Кафедра початкової, дошкільної та професійної освіти

І. Історія створення кафедри

Кафедра педагогіки початкового навчання, започаткована у 1945 році,  пройшла складний шлях: у зв'язку з різними реорганізаціями педагогічного інституту вона неодноразово ліквідувалася, об'єднувалася з іншими кафедрами, знову відкривалася.
Із 1974 року до 1984 року кафедрою завідувала кандидат педагогічних наук, доцент О.Я.Боданська. Кафедра в цей час об'єднувала викладачів, які забезпечували на педагогічному факультеті викладання педагогіки (О.Я.Боданська, С.В.Селюніна), української мови та методики її викладання (А.П.Ярещенко – декан педагогічного факультету, Н.О.Воскресенська), математики та методики її викладання (О.В.Смагіна, О.І.Божко, В.Д.Рябчинська), російської мови та методики її викладання (П.С.Жедек), природознавства та методики його викладання (Л.П.Хитяєва, П.Г.Москаленко, А.Т.Ткачов), музики (Е.А.Варшавська, О.О.Кузнецова), образотворчого мистецтва (Г.М.Бірюкова, О.О.Данилевич), праці (І.Д.Давидова) та інші.
Поступово з кафедри виділилися самостійні кафедри: музики, мови, математики, природознавства та методики їх викладання.
Змінювався і склад кафедри педагогіки та методики початкового навчання, яка самостійно проіснувала до 1994 року. Деякий час нею завідували А.Ф.Кузнецова, А.І.Єрьомкін, з 1988 року до кінця 1993 року кафедру очолювала доктор педагогічних наук В.О.Тюріна.
У 1994 році кафедру було реорганізовано і приєднано до сектора педагогіки педагогічного університету.
У 1995 році кафедра була виділена в окремий сектор педагогіки початкового навчання та дошкільного виховання. Очолив її доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, проректор з навчальної роботи В.І.Євдокимов. Сектор під його керівництвом розпочав роботу над проблемою: "Засоби навчання як система".
У 2003 році кафедра педагогіки початкового навчання та дошкільного виховання змінила назву на кафедру теорії і методики професійної освіти.
У 2015 році кафедру теорії і методики професійної освіти очолила доктор педагогічних наук, професор Гриньова В.М.
У 2016 році кафедра змінила назву на кафедру початкової, дошкільної та професійної освіти.

ІІ. Сучасний стан
На кафедрі початкової, дошкільної та  професійної освіти працюють  30 осіб:
Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Гриньова Валентина Миколаївна.
Доктор наук, професор – Гавриш Ірина Володимирівна.
Доктори педагогічних наук, доценти, професори кафедри:

 • Довженко Тетяна Олексіївна – декан факультету початкового  навчання;
 • Резван Оксана Олексіївна.

Кандидати наук, професори:

 • Якушко Наталія Михайлівна – проректор з навчальної роботи
 • Тихонович Вікторія Миколаївна.

Кандидати наук, доценти:

 • Агапова Тамара Петрівна;
 • Бурма Ганна Василівна;
 •  Єсьман Ірина Володимирівна – заступник декана з виховної роботи факультету початкового навчання;
 • Журенко Лілія Олександрівна;
 • Кушнір Світлана Петрівна;
 • Лавренко Світлана Олександрівна;
 • Рудічєва Наталія Костянтинівна;
 • Ткачов Артем Сергійович (докторант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи);
 • Ушмарова Вікторія Володимирівна, професор кафедри;
 • Філатова Лада Семенівна;
 • Фомін Володимир Володимирович (докторант кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти);
 • Хижняк Вікторія Вікторівна (відпустка по догляду за дитиною);
 • Холтобіна Олександра Устинівна;
 • Юр'єва Катерина Анатоліївна;

Кандидати наук, доценти кафедри:

 • Агаркова Наталія Олександрівна;
 • Грицкова Юлія Валеріївна;

Кандидати наук, викладачі:

 • Ігнатьєва Аліна Ігорівна;
 • Кириліва Валерія Олегівна;
 • Портян Марина Олександрівна;
 • Шишенко Валентина Олексіївна.

Старший викладач – Хільченко Лідія Михайлівна.
Викладачі:

 • Животкова Оксана Василівна;
 • Ломберг Марія Вікторівна.

Допоміжний персонал:

 • Панько Вікторія Анатоліївна – завідувач кабінету;
 • Липчанська Ольга Олександрівна – ст.лаборант;
 • Животкова Альона Ігорівна – ст.лаборант.

На факультеті початкового навчання викладачі кафедри читають такі дисципліни: «Педагогіка вищої школи», «Проблеми професійно-особистісного становлення викладача», «Загальні основи педагогіки», «Вступ до спеціальності», «Дидактика», «Основи наукових досліджень», «Педагогічні технології у початковій школі», «Основи інклюзивної освіти», «Робота з обдарованими дітьми», «Історія педагогіки», «Основи педагогіки», «Теорія і методика виховання», «Імідж сучасного вчителя».
На факультеті дошкільної освіти викладачі читають такі дисципліни: «Практична тестологія в освіті», «Педагогічна інноватика», «Теорія і практика співпраці ДНЗ з родиною», «Методика викладання педдисциплін», «Дитяча та педагогічна психологія», «Основи психотехнології», «Вступ до спеціальності», «Здоров’язбережувальні технології в дошкільній освіті».
Інститут Післядипломної Освіти – «Основи педагогічної майстерності».
Викладачі кафедри керують роботою студентських гуртків: «Педагогічне коло», «Організація виховної роботи у ВНЗ», «Формування педагогічної культури батьків», «Співпраця ДНЗ та сім’ї», «Педагогічні технології у початковій школі», «Нові педагогічні технології», «Робота з обдарованими дітьми», «Мотивація молодших школярів».
 

