Навчально-науковий інститут Г.С.Сковороди

З метою активізації вивчення спадщини Г.С.Сковороди та у зв’язку із підготовкою до 300-річчя від дня його народження, у відповідності до рішення Вченої ради університету, 28.04.2015 року при Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди та за участю кафедри філософії створений структурний підрозділ «Навчально-науковий інститут Григорія Сковороди».

Інститут як навчально-науковий підрозділ університету наділений автономією у вирішенні таких питань:

 • розробки перспективних напрямів наукової роботи з дослідження спадщини Г.С. Сковороди та її рецепції у духовній культурі сучасної України;
 • дослідження сковородинівської традиції та визначення перспектив продовження філософської традиції Г.С. Сковороди у сучасних філософських, педагогічних та літературознавчих студіях;
 • координації комплексних досліджень спадщини Г.С. Сковороди в університеті;
 • самостійно планує науково-дослідну та науково-педагогічну роботу в галузі філософських, педагогічних та літературознавчих досліджень спадщини Г.С. Сковороди
 • бере участь в організації та проведенні конференцій, семінарів;
 • бере участь у підготовці наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук);
 • розробляє та подає на затвердження структуру інституту та штатний розклад;
 • здійснює впорядкування та редагування фахових збірників з філософії і окремих видань, присвячених спадщині Г.Сковороди;
 • здійснює узгодження досліджень Центру філософії освіти НАН України.

Основними завданнями діяльності є координація розробок:

 • актуальних питань філософського дослідження спадщини Г.С. Сковороди;
 • актуальних проблем педагогічного дослідження спадщини Г.С. Сковороди;
 • актуальних проблем літературознавчого дослідження спадщини Г.С. Сковороди.

Керівництвом діяльністю інституту здійснюється директором інституту – доктором філософських наук, професором Радіоновою Наталією Василівною   та заступником інституту – доктором педагогічних наук, професором Микитюком Олександром Миколайовичем.

Рішення про створення, реорганізацію інституту, його ліквідацію приймається Вченою радою університету і затверджується ректором університету –  академіком НАПН України, доктором педагогічних наук, професором Прокопенком Іваном Федоровичем .

Лабораторії при інституті Григорія Сковороди:

 1. Лабораторія з досліджень філософської спадщини Г.С.Сковороди;
 2. Лабораторія з досліджень педагогічної спадщини Г.С.Сковороди;
 3. Лабораторія з досліджень літературної спадщини Г.С.Сковороди.  Докладніше...

ПЛАН діяльності  інституту Григорія Сковороди:

Науково-дослідна тема інституту Григорія Сковороди

Інститутом Григорія Сковороди, в особі директора Радіонової Наталії Василівни, були підписані договори  з:

 • Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, Центром Сковородинознавства, в особі директора Корпанюка Миколи Павловича;
 • відділом філософії культури, етики та естетики Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України в особі завідувача відділом доктором філософських наук, професором Бистрицьким Євгеном Костянтиновичем;
 • національним літературно-меморіальним музеєм Г.С.Сковороди в особі директора музею, заслуженого працівника культури України, Мицай Наталії Іванівни – про співпрацю, розробку та реалізацію спільних проектів у галузі дослідження філософської, педагогічної та літературної спадщини Григорія Сковороди; формування мережі філософсько-освітніх дослідницьких та викладацьких осередків, діяльність яких спрямована на упровадження філософсько-освітньої методології у навчально-виховний процес; підготовку, друк, поширення у загальноосвітніх закладах підручників та посібників з дослідження спадщини Григорія Сковороди; організацію викладання філософсько-освітніх курсів у освітніх закладах; залучення фахівців до навчального процесу на засадах освітніх та дослідних обмінів; організацію спільних конференцій, семінарів та інших заходів.

Конференції:

Відповідальний за надану інформацію директор інституту Григорія Сковороди, доктор філософських наук, професор кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди Радіонова Н.В.

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, кор. В, к. 319,
тел.(0572)68-14-53
e-mail: skovoroda@hnpu.edu.ua

Директор:
Радіонова Наталія Василівна,
доктор філософських наук, професор

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.