Наукова діяльність кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму

Теми комплексних науково-дослідних робіт, що виконувалися за кошти держбюджета:

 • 2013-2014 рр. «Теоретико-методичні основи застосування інформаційних, педагогічних і медико-біологічних технологій для формування здорового способу життя» (№ державної реєстрації 0113U002003),
 • 2015-2016 рр. «Теоретико-методичні основи застосування засобів інформаційної, педагогічної, медико-біологічної спрямованості для рухового і духовного розвитку та формування здорового способу життя» (№ державної реєстрації 0115U004036),
 • 2017-2018 рр. «Теоретико-методичні основи застосування інформаційних, медико-біологічних і педагогічних технологій для реалізації індивідуального фізичного, інтелектуального і духовного потенціалу та формування здорового способу життя».
 • 9-2020 рр. «Теоретико-методичні основи застосування технологій інтегральної спрямованості для самовдосконалення, гармонійного фізичного, інтелектуального і духовного розвитку та формування здорового способу життя людей різних вікових і соціальних груп, в тому числі – спортсменів і людей з особливими потребами» (№ держреєстрації: 0119U100616) (Керівник теми: Козіна Ж.Л.)
 • 2019-2020 рр.: «Теоретико-методичні основи розробки технологій для відновлення опорно-рухового апарату і функціонального стану і профілактики травматизму та представників різних вікових груп у фізичній культурі і спорті» (№ держреєстрації: 0119U100634 (Науковий консультант: Козіна Ж.Л., провідний виконавець – аспірант Козін С.В.) Відеозвіт за темою молодих вчених:

На 2021-2022 рр. подано заявку до МОН України щодо теми: «Авторські технології інтегрального розвитку, зміцнення здоров’я та відновлення працездатності людей різних вікових та соціальних груп, в тому числі – спортсменів та постраждалих в ході військових дій»

Науково-дослідна робота кафедри ведеться за наступними напрямками:

 • розробка технологій для визначення властивостей нервової системи і психофізіологічних можливостей спортсменів;
 • розробка технологій для активізації процесів відновлення працездатності в спорті;
 • розробка технологій для підвищення якості освоєння техніки і тактики окремих видів спорту;
 • розробка технологій для збереження здорової екологічної середовища;
 • розробка технологій з техніко-тактичної підготовки спортсменів з інвалідністю в ігрових видах спорту;
 • методика викладання дисциплін с фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах.

Впровадження новітніх технологій

На кафедрі олімпійського та професійного спорту та спортивних ігор робота з інноваційними технологіями йде по трьом напрямкам:

 1. Вивчення інноваційних технологій, які розроблені та впроваджені іншими авторами;
 2. Розробка інноваційних технологій;
 3. Застосування інноваційних технологій.

Форми інноваційних технологій на кафедрі циклічних видів спорту та спортивних ігор полягають в розробці педагогічних технологій (тобто у розробці комплексів вправ, систем засобів та методів навчання), науково-методичних фільмів, інтернет-сайтів, комп’ютерних програм, засобів відновлення працездатності, тощо.

На даний час за інноваційні технології, розроблені на кафедрі, отримано 19 авторських свідоцтв та 16 патентів України.

Результати наукових досліджень за цими науковими напрямками впроваджуються в навчально-тренувальний процес різних команд, у тому числі - жіночої баскетбольної  команди першої ліги «БК - ХАІ», жіночої волейбольної команди «Харків’янка», навчальний процес із спортивних ігор та єдиноборств ХНПУ та інших ВНЗ (ХНУРЕ, ХДАДМ, ХДАФК). Це підтверджується наявністю актами впровадження результатів досліджень.

Публікації кафедри

За науковими напрямками за останні 5 років було опубліковано понад 400 наукових і науково-методична праць. Серед них такі роботи, як монографія «Система індивідуалізації підготовки спортсменів в ігрових видах спорту» (Козіна Ж.Л.), монографія «Система сучасних технологій інтегрального розвитку та зміцнення здоров’я людей різного віку», наукові статті «Система физической подготовки женщин в период беременности к естественному рождению здоровых детей» (Козіна Ж.Л., Ермаков С.С., Прусик Кристоф) «Педагогические, рекреационные и реабидитационные особенности системы физического воспитания в интегральном развитии детей в воздасте 1-5 лет» (Козіна Ж.Л., Прусик Кр., Прусик Е., Горнер К.), «Програмне забезпечення діагностики психофізіологічних можливостей як засіб визначення спортивних спеціалізацій у фізичному вихованні студентів» (Козіна Ж.Л., Барибіна Л.М., Міщенко Д.І., Козін О.В., Цикунов О.А.), «Методологический анализ системы подготовки студенческих баскетбольных команд» (Козіна Ж.Л., Ермаков С.С., Прусик Кристоф), «Система інтегрального розвитку дітей 1-5 років із застосуванням технічних пристроїв» (Козіна Ж.Л., Лахно О.Г., Москалець Т.В., Кондак Н.М.) та інші, а також понад 60 робіт студентів, які були представлені на наукових конференціях регіонального та міжнародного рівня.

