Кафедра теорії та методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки

 

Кафедра

Кафедра теорії та методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки  є провідною кафедрою факультету мистецтв, що здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Музичне мистецтво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»«спеціаліст»,«магістр».

Якісна підготовка та працевлаштування наших випускників, є головним завданням кафедри.

 

Навчальний процес

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

 • основний музичний інструмент (акордеон, баян, бандура, гітара)
 • додатковий музичний інструмент
 • хоровий клас
 • хорове диригування
 • сольфеджіо
 • гармонія
 • основи теорії музики
 • ансамбль (інструментальний)
 • історія української музики
 • історія зарубіжної музики
 • історія та теорія зарубіжної літератури
 • сучасні музично-інформаційні технології
 • аналіз музичних творів
 • музична педагогіка
 • практикум шкільного репертуару
 • практикум за кваліфікацією
 • методика музичного виховання
 • методика викладання музичних дисциплін кваліфікації у ВНЗ (народні музичні інструменти)
 • науково-педагогічна практика
 • педагогічна практика у школі
 • вступ до спеціальності
 • теоретико-методологічні основи музичної педагогіки
 • методологія та методи наукових музично-педагогічних досліджень
 • основи наукових досліджень
 • практикум роботи з хором
 • хорознавство та хорове аранжування
 • художньо-педагогічний аналіз

Для кожної дисципліни викладачами кафедри розроблено навчально-методичний комплекс, що містить програмне забезпечення, тексти лекцій, посібники, методичні рекомендації, практикуми, тестові системи оцінювання, завдання для поточного та модульного контролю знань студентів, завдання для самостійної роботи.

Розроблено робочі програми з кафедральних дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи, що дозволяє досягти високого рівня підготовки кваліфікованих фахівців у галузі музичного мистецтва.

 

Викладачi та концертмейстери кафедри

 

 1. СМИРНОВА Тетяна Анатоліївна       зав. кафедрою, д.п.н., професор
 2. СОКОЛОВА Алла Вікторівна  декан, д.п.н., доцент
 3. БЕЗЕМЧУК Лариса Валентинівна    к. п.н., доцент                                   
 4. ВАСИЛЬЄВА Оксана Вікторівна       к.п.н., доцент          
 5. ЛУК’ЯНЧЕНКО Ольга Миколаївна    к.п.н., доцент
 6. ТУШЕВА Вікторія Володимирівна   к.п.н., доцент          
 7. ДАНИЛЮК Микола Миколайович     доцент          
 8. КОРОЛЕВСЬКИЙ Віктор Валентинович доцент
 9. МАРТЕМ’ЯНОВА Амалія Володимирівна cт. викладач          
 10. ЛИТВИНЕНКО Тетяна Олександрівна       ст.викладач                             
 11. БАКЛАЖЕНКО Євгенія Вікторівна    викладач     
 12. БАРСУКОВА Наталья Сергіївна        викладач
 13. ТКАЧЕНКО Марина Олександрівна викладач        
 14. АСАТУРЯН Анна Самвелівна концертмейстер
 15. КОРОЛЕВСЬКА Тетяна Олександрівна концертмейстер
 16. ДАНИЛЮКЯна Владиславівна концертмейстер
 17. ТАРАН Людмила Дмитріївна концертмейстер
 18. БОНДАРЕНКО Анна Станіславівна зав. кабінетом
 19. МЯКГІЙ Віталій Дмитрович ст. лаборант
 20. МОРОЗ Марина Миколаївна лаборант

Науково-методична робота

 

Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь в  університетських, обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференціях.

Основними напрямками їх наукових інтересів є: проблеми методики музичного виховання, формування у майбутніх учителів музики умінь та навичок професійної діяльності, застосування інноваційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів музики.

Результатами наукових пошуків викладачів кафедри є публікації навчально-методичних посібників, хрестоматій, наукових статей у фахових виданнях, методичних рекомендацій, тез, доповідей; розробка нових робочих програм дисциплін у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання.

 

 

Творчі колективи

Справжніми творчими лабораторіями студентів і викладачів, гордістю та візитною карткою університету є музичні колективи кафедри, лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів, а саме:

 • Камерний хор «Ювента» (кер. Королевський В.В., Васильєва О.В.)

 • Ансамбль акордеоністів «Доміно» (кер. Данилюк М.М.)

 • Ансамбль гітаристів «Тредо» (кер. Мартем`янова А.В.)

 

 • Жіночий хор «Anima» (кер. Соколова А.В., Литвиненко Т.А.)

Студенти кафедри, творчі колективи, ведуть активну концертну діяльність, постійно приймають участь у міжнародних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях, творчих виставках,  а також у різноманітних культурно-мистецьких заходах на рівні університету, міста та області.

ВІДКРИТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  МУЗИЧНИЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «АРТ-ДОМІНАНТА»

З метою популяризації, поширення та вдосконалення виконавських шкіл академічного народно-інструментального та хорового мистецтва, на базі та при підтримці нашого університету, у квітні 2013 року кафедрою мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки було успішно започатковано та проведено І Всеукраїнський музичний конкурс-фестиваль «Арт-Домінанта» у різних номінаціях та вікових категоріях та охоплює усі щаблі музичної освіти. У конкурсі прийняли участь більш ніж 100 музичних колективів і виконавців зі всієї України. II Всеукраїнський музичний конкурс-фестиваль «Арт-Домінанта» відбувся у березні 2014 року.

Всеукраїнський музичний конкурс «Арт-Домінанта», що проводяться нашою кафедрою, при підтримці університету, Міністерства освіти та науки України, став обов'язковою частиною професійного зростання майбутніх вчителів музичного мистецтва.

16 – 18 квітня 2015 року відбудеться ІІІ Відкритий національний музичний конкурс-фестиваль «Арт-Домінанта».

 

Кафедра теорії та методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки приділяє серйозну увагу збереженню  та розвитку найбагатших традицій вітчизняного народно-інструментального та хорового мистецтва. 

Поштова адреса: 61166, м. Харків, провулок Фанінський, буд. 3-в, к. 409

Контактні телефони: 702 15 26, (050) 605 20 69

e-mail: kafedra_tmmo@ukr.net

Адреса приймальної комісії:

61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2,

к. 110, корпус “А”

Телефон: (0572) 68 14 34

Сайт факультету мистецтв: www.art.hnpu.com.ua  (з 01.02.2015)

Завідувач кафедри: доктор педагогічних наук, професор СМИРНОВА Тетяна Анатоліївна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.