Кафедра теорії і практики англійської мови

Кафедра теорії і практики англійської мови була створена у 2006 р. в ході реорганізації кафедри англійської мови  та належить до факультету славістики. Кафедра веде навчально-методичну роботу з метою забезпечення якісного викладання англійської мови  студентам факультетів початкового навчання, фізико-математичного, природничого, українського факультетів, Інституту післядипломної освіти, а також опікується підготовкою аспірантів та здобувачів для складання кандидатського іспиту з англійської мови.

Сьогодні на кафедрі, очолюваній доктором педагогічних наук, професором І.І. Костіковою, працюють 10 викладачів. З них 1 професор, 5 доцентів та 4 викладача.

В цілому науково-дослідна робота кафедри об’єднана за темою «Актуальні проблеми лінгвістики та викладання англійської мови у навчальних закладах І - ІV рівня акредитації» (Реєстраційний номер: 0112U002004, від 16.01.12), у межах якої здійснюється підготовка публікацій до фахових видань та науково-методичних статей.

Матеріальна база кафедри включає в себе такі сучасні навчальні мовні комплекси, як: «Enterprise», «Upstream», «Speak Out», «New Cutting Edge» та ін. Завдяки плідній роботі викладачів кафедри матеріальний фонд кафедри поповнюється різноманітними іншомовними автентичними книгами такими, як: «Child Psychology»,  «Economics», «Science and Invention», «School & Society», «The Politics of International Economic Relations», «Biological Science. An Ecological Approach», «Psychology», «Writing and Analysis in the Law» etc., які сприяють більш глибокій мовній підготовці спеціалістів у різних сферах сучасної науки. Також на кафедрі зібрані комп’ютерні навчальні програми для вивчення англійської мови в дошкільних навчальних закладах та початковій школі, завдяки такими електронним навчальним програмам забезпечується стабільний та ефективний навчальний процес, кожен майбутній вчитель може приділити більше уваги тим аспектам англійської мови, які важливі для учнів, більше часу присвяти свої творчій діяльності. Серед таких електронних навчальних комплексів слід виділити: Grammar Land,  Sing and Learn English, Alice in Wonderland, English Crosswords, Timo is in London, Timo and his friends, Triple Play Plus, Arthur's Teacher Trouble, Lingva Land, Multimedia Flashcards, Way Ahead, Letterfun, Round Up Starter, Double English. База даних, яка включає дані про сайти для вчителів англійської мови дозволяє викладачам, студентам та слухачам вести більш розгалужену та плідну навчально-методичну та виховну роботу. Наприклад, такі сайти, які радять використовувати викладачі кафедри, як http://www.wordia.com/http://www.bbc.co.uk – допомагають студентам розширити лексичний запас, поглибити знання з граматики та розвити комунікативні навички за допомогою тематичних вправ та мультимедійних матеріалів, які представлені на сторінках сайтів.

У березні проводиться щорічна олімпіада зі студентами «Кращий знавець англійської мови» між факультетом початкового навчання та фізико-математичним факультетом.      DSC05735Викладачі кафедри беруть участь у виховній роботі університету. Доцент кафедри Солошенко-Задніпровська Н.К.  та викладач Гуліч О.О. є кураторами груп факультету славістики.

Протягом навчального року на кафедрі традиційно проходять науково-методичні семінари: «Теоретико-методичні засади комп`ютерної лінгводидактики» (проф. Костікова І.І.), «Актуальні проблеми граматики англійської мови» (доц. Божко Ю.О.), «Актуальні питання методики викладання англійської мови в початковій і середній школі» (доц. Козка І.К.). Викладачі кафедри проводять зі студентами різноманітні заходи: круглі столи «Лінгвокраїнознавчі аспекти вивчення сучасної англійської мови» (доц. Гончарова О.А.), диспути «Інноваційні технології в методиці викладання іноземної мови» (доц. Вєдєрнікова Т.В.), «Актуальні проблеми сучасного вивчення англійської лексикології та фразеології» (доц. Юхт В.В.).

Кафедра має багато перспективних планів на найближче майбутнє.

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. А, к. 227,

тел.(0572) 68-11-69,

e-mail: kaf-theory-practice-english-lang@hnpu.edu.ua

Костікова Ілона Іванівна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.