Наукова діяльність кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії

Наукова діяльність викладачів кафедри базується на плідній співпраці всіх суб’єктів інтелектуального простору університету та на методологічних засадах академічного знання за такими напрямами: туризм, краєзнавство, історичне краєзнавство, економічна географія, медична географія.

Науково-педагогічні співробітники кафедри є активними учасникам регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових форумів (у Харкові, Києві, Львові, Мінську, Гомелю, Вітебську тощо), членами експертних рад наукових конкурсів різних рівнів.

Викладачі кафедри постійно здійснюють рецензування монографій, навчальних посібників, наукових робіт, а також наукових проектів.

Викладачі кафедри у контексті наукової кафедральної теми залучають до науково-дослідної роботи студентів, результатом чого є, наприклад, публікації студентських наукових статей та тез, виступи на конференціях (різних рівнів), призові місця на всеукраїнських та регіональних конкурсах студентських наукових робіт тощо.


 

На кафедрі діє науковий гурток «Мандрівник».

Кафедрою щорічно проводяться науково-практична конфернція «Географія та туризм».

У 2018 р. результати досліджень викладачів були представлені та обговорені на науково-методичних та науково-практичних конференціях різного рівня, зокрема на VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард-2017» (Гуцан Т.Г., Гура А.О.), на науково-методичній конференції викладачів економічного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди «Нові технології економічної освіти: можливості та результати впровадження у навчальний процес» (Гуцан Т.Г., Гура А.О., Зеленько О.О., Ночвіна І.О., Рядинська І.А.).

У 2019 р. викладачі кафедри обговорили результати наукової роботи на науково-методичних та науково-практичних конференціях різного рівня: на міжнародній науково-практичній конференції  «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» (Зеленько О.О.), міжнародній науково-практичній конференції науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ (Гура А.О., Гуцан Т.Г.), ІX Міжнародній науково-практичній іnternet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард-2018» (Гура А.О.,Гуцан Т.Г.), 10th International Scientific Conference “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions” (Рядинська І.А.)


61002, м . Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, к. 308

тел.(057) 700-48-01 (деканат)

e-mail: kaf_ecteor@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедри

Зеленько Олександр Олегович

кандидат економічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.