні педагогічні технології викладання географії.

З моменту заснування кафедри постійним напрямком роботи колективу було удосконалення та поглиблення змісту навчальних дисциплін, уведення нових спецкурсів.

Викладачі кафедри кожен рік приймають участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, публікують результати своїх наукових досліджень, видають методичні матеріали.

Щорічно кафедра географії проводить польові географічні практики для студентів історичного факультету (І курс – загальна географічна, ІІ курс – еколого-картографічна, ІІІ курс – туристична).

Дисципліни,  які  викладаються  на  кафедрі:

Некос С.В. – доцент, к. г. н.

Фізична географія материків і океанів

Гідросфера

Картографія з основами топографії

Дистанційні методи дослідження

Географія туризму

Вступ до ГІС

Краєзнавство і туризм

Загальне землезнавство

Методи географічних досліджень

           Стадник О.Г. – к.п.н., доцент кафедри географії

Методика викладання географії

         Муромцева Ю.І. – к.е.н., доцент, доцент кафедри географії

Використання природних ресурсів

Моделювання та прогнозування стану довкілля

Соціальна географія

Географія світового господарства

Економіка природокористування

Економічна географія України

 

 

61002, м . Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, к. 308

тел.(057) 700-48-01 (деканат)

e-mail: hnpu_geography@ukr.net

Піткевич Валерій Валерійович, доцент, кандидат історичних наук

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.