Кафедра світової літератури

Кафедра світової літератури готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» (4 роки), «магістр» (1,5 роки) зі спеціальності 014. Середня освіта. Мова і література (російська).

Професорсько-викладацьким складом кафедри світової літератури викладається понад 20 дисциплін на факультетах славістики та іноземної філології.

Наукові дослідження кафедри російської та світової літератури ведуться згідно з затвердженою УкрІнТІ  комплексною темою «Закономірності розвитку та взаємодії європейських літератур у ХІХ – ХХІ ст.» (Держ. реєстраційний номер 0116 U 004330 від 14.07.2016 р.).

Викладачі кафедри активно беруть участь у профільних науково-практичних конференціях та друкують свої наукові доробки у збірках наукових праць, профільних журналах.

На базі кафедри з 1997 року видаються «Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Літературознавство», редакційну колегію яких очолює Л.В. Гармаш. До теперішнього часу видано понад 60 томів. Вимоги до друку статей у науковому виданні додаються: Інформаційний лист.

На кафедрі працюють докторантура та аспірантура зі спеціальності 035 «Філологія». З 1978 р. під керівництвом викладачів кафедри підготовлено і захищено близько 200 кандидатських і понад 20 докторських дисертацій.

При кафедрі працює кабінет світової літератури, книжковий фонд якого налічує понад 16 тисяч книжок та періодичні  видання, що сприяє підвищенню рівня фахової підготовки майбутніх вчителів.


61168, м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, кор. В, к. 403,
тел. (0572) 68-48-03 (деканат)
e-mail:
kaf-world-literature@hnpu.edu.ua

Журенко Марина Миколаївна,

кандидат філологічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.