Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Історія розвитку кафедри ТМФВ

Кафедра теорії і методики фізичного виховання та оздоровчо-лікувальної фізичної культури сьогодні включає в себе: секцію ТМФВ і гімнастики.

Кафедра бере свій початок з виділення предметного циклу з дисциплін історико-теоретичних і методичних знань, започаткованого в 1947 році.

Першим викладачем фахової дисципліни протягом десяти років була Акімова Г.І., шановний і авторитетний педагог в Україні. В наступні роки провідним викладачем ТМФВ став піонер фізкультурного руху на Харківщині Шабайдаш Г.В. Курс історії фізичної культури в ці роки читав один з відомих спортсменів Харківщини Селезньов Б.Є.

В 1959 році була створена кафедра ТМФВ. До її складу, крім названих викладачів, увійшов Філь С.М., а згодом вона поповнилася доцентом Масюком А.І. і викладачем Ігнатієвим О.В.

З 1962 року на кафедру прийшли випускники аспірантури Медведєв В.Х., Горчаков А.М., Терентєва Н.М. Очолив кафедру Пазовніков О.О. В цей період кафедра крім фахових теоретичних дисциплін проводила практичні заняття з фізичного виховання зі студентами інших факультетів інституту. В 1967 р. завідувачем кафедри був доцент Філь С.М., а з 1979 по 1986 рік його змінив доц. Медведєв В.Х. В цей період кафедра поповнилася викладачами Мірошниченко В.І., Крамських В.М., які в наступні роки стали кандидатами наук, доцентами.

З 1986 по 1994 рік кафедру очолював доктор біологічних наук, професор Друзь В.А., з 1995 по 1998 рік — професор Філь С.М., з 1998 року — професор Худолій О.М.

У 1959 р. на кафедрі було відкрито перший прийом до аспірантури. Серед аспірантів були представники педагогічних інститутів із всіх регіонів України. Більшість з них захистили кандидатські дисертації, а Вільчковський Е.С. і Сергієнко Л.П. стали докторами педагогічних наук. У 1982—1987 рр. аспірантуру при кафедрі ТМФВ закінчили і захистили кандидатські дисертації доц. Худолій О.М., доц. Мірошниченко В.І., доц. Іващенко О.В., у 2008 р. — Марченко С.І.

У 60-х роках на кафедрі вивчалися міжпредметні зв’язки у викладанні предметів психолого-педагогічного і спортивно-професійних циклів. Їх результати доповідалися на Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Вони лягли в основу розробленої системи професійно-педагогічної підготовки студентів за роками навчання на спеціально-методичних кафедрах факультету.

Кафедра окрім навчально-виховної роботи зі студентами здійснювала і здійснює значну науково-методичну і громадську роботу в Україні. На її базі підвищували кваліфікацію завідувачі кафедр ТМФВ педагогічних навчальних закладів, проводилися довготривалі семінари викладачів, всесоюзні та республіканські семінари-наради. З 2005 року кафедра ТМФВ проводить наукові конференції “Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту”, «Актуальні проблеми фізкультурної освіти».

На протязі всієї історії існування кафедра (викладачі кафедри) очолювала видання науково-методичних збірників. В 60-і роки видавався збірник “Теорія і методика фізичного виховання”. З 1974 року — збірник “Фізичне виховання дітей та молоді” (відповідальні редактори Філь С.М., Рощупкін Г.В. і Медведєв В.Х.). З 2000 року — науково-методичний журнал “Теорія та методика фізичного виховання” (головний редактор — професор Худолій О.М.).

На кафедрі працює навчально-методичний кабінет в якому близько 6000 примірників науково-методичних, теоретико-історичних і періодичних видань. Кабінет поповнюється щорічно новими виданнями.

Кафедра ТМФВ з 1998 року має складовою частиною секцію гімнастики, яка має свою історію.

Кафедра гімнастики була відкрита у 1949 році, першим завідувачем кафедри був Шабайдаш Георгій Васильович. Викладачі кафедри продовжували славетні традиції закладені відомим вченим Бражником І.О.,  засл. майстром спорту СРСР, переможцем робочої Олімпіади у Амстердамі 1937 року Дмітрієвим М.Д., головним тренером збірної команди України Мішаковим О.С., які працювали в Харкові в довоєнний період.

На протязі існування кафедри завідувачами були досвідчені викладачі: Білоконь М.О., засл. тренер СРСР, мс СРСР; Філіпов В.К., канд. пед. наук, доц.; Балько Б.Є., канд. пед.наук, доц.; Житніков М.П., ст. викладач; Шунін А.І., канд.пед.наук, мс СРСР; Філоненко Е.І., ст. викладач, мс СРСР; Комаров В.А., канд.біол.наук, доцент; Худолій О.М., канд. пед. наук, доц.