Кафедра представлена у наукометричній базі Google Scholar, за рейтингом «Бібліометрика української науки» входить в 30 провідних наукових організацій України.

Публікації фахівців кафедри представлено у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science з  великими індексами цитувань (максимальний сумарний індекс Гірша в базі Scopus – понад 20; максимальний сумарний індекс Гірша в базі WOS – понад 20).

На кафедрі випускається науковий журнал «Здоров’я, спорт, реабілітація» (ISSN 2520-2685 (Online), ISSN 2520-2677 (Print)), який представлено в наукометричних базах Google Scholar; PBN (Polish Scholarly Bibliography).

Участь у конференціях міжнародного та регіонального рівня

У 2019 році було проведено І Міжнародний семінар «Структури і зв’язки мозку. Практичне застосування в медицині, реабілітації, фізичній терапії, спорті, педагогіці» ХНПУ, зал засідань (07.11.2019, ХНПУ, зал засідань, 19.09.2019). Організатори: Медичний центр Університету в Утріхті, Нідерланди, ХНПУ імені г.С. Сковоролди. В семінарі взяли участь 56 викладачів та аспірантів, з них 3 з інших країн, 11 ЗВО України, Нідерланд, Аргентини. Відеозвіти з семінару:

https://www.facebook.com/photo?fbid=2382813688659577&set=pcb.2382815515326061

З 2020 р. викладачі, студенти та аспіранти кафедри проводять міжнародні семінари, зокрема:

1. Семінрар для фітнес-тренерів та фізичних терапевтів «Біомеханіка опорно-рухового апарату»: липень 2020 р., Козін С.В.

2. Семінрар для фітнес-тренерів та фізичних терапевтів «Біомеханіка фітнесу»: жовтень 2020 року., Козін С.В.

3. Семінрар для фітнес-тренерів та фізичних терапевтів: «Імпіджмент синдром, його біомеханіка та фізична терапія». листопад 2020 року., Козін С.В.

З 2016 року по теперішній час кафедрою проводиться Міжнародна конференція «Технології збереження здоров’я, реабілітація та фізична терапія», організатори якої є ХНПУ, Медичний центр Alef clinic, м. Харків, Україна, Клініка Аймед, Ізраїль, Університет Миколая Коперніка, Торунь, Польща, Конференція схвалена лабораторією PROVIDI, Медичний центр Університету в Утріхті, Нідерланди. У конференції щорічно беруть участь понад 130 викладачів, студентів, аспіртантів, з них – понад  30 представаників ЗВО України, Польщі, Ірану, Індонезії та інших країн. За результатами конференції видається збірник (головний редактор Собко І.М.):

http://sportsscience.org/index.php/vuz/index

Відеозвіти з конфернції:

https://www.facebook.com/groups/1029347057130340/permalink/2197640183634349/

https://www.facebook.com/zhanneta.kozina/posts/2424485271159085

Кафедра є організатором семінару: «5 кроків в Scopus» (2020 р.)

Відеозвіт з семінару:

 

Кафедра бере участь у всеукраїнському проекті серед ЗВО «Запрошені професори»

Лекція у житомирському державному університеті, професор Козіна Ж.Л. (2020 р.):

Викладачі, студенти та аспіранти кафедри беруть участь у міжнародних семінарах:

Козін Сергій Валентинович:

Проходження курсів з фізичної терапії міжнародного рівня:

 • Redcord education program. Neurac 1, Norvegia, 2020, 136 годин
 • “Methods Malligan in Sport”, Нова Зеландія, Данія, Ізраіль, 2020, 140 годин
 • Топографічна анатомія та функціональна кінезіологія, Норвегія-Україна, 2019, 128 годин
 • PNF (диплом європейського рівня (Польща, 2020р.), курс 140 годин)

Викладачі кафедри і факультету пройшли стажування за кордоном у 2016 році (01-13 листопада) в Приватній Вищій школі охорони навколишнього середовища в Радомі (Польща) за темою «Засоби рекреації в спорті» (Козіна Ж.Л., Рєпко О.О., Ільницька Г.С.

