Навчально-методична лабораторія комп’ютерних технологій в освіті та комп’ютерного адміністрування

Навчально-методичну лабораторію комп’ютерних технологій в освіті та комп’ютерного адміністрування ХНПУ імені Г.С. Сковороди є структурним підрозділом центру інформатизації освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Її створено з метою забезпечення безперебійної роботи комп'ютерної та офісної техніки, впровадження та підтримки сучасних телекомунікаційних та мережевих технологій, локальних мереж в Університеті. Навчально-методична лабораторія у своїй діяльності керується Статутом Університету, нормативними актами Міністерства освіти та науки України, чинним законодавством, наказами ректора Університету, розпорядженнями проректорів, рішеннями Вченої ради Університету, Виконавчої ради (Ради з якості) та розпорядженнями директора ЦІО.

Основні завдання та функції  навчально-методичної лабораторії:

 • забезпечення ефективного впровадження і функціонування сучасних інформаційних технологій (програмно-апаратних комплексів, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних систем зв’язку та мереж) в освітньому процесі, в процесі наукової, адміністративно-господарської та інших видів діяльності Університету;
 • впровадження елементів дистанційних технологій навчання, що забезпечують подальше удосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти;
 • забезпечення впровадження, технічної підтримки, інформаційної безпеки та адміністрування єдиної системи документообігу в Університеті;
 • забезпечення ремонту та обслуговування технічних засобів, електронно-обчислювальної та оргтехніки, корпоративної мережі в Університеті;
 • технічна підтримка вебсторінки Університету;
 • впровадження єдиної поштової системи, системи електронного документообігу, інформаційних ресурсів, що забезпечують колективну роботу працівників структурних підрозділів Університету;
 • розробка методичних рекомендацій, інструкцій, пам’яток для підвищення кваліфікації  педагогічних і науково-педагогічних працівників у галузі  інформаційно-комунікативних технологій;
 • організація, технічна підтримка та супровід проведення нарад,  засідань, конференцій, вебінарів, форумів, онлайн-моніторингів, педагогічних експериментів;
 • забезпечення впровадження, технічної підтримки, інформаційної безпеки та адміністрування єдиної системи документообігу в Університеті;
 • адміністрування порталів Google Workspace for Education, Microsoft 365, ZOOM, Labster, MOODLE, бази ЄДЕБО та інших вебресурсів Університету;
 • участь у програмах неперервного навчання та підвищення кваліфікації працівників освіти щодо засвоєння та використання інформаційних технологій в освітній, науковій та управлінській сферах;
 • забезпечення безперебійного доступу до мережі «Інтернет» структурних підрозділів Університету, а також прийняття мір по усуненню порушень, що виникають в процесі їх роботи;
 • здійснення інсталяції, налаштування та оптимізації ліцензійного системного програмного забезпечення в Університеті,  освоєння прикладних програмних засобів;
 • підготовка технічної документації щодо здійснення закупівель телекомунікаційного обладнання, сучасних телекомунікаційних послуг зв’язку, доступу до всесвітньої мережі Інтернет та розв'язання поточних питань за напрямом інформаційних систем;
 • розгляд документів та звернень, що стосуються питань інформатизації, які надійшли від структурних підрозділів, підготовка щодо них аналітичних, довідкових та інших матеріалів з метою формування пропозицій з впровадження сучасних інформаційних технологій, надання висновків про доцільність придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення в підрозділи Університету;
 • погодження придбання і списання комп’ютерної техніки, оргтехніки, програмного забезпечення та телекомунікаційного обладнання Університету.

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29, к. 129

тел.(057) 700-35-22

Завідувач лабораторією

Гавриш Ігор Леонідович

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.