Кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки

Кафедра є провіднии підрозділом факультету Мистецтв ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Кафедру теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя створено у 2008 році на основі двох кафедр: кафедри вокально-хорової підготовки та кафедри мистецької освіти. На кафедрі працюють дванадцять викладачів, з них доктори педагогічних наук, професори – Смирнова Т.А. (завідуюч кафедри), Соколова А.В. (декан), Тушева В.В.; кандидат педагогічних наук, професор Фомін В.В.; кандидати педагогічних наук, доценти – Барсукова Н.С., Беземчук Л.В., Васильєва О.В. (зам. декана), Донченко Л.І, Мартиненко І.І.; доцент Королевський В.В.; старші викладачі – Котенко О.О., Литвиненко Т.О. Всі викладачі забезпечують підготовку майбутніх учителів і викладачів за спеціальностями «Музичне мистецтво», «Середня освіта (Музичне мистецтво)».

Поряд з цим на кафедрі працюють концертмейстери: Королевська Т.О., Таран Л.Д., Орлова Н.М., Пащенко А.В.

Допоміжний персонал кафедри: Мороз М.М., старший лаборант; Молчанова І.М., лаборант; Бурма Г.В., лаборант.

Основний напрямок науково-дослідної роботи кафедри: «Мистецька освіта: історія, теорія, технології». Викладачі та співробітники кафедри теорії і методики мистецької та диригентсько-хорової освіти виступають ініціаторами підготовки та проведення щорічних міжнародних наукових конференцій «Час мистецької освіти», де у повідомленнях, виступах, публікаціях втілюються досягнення у розробці наукових проблем мистецької та диригентсько-хорової освіти.

Колективом кафедри за останні п’ять років підготовлено та видано численні наукові та навчально-методичні публікації: 7 монографій, 4 навчальні посібники, наукові статті, навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін (122 програми) щодо різних напрямів мистецької та диригентсько хорової освіти, науково-дослідницької культури майбутніх учителів музики. Надруковано серію збірок  наукових праць «Мистецька освіта: історія, теорія, технології», географія яких поширилась на 8 країн світу (Україна, Польща, Сінгапур, Ірландія, Колумбія, Катар, Німеччина, Велика Британія).

На базі кафедри працює науково-методичний семінар, де висвітлюються інноваційні проблеми музичної освіти.

На кафедрі здійснюється підготовка професіоналів для отримання ступенів «бакалавр», «магістр» галузі знань 0202 (Мистецтво), за напрямом підготовки 6020204 (Музичне мистецтво); галузі знань 01 освіта/педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

На основі навчальних планів як інтеґраційного конструкту вітчизняних та європейських здобутків у галузі теорії і методики музичного мистецтва й естетичного виховання колектив кафедри забезпечує викладання музично-педагогічних (теоретико-методичні основи музичної педагогіки, теоретичні і методичні основи естетичного виховання; методологія та методи наукових музично-педагогічних досліджень, методика викладання музичного мистецтва у ЗОШ; методика музичного виховання з практикумом; державний стандарт шкільної мистецької освіти; сучасні музичні інформаційні технології; методика викладання музичного мистецтва; практикуми з виконавської майстерності викладача музичного мистецтва; педагогічні практики), музикознавчих (гармонія, сольфеджіо, поліфонія, історія музики) та диригентсько-хорових (хорознавство, хорове диригування, хоровий клас і практикум, основи звукорежисури) дисциплін. На заняттях викладачі стимулюють позитивну мотивацію студентів до мистецької освіти, забезпечують оволодіння ними музично-педагогічними знаннями і фаховими інтегрованими уміннями на основі сучасних педагогічних технологій і мультимедійних засобів навчання, конструювання і моделювання музично-педагогічних ситуацій і творчих проектів.

Майбутні вчителі мистецьких дисциплін мають можливість долучатися до вершин хорового мистецтва, набувати досвід колективної творчості на заняттях хорових колективів, які є окрасою кафедри та університету Народний камерний хор «Ювента» (керівник доцент Королевський В.В.) є неодноразовим учасником і переможцем Всеукраїнських і міських фестивалів, конкурсів, концертів. Жіночий хор «Аніма» (керівники доктор педагогічних наук, професор Соколова А.В., старший викладач Литвиненко Т.О.) – багаторазовий лауреат міжнародних і всеукраїнських фестивалів і конкурсів.

Для створення духовного і мистецького середовища, в якому має формуватися творча особистість вчителя музичного мистецтва колектив кафедри з 2013 року започаткував Всеукраїнський музичний конкурс-фестиваль «Арт-Домінанта» (художній керівник доктор педагогічних наук, професор Смирнова Т.А.).

61166, м. Харків,
пров. Фанінський, 3-в, к.409.
(станція метро «Наукова»)
тел. (057) 702-15- 26
E-mail: kaf-theory- choirmaster@hnpu.edu.ua

Смирнова
Тетяна Анатоліївна
,
доктор педагогічних наук, професор.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.