Кафедра є організатором міжнародної наукової конференції:

Технології збереження здоров’я, реабілітація і фізична терапія (з 2016 р. по теперішній час)

За результатами конференції видається збірник (головний редактор Собко І.М.):

http://sportsscience.org/index.php/vuz/index

Відеозвіти з конфернції:

https://www.facebook.com/groups/1029347057130340/permalink/2197640183634349/

https://www.facebook.com/zhanneta.kozina/posts/2424485271159085

Кафедра є організатором міжнародного стажування та міжнародного семінару «Структури та зв’язки мозку. Практичне застосування в спорті, педагогіці, фізичній реабілітації» (Нідерланди – Польща – Україна» (2019 р.)

Відеозвіти з семінару:

https://www.facebook.com/photo?fbid=2382813688659577&set=pcb.2382815515326061

Кафедра була співорганізатором наукових конференцій:

 • Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях – Міжнародна конференція, Харків, (Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л.)
 • Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях –Міжнародна конференція, Бєлгород, квітень (Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л.)
 • Здоровьесберегающие технологии в высших учебных заведениях (Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л.

Викладачі і студенти кафедри беруть участь у наукових конференціях:

 • Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях – Міжнародна конференція, Харків, лютий (Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л., Рєпко О.О., Ільницька А.С.) щорічно
 • Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях, Бєлгород, квітень (Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л., Рєпко О.О., Ільницька А.С.) щорічно
 • Здоровьесберегающие технологии в высших учебных заведениях (Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л., Рєпко О.О., Ільницька А.С.) щорічно
 • Актуальні проблеми фізкультурної освіти, квітень, Харків (5 магістрів) щорічно
 • Фізична культура, спорт і здоров’я нації , Вінниця, жовтень
 • Олімпійський спорт і спорт для всіх (конгрес)
 • Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність Черкаси (Козіна Ж.Л.)
 • Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання і спорту, Чернігів, жовтень (Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л., Антонов О.В.)
 • Олімпійський спорт і спорт для всіх (конгрес)
 • Студентсько-учнівська науково-практична конференція «Навчальний заклад: історія та сучасність» (Спицький А.В. – 1 місце, Хворов В.А.)
 • Актуальні проблеми фізкультурної освіти, квітень, Харків
 • Фізична культура, спорт і здоров’я нації, Вінниця

Результати розробки наукових напрямків доповідалися на конференціях регіонального та міжнародного рівня, серед них такі, як Міжнародна конференція «Технології збереження здоров’я, фізична реабілітація і фізична терапія, Польтща_- Україна - Ізраїль - Нідерланди), Міжнародна наукова конференція пам'яті А.М. Лапутіна «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання і спорту», (Чернігів), Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах»,  (Красноярськ-Бєлгород-Харків), Міжнародна науково-практична конференція «Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах»,. (Красноярськ-Бєлгород-Харків), а також у міжнародних конференціях у Польщі та інших країнах.

Співпраця з МОН України, закордонними та українськими організаціями, інноваційні розробки

У 2014-2015 рр. було укладено угоди про співпрацю з Приватною вищою школою охорони навколишнього середовища в Радомі (Польща) та з Вищою школою Господарки у Бигдощі. У листопаді 2016 року викладачі кафедри пройшли науково-педагогічне стажування на факультеті туризму та рекреації Приватної вищої школи охорони навколишнього середовища в Радомі (Польща), отримали свідоцтва про стажування та свідоцтва про участь у міжнародній конференції.

У 2019 році було проведено І Міжнародний семінар «Структури і зв’язки мозку. Практичне застосування в медицині, реабілітації, фізичній терапії, спорті, педагогіці» ХНПУ, зал засідань (07.11.2019, ХНПУ, зал засідань, 19.09.2019). Організатори: Медичний центр Університету в Утріхті, Нідерланди, ХНПУ імені г.С. Сковоролди. В семінарі взяли участь 56 викладачів та аспірантів, з них 3 з інших країн, 11 ЗВО України, Нідерланд, Аргентини. Відеозвіти з семінару:

https://www.facebook.com/photo?fbid=2382813688659577&set=pcb.2382815515326061

З 2020 р. викладачі, студенти та аспіранти кафедри проводять міжнародні семінари, зокрема:

1. Семінрар для фітнес-тренерів та фізичних терапевтів «Біомеханіка опорно-рухового апарату»: липень 2020 р., Козін С.В.

2. Семінрар для фітнес-тренерів та фізичних терапевтів «Біомеханіка фітнесу»: жовтень 2020 року., Козін С.В.

3. Семінрар для фітнес-тренерів та фізичних терапевтів: «Імпіджмент синдром, його біомеханіка та фізична терапія». листопад 2020 року., Козін С.В.

