Кафедра початкової і професійної освіти

Кафедра початкової і професійної освіти є структурним підрозділом факультету початкового навчання та є випусковою для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів зі спеціальності 013 Початкова освіта.

Кафедра забезпечує викладання педагогічних навчальних дисциплін за спеціальностями 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта, 016 Спеціальна освіта. Кафедра забезпечує практичну підготовку здобувачів вищої освіти через організацію, керівництво і проведення безперервних пропедевтичних педагогічних практик, педагогічних практик у закладах загальної середньої освіти, науково-педагогічної та науково-дослідної практик у ЗВО. 

На кафедрі діє аспірантура з підготовки докторів філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Рейтинг кафедри http://smc.hnpu.edu.ua/files/yakist_osvity/Reutyng.pdf

61168,  м. Харків,
вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, 
кор. А, к.229.
тел. (0572) 68-41-04
e-mail: 
kaf-professional-edu@hnpu.edu.ua
В. о. завідувача кафедри
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової і професійної освіти

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.