Кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти

Ми раді вітати Вас!
Ласкаво просимо завітати на сторінки кафедри суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти!

В першій половині 2000-х рр. керівництво університету та історичного факультету було вирішено створити нову спеціалізацію «правознавство». Тому в вересні 2002 р. була заснована кафедра історико-правових дисциплін, яка пройшла в своєму розвитку трансформацію через кафедру правознавства у кафедру суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти.

Очолює її з 2018 року кандидат юридичних наук, доцент Олійник Олександр Миколайович, у якого 20 років науково-педагогічного стажу (з 2000 р.).

Мета роботи кафедри полягає у вихованні вічних людських цінностей, гідної людини і громадянина, патріота Української держави, провідним напрямом діяльності кафедри є організація  професійно-спрямованої виховної роботи зі студентами, національно-патріотичне виховання,  профорієнтаційна робота.

Завдання кафедри:

  • організація та здійснення навчальної і науково-методичної  роботи з дисциплін, які викладаються на кафедрі; 
  • розробка на основі онлайнового контенту завдань для самостійної роботи студентів з урахуванням задач і цілей нових програм дисциплін;
  • запровадження в освітній процес інноваційних технологій, методів і методик, що забезпечують ефективне навчання та фахове зростання здобувачів вищої освіти;
  • створення на основі нормативно-правової бази сучасної навчально-методичної літератури, а саме розроблених курсів на платформах дистанційного навчання та відео-лекцій;
  • інформаційно-консультаційна діяльність в системі підготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів у галузі правової освіти;
  • удосконалення організації внутрішнього контролю якості викладання, в тому числі шляхом взаємовідвідування.

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29, к. 304,
тел.(057) 700-48-01
e-mail:  kaf-law@hnpu.edu.ua

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.