З 2016 року по теперішній час кафедрою проводиться Міжнародна конференція «Технології збереження здоров’я, реабілітація та фізична терапія», організатори якої є ХНПУ, Медичний центр Alef clinic, м. Харків, Україна, Клініка Аймед, Ізраїль, Університет Миколая Коперніка, Торунь, Польща, Конференція схвалена лабораторією PROVIDI, Медичний центр Університету в Утріхті, Нідерланди. У конференції щорічно беруть участь понад 130 викладачів, студентів, аспіртантів, з них – понад  30 представаників ЗВО України, Польщі, Ірану, Індонезії та інших країн. За результатами конференції видається збірник (головний редактор Собко І.М.):

http://sportsscience.org/index.php/vuz/index

Відеозвіти з конфернції:

https://www.facebook.com/groups/1029347057130340/permalink/2197640183634349/

https://www.facebook.com/zhanneta.kozina/posts/2424485271159085

Кафедра є організатором семінару: «5 кроків в Scopus» (2020 р.)

Відеозвіт з семінару:

https://www.facebook.com/zhanneta.kozina/videos/2734847076789568

Кафедра бере участь у всеукраїнському проекті серед ЗВО «Запрошені професори»

Лекція у житомирському державному університеті, професор Козіна Ж.Л. (2020 р.):

https://www.instagram.com/p/CIS-8fiD1ke/?fbclid=IwAR3y0RNkaTsjMPDd4Rg0a-f3L2ayq6Sz_47g3A4SUZx9C-RL4TlpkqcKYHc

Викладачі, студенти та аспіранти кафедри беруть участь у міжнародних семінарах:

Козін Сергій Валентинович:

Проходження курсів з фізичної терапії міжнародного рівня:

 • Redcord education program. Neurac 1, Norvegia, 2020, 136 годин
 • “Methods Malligan in Sport”, Нова Зеландія, Данія, Ізраіль, 2020, 140 годин
 • Топографічна анатомія та функціональна кінезіологія, Норвегія-Україна, 2019, 128 годин
 • PNF (диплом європейського рівня (Польща, 2020р.), курс 140 годин)

Викладачі кафедри і факультету пройшли стажування за кордоном у 2016 році (01-13 листопада) в Приватній Вищій школі охорони навколишнього середовища в Радомі (Польща) за темою «Засоби рекреації в спорті» (Козіна Ж.Л., Рєпко О.О., Ільницька Г.С.

Козіною Ж.Л. організовано співпрацю з іншими кафедрами університету та ВНЗ м. Харкова. У 2011 р. кафедра спортивних ігор співпрацює з представниками кафедри оздоровчої та лікувальної фізичної культури, інноваційних педагогічних технологій та ін.

Крім того, кафедра співпрацює з ХДАДМ, ХНУРЕ та ХДАФК, що виражається в проведенні сумісних наукових досліджень, публікаціях отриманих даних та представленні студентських робіт на конкурси.

 

Наукова робота студентів

Наукова робота студентів кафедри спортивних ігор розвивається за загальним напрямком роботи студентського наукового товариства ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Студентська наукова робота ведеться як за загальним напрямком роботи факультету фізичної культури ХНПУ імені Г.С. Сковороди, так і за темами, що виконуються за кошти держбюджету України та іншими темами МОН України.

 

Щорічно студенти кафедри беруть активну участь у конференціях, конкурсах студентських наукових робіт міжнародного та всеукраїнського рівня. Так, за 2006-2020 рр.. на кафедрі підготовлено понад 20 робіт - переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Фізичне виховання і спорт» (науковий керівник Козіна Ж.Л.). Студентські наукові роботи - переможці Всеукраїнського конкурсу та міжнародних студентських конференцій готуються не тільки студентами кафедри, але й у співавторстві з іншими вузами м. Харкова.

На кафедрі ведеться підготовка призерів та переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОН України.

 

За останні роки нагороди на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових роботі перемогу здобули:

до 2012 р.:


 • Лахно О.Г. – 1 місце, 2006 р., м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)


 • Єрмакова Т. - 1 місце, 2006 р., м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)


 • Перепьолкін Р.П. – 2 місце, 2006 р., м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)


 • Григорєв А.В. – 1 місце, 2007 р. м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)


 • Блудов О. – 1 місце, 2007 р. м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)


 • Єрмакова Т. - 1 місце, 2007 р., м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)


 • Собко Ірина – 3 місце,   2007 р. м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)


 • Тагіров М. – 2 місце, 2008 р. м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)


 • Блудов О. – 2 місце, 2008 р. м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)


 • Почерніна М. – 3 місце, 2008 р. м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)


 • Григорєв А.В. – 1 місце, 2009 р. м.Івано-Франківськ (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)


 • Антонов О.В. – 2 місце, 2009 р. м.Івано-Франківськ (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Коломієць Н.)


