Кафедра математики

Однією з найпотужніших кафедр фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди по праву вважається кафедра, яка забезпечує викладання математичних курсів, озброює студентів знаряддям дослідження навколишнього світу.

Кафедра математики була заснована в 1939 році, в рік організації у Харківському педагогічному інституті фізико-математичного факультету (як самостійного структурного підрозділу).

У різні часи на кафедрі працювали видатні науковці, що зробили плідний внесок у розробку теоретичних питань математики та практичну підготовку вчителів математики, заклали основи для створення сучасної кафедри: П.О. Соловйов, В.О. Марченко, В.П. Шестопалов, Є.І. Кім, З.С. Агранович, Л.М. Глускін, І.О. Наумов, І.Ф.Тесленко, Ю.М. Гайдук, М.А. Жихар, Я.М. Жовнір.

З 2019 року кафедру математики очолює доктор педагогічних наук, професор Жерновникова Оксана Анатоліївна. Під її керівництвом на кафедрі плідно працюють дві наукові лабораторії: «Лабораторія інтердисциплінарності в освіті» та «Лабораторія інноваційної математичної освіти».

Наукова проблема кафедри: «Підвищення ефективності викладання математичних дисциплін у середніх та вищих закладах освіти». Науково-дослідна робота кафедри проводиться у відповідності до концепції Нової української школи.

Тема наукового дослідження кафедри – «Проектування методичної системи навчання математики в закладах загальної середньої і вищої педагогічної освіти України та Євросоюзу».

Науково-викладацький склад кафедри (станом на 2020-2021 н.р.): 3 доктори наук, професори; 1 кандидат наук, професор; 2 кандидати фізико-математичних наук, доценти; 2 кандидати педагогічних наук, доценти; 3 кандидати педагогічних наук, доценти кафедри. Це дозволяє кафедрі ефективно забезпечувати інтелектуальним потенціалом всі напрями навчальної, методичної, наукової та виховної роботи. Навчально-методичне забезпечення роботи кафедри допомагає здійснювати лаборант Я.В. Цись.


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.