Кафедра теорії і практики англійської мови

ЛАСКАВО ПРОСИМО
на сторінку кафедри теорії і практики англійської мови
українського мовно-літературного факультету на офіційному сайті Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди!

Професорсько-викладацький склад кафедри успішно опікується якісною англомовною підготовкою здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти на факультетах університету, а саме: українському мовно-літературному факультеті імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, фізико-математичному, природничому факультеті, факультеті початкового навчання. Викладачі кафедри теорії і практики англійської мови плідно працюють зі слухачами другого (магістерського) рівня вищої освіти Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників та менеджменту освіту (ІПКППіМО), а також зі слухачами – вчителями закладів середньої освіти, які підвищують кваліфікацію у галузі англомовної філологічної освіти та методики викладання англійської мови на базі кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 6 осіб – є висококваліфікованим та має високий рівень науково-педагогічної підготовки, постійно прагне до професійного вдосконалення. Кафедру понад десять років очолює доктор педагогічних наук, професор – Костікова Ілона Іванівна, яка є засновницею власної наукової школи. Усі члени кафедри мають наукові ступені у галузі філології та вчені звання; постійно підвищують свій професійний рівень на базі як українських закладів вищої освіти, так і закордонних університетів. Сьогодні на кафедрі працює 1 доктор педагогічних наук, професор, 5 кандидатів філологічних наук, доцентів.

Наукова робота кафедрального колективу здійснюється в межах науково-дослідної теми, за якою працює кафедра: «Актуальні проблеми лінгвістики, літературознавства, методики викладання англійської мови в навчальних закладах» (державний реєстраційний номер 0117U000811). Викладачі є авторами навчальних посібників, наукових статей у фахових виданнях, які визнані Міністерством освіти і науки України категорії Б, а також у міжнародних та закордонних виданнях, які індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. Представники кафедри є активними учасниками різноманітних науково-практичних конференцій як міжнародного, так і всеукраїнського рівня.

У свої роботі викладачі кафедри активно та успішно використовують сучасні інформаційно-комунікативні технології, автентичні англомовні матеріалі, особливу увагу приділяють практичній спрямованості навчального матеріалу. Кафедрою активно проводяться різнопланові майстер-класи, круглі столи, зустрічі зі здобувачами та вчителями закладів середньої освіти. На базі кафедри функціонує розмовний клуб англійської мови для здобувачів фізико-математичного факультету та всіх охочих.

Варто зазначити, що кафедра теорії і практики англійської мови пропонує для всіх здобувачів вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди широкий діапазон дисциплін вільного вибору, які користуються популярністю серед студентства нашої альма-матер. Зокрема, до вивчення пропонуються дисципліни, які мають на меті підвищити рівень володіння англійською мовою як на загальному рівні, так і на професійному. Дисципліни розраховані як на здобувачів, які планують пов’язати майбутній професійний шлях зі школою, так і іншими галузями, наприклад, інформаційними технологіями, роботою у закладах дошкільної освіти тощо. Окремий та важливий напрямок роботи спрямований на роботу зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та направлений на підготовку до успішного складання здобувачами Єдиного вступного іспиту з англійської мови для вступу до магістратури.

Запрошуємо всіх і кожного до плідної співпраці!
Знайти нас можна за адресою: м. Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, вул. Валентинівська, 2, ауд. 227-А; e-mail: kaf-theory-practice-english-lang@hnpu.edu.ua
Більш детальну інформацію про роботу кафедри можна знайти у відповідних розділах на сторінці кафедри!

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. А, к. 227,

тел.(0572) 68-11-69,

e-mail: kaf-theory-practice-english-lang@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедри: 

Костікова Ілона Іванівна,

доктор педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.