 • Антонов О.В. – 1 місце, 2010 р. м.Івано-Франківськ (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)


 • Антонов О.В. – 1 місце, 2011 р. м.Івано-Франківськ (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)

2012 р.:


 • Антонов О.В. – 2  місце, м.Київ (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)

2013 р.


 • Ткаченко К.В. - 2  місце, м.Київ (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Коломієць Н.А.)

2014 р.


 • Лавроненко О. - 2  місце, м.Київ (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Собко І.М.)


 • Жигаєва М. - 3  місце, м.Київ (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Рєпко О.О.)

2015 р.


 • Мусієнко А. – 3 місце, м. Суми (науковий керівник Цимбалюк Ж.О.)

2016 р.


 • Козін С.В. – 3 місце, м. Суми (науковий керівник Рєпко О.О.)


 • Костирко А.С. – 3 місце, м. Суми (науковий керівник Козіна Ж.Л.)

2017 р.


 • Козін С.В. – 1 місце, м. Суми (науковий керівник Рєпко О.О)


 • Костирко А.С. – 1 місце, м. Суми (науковий керівник Рєпко О.О.)

Щорічно Козіна Ж.Л. бере участь у роботі комісій Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОН України

 Наукові теми МОН України, за якими велась та ведеться студентська наукова робота

 На кафедрі постійно здійснюється керівництво науковими темами МОН України. Проводилось керівництво темою Зведеного плану науково-дослідної роботи Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту:


 • У 2005-2010 р. по темі 2.4.1.4.3 п "Психологічні, педагогічні й медико-біологічні засоби відновлення працездатності в спортивних іграх" (№ 01060011984) (відповідала Козіна Ж.Л.); темою Зведеного плану науково-дослідної роботи Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-2010 р. 2.1.9 «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу в окремих групах видів спорту» (№0108U010862) (відповідала Козіна Ж.Л.)


 • У 2011-2016 рр. проводилось керівництво темою згідно «Зведеному плану науково-дослідної роботи в сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр» 2.4 «Теоретико-методичні основи індивідуалізації у фізичному вихованні і спорті» (№ державної реєстрації 0112U002001) (відповідала Козіна Ж.Л.).


 • У 2013-2014 рр. на кафедрі було розпочато науково-дослідницьку роботу, яка фінансувалася за рахунок державного бюджету Міністерства освіти і науки України «Теоретико-методичні основи застосування інформаційних, педагогічних і медико-біологічних технологій для формування здорового способу життя» (№ державної реєстрації 0113U002003) (відповідала Козіна Ж.Л.).


 • У 2015-2016 рр. ця робота була продовжена, і відкрита держбюджетна науково-дослідна тема «Теоретико-методичні основи застосування засобів інформаційної, педагогічної, медико-біологічної спрямованості для рухового і духовного розвитку та формування здорового способу життя» (№ державної реєстрації 0115U004036) (відповідала Козіна Ж.Л.).


 • У 2017-2018 рр. проводиться керівництво науково-дослідною роботою, яка фінансується за рахунок державного бюджету Міністерства освіти і науки України «Теоретико-методичні основи застосування інформаційних, медико-біологічних і педагогічних технологій для реалізації індивідуального фізичного, інтелектуального і духовного потенціалу та формування здорового способу життя» (№ державної реєстрації 0117U000650) (відповідає Козіна Ж.Л.).


 • У 2019-2020 рр. проводиться керівництво науково-дослідною роботою, яка фінансується за рахунок державного бюджету Міністерства освіти і науки України «Теоретико-методичні основи застосування технологій інтегральної спрямованості для самовдосконалення, гармонійного фізичного, інтелектуального і духовного розвитку та формування здорового способу життя людей різних вікових і соціальних груп, в тому числі – спортсменів і людей з особливими потребами» (№ держреєстрації: 0119U100616) (Керівник теми: Козіна Ж.Л.)