Заняття гімнастикою забезпечували висококваліфіковані викладачі, серед яких: Бобрижний І.О., Бірюков М.О., Агєєва Н.Ф., Кастеллі Г.О., Попов Ю.В., Ошаров Ю.М., Тесленко А.М., Чесноков Г.С., брати Сєдих В.І. і Сєдих А.І., Романовський В., Гороховська М.К., перша радянська олімпійська чемпіонка у Хельсінкі.

Кафедра має високі спортивні досягнення. Гімнасти на протязі багатьох років завойовували призові місця на змаганнях різного рангу. Серед видатних спортсменів кафедри: Макурін Ю.К., Красненко Л.М., Шаменко В., Гаплієвска Р., Кульпінський Е., Кульпінський В., Шварцер І., Шрамков Ю., Косоруков В., Гурєєва Л., Кичигіна Г., Космаков Г., Миснік А., Янченко А., Гладка С.

На кафедрі теорії та методики фізичного виховання сьогодні працюють:

Худолій Олег Миколайович (1954) — кандидат педагогічних наук (1983), доцент (1988), доктор наук з фізичного виховання і спорту (2011), професор (2011) завідувач кафедри (1998). Закінчив Харківський державний педагогічний інститут (1975). Працює на кафедрі з 1977 р. Читає курс «Основи наукових досліджень», «Теорія і методика фізичного виховання», керує роботою дипломників та аспірантів. Основні напрямки наукових досліджень — «Теорія і методика професійної підготовки вчителя фізичної культури», «Теорія і методика підготовки юних гімнастів». Автор понад 150 наукових робіт, серед яких навчальні посібники: «Методика подготовки юных гимнастов», «Основи методики викладання гімнастики» (1997, 1998, 2004), «Історія фізичної культури» (2004), «Загальні основи теорії і методики фізичного виховання» (2008, 2014), монографія «Моделирование процесса подготовки юных гимнастов» (2005).

Іващенко Ольга Віталіївна (1958) — кандидат педагогічних наук (1988), доцент (1994). Закінчила Харківський державний педагогічний інститут (1978). На кафедрі працює з 1978 р. Читає курс «Гімнастика з методикою викладання», «Спортивні споруди»,  «Теорія і методика юнацького спорту», «Історія фізичної культури», керує роботою дипломників. Автор понад 60 робіт. Майстер спорту.

Карпунець Тетяна В’ячеславівна (1960) — старший викладач. Закінчила  Харківський державний педагогічний інститут (1981). На кафедрі працює з 1981 р. Читає курс «Гімнастика з методикою викладання», СПВ. Автор понад 30 робіт.

Кринін Юрій Васильович (1942) — старший викладач. Закінчив  Хар­ківський державний педагогічний інститут (1964). Читає курс «Гімнастика з методикою викладання», СПВ, ПСМ. Автор 6 робіт.

Марченко Світлана Іванівна (1968) — кандидат наук з фізичного виховання і спорту (2008) доцент. Закінчила Хар­ківський національний педагогічний університет (2004). На кафедрі працює з 2005 р. Читає курс «Вступ до спеціальності», «Спортивна метрологія», керує роботою дипломників та педагогічною практикою. Основні напрямки наукових досліджень — «Теорія та методика підготовки юних баскетболістів». Автор 8 наукових робіт.

Мірошниченко Валерій Іванович (1953) — кандидат педагогічних наук (1988), доцент (1989). Закінчив Харківський державний педагогічний інститут (1978). Читає курс «Теорія і методика фізичного виховання», «Основи спортивного тренування». Співавтор навчального посібника «Педагогічна практика в школі». Автор більш 30 наукових робіт.

Ніжевська Тетяна Вікторівна (1972) — викладач, кандидат педагогічних наук (2014). Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди. Читає курс «Теорія і методика фізичного виховання» на факультеті дошкільного виховання.

Титаренко Дмитро Сергійович (1987) — викладач. Закінчив Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди.

Навчально-допоміжний персонал

Півко Тетяна Ростиславіна (1961) — завідувач методичного кабінету.

Нанка Ольга Олександрівна (1962) — ст. лаборант.

 

Організація навчального процесу і його методичне забезпечення

Навчання здійснюється у відповідності з програмами. Лекції, семінарські та  методичні заняття проводяться українською мовою.

