Кафедра педагогіки

Кафедра педагогіки є провідною в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди. На кафедрі працює 9 докторів педагогічних наук, 7 кандидатів педагогічних наук, 1 старший викладач. До штату навчально-допоміжного персоналу входять 3  старші лаборанти.

Кафедра працює над розробкою теми: Підвищення ефективності педагогічного процесу в середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (державний реєстраційний номер: 0115U005821 від 23.12.2015 р.; керівник – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор  С.Т. Золотухіна).

Провідним напрямом роботи є провадження освітньої діяльності членами кафедри, яка охоплює студентів усіх факультетів університету та здійснюється через читання таких навчальних курсів, як«Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка» (для бакалаврів), «Педагогіка вищої школи» і  «Педагогічний менеджмент» (для магістрів);  «Педагогіка вищої школи», «Культура педагогічних досліджень», «Основи освітньої інноватики», «Методологія педагогічного дослідження», «Гуманізація управління в системі освіти», «Теоретичні основи дидактичних досліджень», «Теорія і методика виховання», «Моніторинг результативності виховання», «Статистичні методи в педагогічних дослідженнях»  (для здобувачів ступеня «доктор філософії»).


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.