Кафедра математики

Однією з найпотужніших кафедр фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди по праву вважається кафедра, яка забезпечує викладання математичних курсів, озброює студентів знаряддям дослідження навколишнього світу.

Кафедра математики була заснована в 1939 році, в рік організації у Харківському педагогічному інституті фізико-математичного факультету (як самостійного структурного підрозділу).

У різні часи на кафедрі працювали видатні науковці, що зробили плідний внесок у розробку теоретичних питань математики та практичну підготовку вчителів математики, заклали основи для створення сучасної кафедри: П.О. Соловйов, В.О. Марченко, В.П. Шестопалов, Є.І. Кім, З.С. Агранович, Л.М. Глускін, І.О. Наумов, І.Ф.Тесленко, Ю.М. Гайдук, М.А. Жихар, Я.М. Жовнір. З 2006 по 2019 роки кафедру математики очолює доктор педагогічних наук, професор Валентина Григорівна Моторіна. Під її керівництвом у 2010-2011 навчальному році кафедра математики стала переможцем у номінації «Краща кафедра з науково-дослідної роботи».

Наукова проблема кафедри: «Підвищення ефективності викладання математичних дисциплін у середніх та вищих закладах освіти». Науково-дослідна робота кафедри проводиться у відповідності з цільовою комплексною програмою МОН України «Навчально-виховний процес у сучасній школі».

Тема наукового дослідження кафедри – «Теорія і практика застосування інноваційних технологій при вивченні математики в школі і ВНЗ та професійній підготовці майбутнього вчителя математики» (реєстраційний номер – ОІІІ u 006442).

Науково-викладацький склад кафедри (станом на 2017-2018 навчальний рік): 2 доктори наук, професори; 1 кандидат наук, професор; 1 доктор наук, доцент; 9 кандидатів наук, доцентів; 1 кандидат наук, доцент кафедри, 1 кандидат наук, старший викладач. Це дозволяє кафедрі ефективно забезпечувати інтелектуальним потенціалом всі напрями навчальної, методичної, наукової та виховної роботи. Навчально-методичне забезпечення роботи кафедри допомагають здійснювати завідувач лабораторією З.М. Ченцова та старший лаборант М.С. Ченцова.

Кафедра забезпечує викладання понад двадцяти навчальних математичних дисциплін у підготовці магістрів і бакалаврів (за спеціальностями 014 Середня освіта «Математика», 014 Середня освіта «Фізика», 014 Середня освіта «Інформатика») на фізико-математичному факультеті та за напрямами підготовки інших факультетів університету.

Освітньо-професійна програма рівня вищої освіти "Бакалавр"

Освітньо-професійна програма рівня вищої освіти "Магістр"


 

Вул. Валентинівська, 2, к. 312-Б, 
м. Харків, 61168, Україна.
Телефон (0572)67-53-58
доктор педагогічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.