На кафедрі викладається цикл професійно орієнтованих дисциплін:

Спортивні споруди і обладнання

Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне виховання і спорт»

Теорія і методика фіз.виховання (ТМФВ)

Теорія і методика викладання  гімнастики

Теорія і методика викладання  атлетизму

Історія фізичної культури

ТМДЮС

Управління у сфері фізичного виховання

Спортивна метрологія

Організ. і методика оздор.фіз культури

Спортивно-педагогічне вдосконалення

Педагогіка фіз. виховання

Гімнастика в оздоровчих групах

Гімнастика на місцевості

Осови наукових досліджень

Розроблені авторські теоретичні курси з таких дисциплін, як «Історія фізичної культури», «Теорія і методика фізичного виховання», “Теорія та методика юнацького спорту”, “Педагогіка фізичного виховання”, “Основи наукових досліджень”. Програми спеціальних дисциплін кожен рік уточннюються й доповнюються матеріалом, отриманим в процесі виконання науково-дослідних тем.

4. Організація і проведення наукових досліджень

Всі викладачі, що забезпечують фундаментальну фахову підготовку студентів факультету беруть участь у про­веденні наукових досліджень і науково-методичному забезпеченні навчального процесу.

За 5 років викладачі кафедри ТМФВ опублікували 145 робіт загальним обсягом 377 д.а., у тому числі: 11 нав­чальних посібників, 12 методичних рекомендацій, 100 статей у фахових виданнях.

Основні публікації:

1.      Худолей О.Н., Фоменко В.Х.Методика планирования многофакторных экспериментов в исследовании тренировочных нагрузок. Методические рекомендации. — Харьков: ХСФ КГИФК, 1985. — 22 с.

2.      Худолій О.М., Балбенко С.Ю., Іващенко О.В. Спортивно-педагогічне удосконалення: Програми педагогічних інститутів для факультетів фізичного виховання.  — Харків, ХДПУ, 1995. — 30 c.

3.      Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики. Навч. посібник.  — Харків: Консум, 1997. — 240 с.

4.      Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики. Навч. посібник. — Вид. 2. Харків: Консум, 1998. — Ч. 1. — 240 с.

5.      Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики. Навч. посібник. — Вид. 2.  Харків: Консум, 1998. — Ч. 2. — 152 с.

6.      Худолій О.М.,Іващенко О.В., Карпунець Т.В. Загальнорозвиваючі вправи: Методичний посібник. Харків: ОВС, 2000. — 60 с.

7.       Філь С.М., Худолій О.М., Малка Г.В. Історія фізичної культури. Навчальний посібник. Харків: ОВС, 2003. — 160 с.

8.      Худолій О.М., Забора А.В. Програма курсу «Гімнастика з методикою викладання» / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків: «ОВС», 2003. — 60 с.

9.      Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики. Навч. посібник — Вид. 3. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 14/18,2—1928 від 17.11.03) Харків: ОВС, 2004. — Ч. 1. — 414 с.

10.  Худолій О.М. Основи науково-дослідної роботи у фізичному вихованні. Методичні рекомендації. Харків: ОВС, 2004. — 18 с.

11.  Худолій О.М. Методичні рекомендації до написання курсових, дипломних і магістерських робіт. Харків: ОВС, 2004. — 32 с.

12.   Худолій О.М. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання: Методичні рекомендації. Харків: ОВС, 2004. — 16 с.

13.  Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник. Харків: ОВС, 2007. —  408 с.

14.  Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики. Навч. посібник — Вид. 4. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 14/18,2—1928 від 17.11.03) Харків: ОВС, 2008. — Т. 1. — 408 с.

15.  Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики. Навч. посібник — Вид. 4. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 14/18,2—1928 від 17.11.03) Харків: ОВС, 2008. — Т. 2. — 464 с.

16.  Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник. — Вид. 2. Харків: ОВС, 2008. —  408 с.

17.  Худолій О.М. Теорія і методика наукових досліджень: Програма. Харків: ОВС, 2009.  —  26 с.

18.   Худолій О.М. Вступний екзамен з теорії і методики фізичного виховання: Програма. Харків: ОВС, 2009.  —  26 с.

19.  Філь С.М., Худолій О.М. Історія фізичної культури. Навчальний посібник. Харків: ОВС, 2011. — 160 с.

 

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, навчально-спортивний комплекс імені Юрія Пояркова, к. 138, 133,

тел.(0572) 68-06-13;  (057) 778-67-46

Худолій Олег Миколайович, доктор наук з фізичного виховання і спорту , професор 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.