 • У 2019-2020 рр. проводиться керівництво науково-дослідною роботою молодих вчених, яка фінансується за рахунок державного бюджету Міністерства освіти і науки України: «Теоретико-методичні основи розробки технологій для відновлення опорно-рухового апарату і функціонального стану і профілактики травматизму та представників різних вікових груп у фізичній культурі і спорті» (№ держреєстрації: 0119U100634 (Науковий консультант: Козіна Ж.Л., провідний виконавець – аспірант Козін С.В.) Відеозвіт за темою молодих вчених:

 • У 2021-2022 рр. кафедра планує працювати за комплексною науково-дослідною темою: Авторські технології інтегрального розвитку, зміцнення здоров’я та відновлення працездатності людей різних вікових та соціальних груп, в тому числі – спортсменів та постраждалих в ході військових дій»

 Напрямок наукових досліджень, пов’язаний з розробкою методології досліджень з індивідуалізації навчально-тренувального процесу в різних видах спорту являє собою продовження теми Зведеного плану науково-дослідної роботи Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-2010 р. 2.1.9 «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу в окремих групах видів спорту» (№ 0108U010862). За цей напрямок на кафедрі відповідала доцент Козіна Ж.Л. Крім того, дослідження проводились відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-2010 р. по темі 2.4.1.4.3 п "Психологічні, педагогічні й медико-біологічні засоби відновлення працездатності в спортивних іграх" (№ 01060011984) (відповідала Козіна Ж.Л.).

За даними напрямками був проведений ряд експериментальних досліджень та продовжена розробка теоретико-методичних основ індивідуалізації навчально-тренувального процесу в ігрових видах спорту. Отримані результати були оформлені в докторську дисертацію (Козіна Ж.Л.), яка 27 січня 2011 року була успішно захищена.

По даному напрямку досліджень розроблені наглядні динамічні приладдя із застосуванням сучасних інформаційних технологій. За аналізом ефективності застосування даного напрямку був проведений ряд наукових досліджень. Був розроблений ряд інформаційних технологій, які впливають на творчий аспект розвитку спортсмена.

На кафедрі проводяться дослідження з проблеми поліпшення рівня здоров’я і функціонального стану учнівської молоді та дітей. За цим напрямком розроблено комп’ютерні програми, створено навчальні фільми та навчально-методичні посібники.

Науково-дослідна робота кафедри відображується в захисті докторських і кандидатських дисертацій.

Захист докторських дисертацій

 • Козіна Ж.Л. 24.00.01 – олімпійський та професійний спорт, захист 27.01.2011 в спеціалізованій вченій раді Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України, тема дисертації «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу спортсменів в ігрових видах спорту» (науковий консультант – Коробейніков Г.В.
 • Ажиппо О.Ю., 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, захист лютий 2013 р. (науковий консультант – Підберезький М.К.)
 • Без’язичний Б.І., 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, захист квітень 2016 р. (науковий консультант – Пдберезький М.К.)

Захист кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами під керівництвом Козіної Ж.Л.

