Кафедра початкової і професійної освіти

Кафедра педагогіки початкового навчання започаткована у 1945 році. У зв’язку з різними реорганізаціями педагогічного інституту вона неодноразово ліквідувалася, об’єднувалася з іншими кафедрами, знову відкривалася.

Із 1974 року до 1984 року кафедрою завідувала кандидат педагогічних наук, доцент О. Я. Боданська.

Кафедра в цей час об’єднувала викладачів, які забезпечували на педагогічному факультеті викладання педагогіки (О. Я. Боданська, С. В. Селюніна), української мови та методики її викладання (А. П. Ярещенко – декан педагогічного факультету, Н. О. Воскресенська), математики та методики її викладання (О. В. Смагіна, О. І. Божко, В. Д. Рябчинська), російської мови та методики її викладання (П. С. Жедек), природознавства та методики його викладання (Л. П. Хитяєва, П. Г. Москаленко, А. Т. Ткачов), музики (Е. А. Варшавська, О. О. Кузнецова), образотворчого мистецтва (Г. М. Бірюкова, О. О. Данилевич), праці (І. Д. Давидова) та інші.

Поступово з кафедри виокремилися самостійні кафедри: музики, мови, математики, природознавства та методики їх викладання.

Змінювався і склад кафедри педагогіки та методики початкового навчання, яка самостійно проіснувала до 1994 року. Деякий час нею завідували А. Ф. Кузнецова, А. І. Єрьомкін, з 1988 року до кінця 1993 року кафедру очолювала доктор педагогічних наук В. О. Тюріна.

У 1994 році кафедру було реорганізовано і приєднано до сектора педагогіки ХДПУ імені Г. С. Сковороди.

У 1995 році кафедра була виокремлена в сектор педагогіки початкового навчання та дошкільного виховання. Очолив її доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, проректор з навчальної роботи В. І. Євдокимов. Сектор під його керівництвом розпочав роботу над науковою проблемою: «Засоби навчання як система».

У 2003 році кафедра педагогіки початкового навчання та дошкільного виховання змінила назву на кафедру теорії і методики професійної освіти.

У 2015 році кафедру теорії і методики професійної освіти очолила доктор педагогічних наук, професор В. М. Гриньова.

У 2016 році кафедра змінила назву на кафедру початкової, дошкільної та професійної освіти, а у 2019 році – на кафедру початкової і професійної освіти.

61168,  м. Харків,
вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, 
кор. А, к.229, кор. В 204.
тел. (0572) 68-41-04
e-mail:
kaf-professional-edu@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедрою
Гриньова Валентина Миколаївна
доктор педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.