 

На кафедрі проводяться традиційні виховні заходи:
На початку вересня кожного навчального року викладачі кафедри зі студентами І курсу відвідують національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди в с. Сковородинівка.

 

У рамках навчального курсу «Педагогічна майстерність» доц. Філатовою Л.С. і викладачами кафедри організовуються екскурсії в с. Ковалівку до музею А.С. Макаренка, в с. Павлиш до педагогічно-меморіального музею В.О. Сухомлинського. Проводяться виховні заходи: «Конкурс основ педагогічної майстерності», «Педагогічний квест», які викликають великий інтерес, задоволення і жваве обговорення серед студентів.

 

Упродовж навчального року викладачами кафедри організовуються різні тематичні екскурсії: тур пам’ятними місцями Харківщини: висота Маршала Конєва, меморіал у Бабиному яру, меморіал жертвам голодомору, польське кладовище, Харківське військове кладовище; екскурсія до «Фельдман Екопарку»; екскурсія до м. Полтави на свято Масляної, «Сорочинської ярмарки»; до м. Запоріжжя до національного заповідника «Хортиця»; до м.Умань до національного дендрологічного парка «Софіївка», до м. Львів.

 

18 травня 2016 року у навчально-методичному центрі-музеї при Курязькій виховній колонії ім. А.С.Макаренка відбулися заходи, приурочені до 90-річчя переїзду колоній імені Максима Горького з Полтави до Куряжа. Співробітники музею спільно з керівництвом та студентами факультету початкового навчання Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди провели Макаренківські читання.
Захід розпочався покладанням квітів до меморіалу «Макаренко та його вихованці», а продовжився в конференц-залі центру-музею. Зі вступним словом виступили директор музею, декан факультету початкового навчання проф. Довженко Т.О., завідувач кафедри проф. Гриньова В.М. За програмою Макаренківських читань з науковими доповідями виступили проф. Резван О.О., доц. Рудічєва Н.К., студенти І-ІV курсів факультету початкового навчання; проведена виставка творчих робіт студентів, присвячених А.С. Макаренку (керівник доц. Філатова Л.С.); головою Спілки студенів та молоді факультету Винограденко Кариною проведено тренінг «А.С. Макаренко і сучасність» (керівник доц. Єсьман І.В.); перегляд документального фільму «Гении и злодеи», екскурсія музеєм, визначення та нагородження переможців.

 Доктор педагогічних наук, професор Гавриш І.В. координує роботу вчителів, зокрема школа № 169 м. Харкова, у межах проекту «Інтелект України».
У квітні 2016 р. на базі ХНПУ імені Г.С.Сковороди, зокрема факультету початкової навчання і кафедри, було організовано роботу форуму «Інтелект України», в якому брали участь всі викладачі й співробітники кафедри, а матеріали цього заходу надруковано в журналі «Рідна школа» (2016 р., № 4).
Викладачі кафедри здійснюють науково-дослідницьку діяльність.
Кафедра працює над темою «Сучасні освітньо-виховні технології в підготовці вчителів» (0111U008876)».
На кафедрі працює докторантура і аспірантура зі спеціальності 015 ‒ професійна освіта (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).
На кафедрі видається збірник наукових праць «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи», який внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та вченого звання доцента,  професора (відповідальний секретар – к.п.н., доц.Юр’єва К.А.).

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

 

 

Гриньова Валентина Миколаївна

 

Гавриш Ірина Володимирівна

 

Довженко Тетяна Олексіївна

 

Резван Оксана Олексіївна

 

Тихонович Вікторія Миколаївна

Агапова Тамара Петрівна 

 

Агаркова Наталія Олександрівна

 

Бурма Ганна Василівна

 

Єсьман Ірина Володимирівна

 

Грицкова Юлія Валеріївна

 

Животкова Оксана Василівна

 

Журенко Лілія Олександрівна

 

Iгнатьєва Алiна Iгорiвна

 

Кириліва Валерія Олегівна

 

Кушнір Світлана Петрівна

 

Лавренко Світлана Олександрівна

 

Ломберг Марія Вікторівна

 

Портян Марина Олександрівна

 

Рудічєва Наталія Костянтинівна

 

Філатова Лада Семенівна

 

Ушмарова Вікторія Володимирівна

 

Хільченко Лідія Михайлівна

 

Холтобіна Олександра Устинівна

 

Шишенко Валентина Олексіївна

 

Юр’єва Катерина Анатоліївна

61168, м.Харків,
вул. Валентинiвська (Блюхера), 2,
к. 229-А, к. 204-В (зав. кафедрою)
тел. (0572) 68-41-04 (деканат)
e-mail: kafedratmpo@ukr.net

Завідувач кафедрою
доктор педагогічних наук, професор
Гриньова Валентина Миколаївна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.