 1. Воробйова В.О., 24.00.01 – олімпійський та професійний спорт, захист 25.04.2007, м. Харків, ХДАФК, тема дисертації: «Підготовка баскетбольних команд в гуманітарних вищих навчальних закладах  з урахуванням психофізіологічних здібностей гравців» (науковий керівник – Козіна Ж.Л.)
 2. Коломієць Н.А., 24.00.01 – олімпійський та професійний спорт, захист 08.06.2010, м. Харків, ХДАФК, тема дисертації: «Інтегральна підготовка в спортивному орієнтуванні на основі індивідуальних особливостей кваліфікованих спортсменів» (науковий керівник – Козіна Ж.Л.)
 3. Лахно О.Г., 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, захист 08.04.2013, м. Київ, НУФВСУ, тема дисертації: «Інноваційні технології розвитку психомоторних здібностей у фізичному вихованні дітей 2-го – 5-го років життя» (науковий керівник – Козіна Ж.Л.)
 4. Барибіна Л.М., 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, захист 30.10.2013, м. Харків, ХДАФК, тема дисертації: «Індивідуалізація навчального процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах із урахуванням психофізіологічних можливостей студентів» (науковий керівник – Козіна Ж.Л.)
 5. Базилюк Т.А., 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, захист 29.01.2014, м.Київ, НУФВСУ, тема дисертації: «Інноваційна технологія аквафитнесу з елементами баскетболу в фізичному вихованні студенток» (науковий керівник – Козіна Ж.Л.)
 6. Рєпко О.О., 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я), захист 28.04.2014, м. Луганськ, ЛДУ імені Т.Г. Шевченка, тема дисертації: «Розвиток швидкісно-силових якостей студентів університетів у процесі занять із скелелазіння» (науковий керівник – Козіна Ж.Л.)
 7. Антонов О.В., 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я), захист 01.07.2014, м. Луганськ, ЛДУ імені Т.Г.Шевченка, тема дисертації: «Розвиток  рухових якостей старшокласників на заняттях з пішохідного туризму у позашкільних  навчальних закладах» (науковий керівник – Козіна Ж.Л.)
 8. Ільницька Г.С., 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я), захист 01.07.2014, м. Луганськ, ЛДУ імені Т.Г. Шевченка, тема дисертації: «Розвиток рухових якостей студентів вищих навчальних закладів на заняттях пілатесом та бодіфлексом із  застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій» (науковий керівник – Козіна Ж.Л.)
 9. Собко І.М., 24.00.01 – олімпійський та професійний спорт, захист 27.01.2015, м. Київ, НУФВСУ, тема дисертації: «Інноваційні технології в тренувальному процесі кваліфікованих баскетболісток з вадами слуху» (науковий керівник – Козіна Ж.Л.)
 10. Темченко В.О., 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, захист 10.04.2015, м. Дніпропетровськ, ДДІФКіС, тема дисертації: «Спортивно-орієнтоване фізичне виховання у вищих навчальних закладах із застосуванням інформаційних технологій» (науковий керівник – Козіна Ж.Л.)
 11. Сиренко П.О., 24.00.01 – олімпійський та професійний спорт, захист 29.05.2015, м. Львів, ЛДУФК, тема дисертації: «Інноваційні технології в фізичній підготовці кваліфікованих футболістів» (науковий керівник – Козіна Ж.Л.)
 12. Ал-Равашдех Абдел-Басет Салех Ях’я, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Захист 30.03.2016 р. в ХНУ імені В.Н. Каразіна, тема дисертації: «Методика розвитку рухових умінь і навичок в учнів старшої школи у процесі занять легкою атлетикою» (науковий керівник – Козіна Ж.Л.)
 13. Шепеленко Тетяна Валеріївна, 24.00.01 – олімпійський та професійний спорт, захист 10.05.2018, м. Харків, ХДАФК, тема дисертації: «Комплектація команд в спортивній аеробіці на основі психофізіологічних особливостей спортсменів» (науковий керівник – Козіна Ж.Л.)
 14. Чайка О.І. Індивідуальна підготовка до Паралімпійських ігор елітної атлетки з порушенням зору в легкоатлетичному спринті. ХДАФК, 27.11.2019 (Науковий керівник – Козіна Ж.Л.)
 15. Євтифієва Ірина Ігорівна. Інтегральна підготовка тенісистів 10-12 років з використанням технологій візуалізації техніко-тактичних дій. Захист 11.12. 2020 у разовій спеціалізованій вченій раді ХНПУ імені Г.С. Сковороди (Науковий керівник – Козіна Ж.Л.) https://www.facebook.com/photo/?fbid=2769338196673789&set=pcb.2769338276673781
 16.  Уварова Настасія Володимирівна. Інтегральна підготовка кваліфікованих скелелазів у сучасних умовах поєднання вузької спеціалізації та універсалізації спортсменів. Захист 12.01. 2021 в онлайн режимі у разовій спеціалізованій вченій раді ХНПУ імені Г.С. Сковороди (Науковий керівник – Козіна Ж.Л.) https://www.facebook.com/photo/?fbid=2792471227693819&set=a.2122072008067081

Викладачі кафедри і факультету пройшли стажування за кордоном у 2016 році (01-13 листопада) в Приватній Вищій школі охорони навколишнього середовища в Радомі (Польща) за темою «Засоби рекреації в спорті» (Козіна Ж.Л., Рєпко О.О., Ільницька Г.С. 

На кафедрі ведеться підготовка призерів та переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОН України. За останні роки нагороди на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових роботі перемогу здобули:

до 2012 р.:

 • Лахно О.Г. – 1 місце, 2006 р., м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)
 • Єрмакова Т. - 1 місце, 2006 р., м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)
 • Перепьолкін Р.П. – 2 місце, 2006 р., м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)
 • Григорєв А.В. – 1 місце, 2007 р. м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)
 • Блудов О. – 1 місце, 2007 р. м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)
 • Єрмакова Т. - 1 місце, 2007 р., м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)
 • Собко Ірина – 3 місце,   2007 р. м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)
 • Тагіров М. – 2 місце, 2008 р. м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)
 • Блудов О. – 2 місце, 2008 р. м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)
 • Почерніна М. – 3 місце, 2008 р. м.Львів (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)
 • Григорєв А.В. – 1 місце, 2009 р. м.Івано-Франківськ (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)
 • Антонов О.В. – 2 місце, 2009 р. м.Івано-Франківськ (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Коломієць Н.)
 • Антонов О.В. – 1 місце, 2010 р. м.Івано-Франківськ (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)
 • Антонов О.В. – 1 місце, 2011 р. м.Івано-Франківськ (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)

2012 р.:

 • Антонов О.В. – 2  місце, м.Київ (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С.)

2013 р.

 • Ткаченко К.В. - 2  місце, м.Київ (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Коломієць Н.А.)

