Наукова методична діяльність кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Професорсько-викладацький склад кафедри приділяє належну увагу підготовці наукових і навчально-методичних праць, присвячених мистецькій, диригентсько-хоровій та вокальній освіті, теоретико-методологічним питанням музичної педагогіки, сучасним педагогічним технологіям, формуванню науково-дослідницької культури майбутніх учителів музичного мистецтва.

Колектив кафедри працює над розробкою комплексної наукової теми «Мистецька освіта: історія, теорія, технології» (державний реєстраційний номер 0120U103147 від 01.07.2020 ).  За останні п’ять років викладачами кафедри  видано сім монографій (проф.. В.В. Фомін, проф. В.В. Тушева, проф. А.В. Соколова), десять навчальних посібників (В.В. Тушева, В.А. Кузьмічова, Л.В. Беземчук) і хрестоматій (І.І. Мартиненко, О.В. Васильєва, А.В. Соколова), методичні рекомендації (В.В. Фомін, Л.В. Беземчук, О.В. Васильєва та ін.); чотири збірки наукових праць («Мистецька освіта: історія, теорія, технології»), проведено вісім Міжнародних наукових конференцій «Час мистецької освіти» (2013-2020), географія яких поширилась на 10 країн світу (Україна, Польща, Сінгапур, Ірландія, Австралія, Колумбія, Катар, КНР, Німеччина, Велика Британія).

Викладачі кафедри (В.В. Тушева, А.В. Соколова, В.А. Кузьмічова, М.О. Ткаченко та  ін..) зі своїми докладами виступали на Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних конференціях (on-line конференціях), форумах (Київ, Кропівницький, Одеса, Дніпро, Мелітополь, Харків тощо). Надруковано статті англійською мовою (В.В. Тушева) у зарубіжних колективних монографіях (USA, Великобританія, Латвія), зарубіжних журналах (В.А. Кузьмічова, М.О. Ткаченко).

Викладачі (А.В. Соколова,  В.В. Тушева, М.О. Ткаченко) успішно пройшли науково-педагогічне стажування закордоном у Польщі (Слупськ, Люблін, Новий Сонч).  З 2020 р. видається науковий журнал «Professional Art Education», гол. редактор В.В. Фомін. Журнал присвячених висвітленню цілого спектру наукових проблем, пов’язаних з мистецькою, диригентсько-хоровою і вокальною освітою.

Результатами наукової роботи є публікації студентів у збірниках наукових праць. Проводяться науково-методичні семінари, які мають на меті ознайомити учасників з теоретичними та практичними аспектами мистецької освіти, сприяти розв’язанню її важливих проблем.

Члени беруть участь у акредитації та ліцензуванні, роботі науково-методичної комісії МОН України з питань стандартизації вищої педагогічної освіти. Згідно договорів з закладами середньої освіти (ЗСО №148, №142 та ліцей мистецтв №133) здійснюється постійна наукова робота в змісті діяльності МАН (Мала академія наук). Так, під керівництвом викладачів кафедри (В.В. Фомін, Л.В. Беземчук) учні цих закладів здобули призові місця на обласному конкурсі-захисті учнівських наукових праць Харківського територіального відділення МАН.


 

61166, м. Харків,
пров. Фанінський, 3-в, к.409.
(станція метро «Наукова»)
тел. (057) 702-15- 26
E-mail: kaf-theory- choirmaster@hnpu.edu.ua

В.о. завідувача кафедри

Соколова Алла Вікторівна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.