2014 р.

 • Лавроненко О. - 2  місце, м.Київ (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Собко І.М.)
 • Жигаєва М. - 3  місце, м.Київ (наукові керівники – Козіна Ж.Л., Рєпко О.О.)

2015 р.

 • Мусієнко А. – 3 місце, м. Суми (науковий керівник Цимбалюк Ж.О.)

2016 р.

 • Козін С.В. – 3 місце, м. Суми (науковий керівник Рєпко О.О.)
 • Костирко А.С. – 3 місце, м. Суми (науковий керівник Козіна Ж.Л.)

2017 р.

 • Козін С.В. – 1 місце, м. Суми (науковий керівник Рєпко О.О)
 • Костирко А.С. – 1 місце, м. Суми (науковий керівник Рєпко О.О.)

Щорічно Козіна Ж.Л. бере участь у роботі комісій Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОН України

Кафедра є організатором міжнародної наукової конференції:

Технології збереження здоров’я, реабілітація і фізична терапія (з 2016 р. по теперішній час)

За результатами конференції видається збірник (головний редактор Собко І.М.):

http://sportsscience.org/index.php/vuz/index

Відеозвіти з конфернції:

https://www.facebook.com/groups/1029347057130340/permalink/2197640183634349/

https://www.facebook.com/zhanneta.kozina/posts/2424485271159085

Кафедра є організатором міжнародного стажування та міжнародного семінару «Структури та зв’язки мозку. Практичне застосування в спорті, педагогіці, фізичній реабілітації» (Нідерланди – Польща – Україна» (2019 р.)

Відеозвіти з семінару:

https://www.facebook.com/photo?fbid=2382813688659577&set=pcb.2382815515326061

Кафедра є організатором семінару: «5 кроків в Scopus» (2020 р.)

Відеозвіт з семінару:

https://www.facebook.com/zhanneta.kozina/videos/2734847076789568

Кафедра бере участь у всеукраїнському проекті серед ЗВО «Запрошені професори»

Лекція у житомирському державному університеті, професор Козіна Ж.Л. (2020 р.):

https://www.instagram.com/p/CIS-8fiD1ke/?fbclid=IwAR3y0RNkaTsjMPDd4Rg0a-f3L2ayq6Sz_47g3A4SUZx9C-RL4TlpkqcKYHc

Кафедра була співорганізатором наукових конференцій:

 • Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях – Міжнародна конференція, Харків, (Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л.)
 • Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях –Міжнародна конференція, Бєлгород, квітень (Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л.)
 • Здоровьесберегающие технологии в высших учебных заведениях (Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л.

Викладачі і студенти кафедри беруть участь у наукових конференціях:

 • Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях – Міжнародна конференція, Харків, лютий (Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л., Рєпко О.О., Ільницька А.С.) щорічно
 • Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях, Бєлгород, квітень (Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л., Рєпко О.О., Ільницька А.С.) щорічно
 • Здоровьесберегающие технологии в высших учебных заведениях (Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л., Рєпко О.О., Ільницька А.С.) щорічно
 • Актуальні проблеми фізкультурної освіти, квітень, Харків (5 магістрів) щорічно
 • Фізична культура, спорт і здоров’я нації , Вінниця, жовтень
 • Олімпійський спорт і спорт для всіх (конгрес)
 • Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність Черкаси (Козіна Ж.Л.)
 • Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання і спорту, Чернігів, жовтень (Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л., Антонов О.В.)
 • Олімпійський спорт і спорт для всіх (конгрес)
 • Студентсько-учнівська науково-практична конференція «Навчальний заклад: історія та сучасність» (Спицький А.В. – 1 місце, Хворов В.А.)
 • Актуальні проблеми фізкультурної освіти, квітень, Харків
 • Фізична культура, спорт і здоров’я нації, Вінниця

На кафедрі видається журнал «Health, sport, rehabilitation» («Здоров’я, спорт, реабілітація»; ISSN 2520-2677 (Russianed. Print) ISSN 2520-2685 (Russianed. Online)) https://hsr-journal.com/index.php/journal, який включено до наукометричних баз: DOAJ, ERIH+, ROAD, IndexCopernicus (ICV2019=100), PBN (PolskaBibliografiaNaukowa), Google Академия, NBUV. Журнал визнано фаховим за спеціальностями «Фізична культура та спорт» (017)  та «Педагогіка» (011, P012, 013, 014, 015, 016).


 

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, навчально-спортивний комплекс, к. 106
тел.(057) 778-67-46

e-mail: kaf-sport-games@hnpu.edu.ua

Козіна Жаннета Леонідівна,

доктор наук з фізичного виховання та спорту,  професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.