Новини кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Ідеї та новації в системі наук про Землю»

21-22 червня 2022 року доктор філософії (PhD) зі спеціальності 103 Науки про Землю, викладач кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії Тетяна Коптєва взяла участь у роботі  IX Всеукраїнській молодіжній науково-практичній конференції «Ідеї та новації в системі наук про Землю», яка проходила в Національній академії наук України. Відділення наук про Землю. Тема доповіді: Висотна диференціація кар’єрно-озерно-терасованого типу місцевостей гірничопромислових ландшафтів (на прикладі Жовтневого гранітного кар’єра). Тетяну Коптєву було заслухано на конференції, доповідь супроводжувалась за допомогою презентації. Зовсім скоро вийде збірка і сертифікат. 


I Всеукраїнські Прокопенківські читання «Освіта збереже Україну»

10 червня 2022 року викладач кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії Тетяна Коптєва взяла участь у роботі  І Всеукраїнських Прокопенківських читань «Освіта збереже Україну», які проходили  в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди.

Була присутня на пленарному засіданні, а також третьому секційному засіданні. Підготувала доповідь на тему: «Перспективи розвитку викладання поняття «ландшафтне різноманіття» на уроках географії». Незабаром вийде у світ збірка матеріалів конференції.  


ІX Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція науковців, викладачів та студентів «Географія та екологія: наука і освіта»

09 червня 2022 року викладач кафедри суспільно-економічних дисциплін  і географії Тетяна Коптєва взяла участь у роботі  IX Всеукраїнській (з міжнародною участю) науково-практичній конференції  науковців, викладачів та студентів «Географія та екологія: наука і освіта» яка проходила в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Виступила на пленарному засіданні з темою доповіді: «Різноманіття гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи». Незабаром вийде у світ збірка конференції.  


Всеукраїнська науково-практична інтернет –конференція ( з міжнародною участю) «Туризм у ландшафті, ландшафт у туризмі»

25-26 травня 2022 року викладач кафедри суспільно-економічних дисциплін  і географії Тетяна Коптєва взяла участь у роботі  Всеукраїнській науково-практичній інтернет –конференції (з міжнародною участю) «Туризм у ландшафті, ландшафт у туризмі» яка проходила у  Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на кафедрі географії. У результаті роботи конференції викладач отримала сертифікат учасника.

Ознайомитися з науковими напрацюваннями учасників конференції можна за посиланням


Вийшла друком колективна монографія «Сучасний стан фундаментальних і прикладних природничих досліджень»

20  травня 2022 року викладач кафедри суспільно-економічних дисциплін  і географії Тетяна Коптєва взяла участь у  написані закордонної наукової колективної монографії «The current state of fundamental and applied natural sciences research» Рига, Латвія. Видаництво: «Baltija Publishing», яку було опубліковано і розміщено на сайті видавництва за посиланням

Викладачем було написано розділ на тему: «Грунтово-рослинний покрив гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи (наприкладі Бурщітського, Шимаківського відвалів та відвалу «Степовий).

DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-212-8-9 


Міжнародна науково-практична конференція  молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки»

11-12 травня 2022 року доктор філософії (PhD) зі спеціальності 103 Науки про Землю, викладач кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії Тетяна Коптєва взяла участь у роботі Міжнародній науково-практичній конференції  молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки», яка проходила у Національному університеті водного господарства та природокористування.


Підвищення кваліфікації «Актуальні напрями сучасних географічних досліджень»

11 травня  2022 року доктор філософії (PhD) зі спеціальності 103 Науки про Землю, викладач кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії Тетяна Коптєва отримала сертифікат № 004413 про підвищення кваліфікації за спецкурсом «Актуальні напрями сучасних географічних досліджень» в Національній академії наук України. Спецкурс тривав з 11 лютого по 03 травня, тривалістю 30 годин,  форма навчання – дистанційно. 

Під час курсу було розглянуто такі питання:

 1. Методичні рекомендації викладання географії.

 2. Сучасні просторові дослідження через призму картографічних творів.

 3. Методика польових палеографічних досліджень четвертинних відкладів. 

 4. Природа України в голоцені. 

 5. Умови і якість життя населення в контексті урбанізації.

 6. Роль геоінформаційних систем у побудові картографічних продуктів.

 7. Грунт як унікальний природний компонент. 

 8. Теорія та практика геоархеологічних досліджень. 


Вітаємо Тетяну Коптєву з отриманням диплому Доктора філософії (PhD)

20 квітня 2022 року викладач кафедри суспільно-економічних дисциплін  і географії Тетяна Коптєва на підставі наказу МОН отримала диплом ДР № 004275 на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) з галузі  знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.  


V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Географія та туризм»

28 лютого 2022 року викладач кафедри суспільно-економічних дисциплін  і географії Тетяна Коптєва взяла участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Географія та туризм», яка проходила у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди. У результаті роботи конференції викладач отримала сертифікат учасника. Ознайомитися з науковими напрацюваннями учасників конференції можна за посиланням


ІІ Міжнародна Інтернет – конференція  «Екологічна безпека – сучасні напрями та перспективи вищої освіти»

25 лютого 2022 року викладач кафедри суспільно-економічних дисциплін  і географії Тетяна Коптєва взяла участь у роботі ІІ Міжнародної інтернет – конференції  «Екологічна безпека – сучасні напрями та перспективи вищої освіти»,  яка проходила у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна. У результаті роботи конференції викладач отримала сертифікат учасника. Ознайомитися з науковими напрацюваннями учасників конференції можна за посиланням


Запрошуємо до участі у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Географія та туризм»

Конференція відбудеться 28 лютого 2022 року на базі кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Плануються наступні секційні напрямки роботи конференції:

1. Нові виклики та тенденції освіти у галузі географії, краєзнавства та туризму.
2. Сталий розвиток регіону та екологічна безпека.
3. Проблеми фізичної географії.
4. Цифрові технології в економіці, географії та туризмі.
5. Соціально-економічні та демографічні проблеми сучасності.
6. Історико-культурна спадщина та рекреаційно-туристичний потенціал України.
7. Тенденції розвитку туристичної галузі в Україні й світі.

Дедлайн подачі заявок – 28 лютого 2022 р. на електронну адресу: hnpu_geography@ukr.net (кафедра суспільно-економічних дисциплін та географії).

Усі учасники конференції отримають програму та сертифікат учасника. Усі документи й матеріали надійдуть в електронному вигляді.

Деталі проведення конференції – у інформаційному листі за посиланням


Науково-навчальний загальноуніверситетський захід «Мовознавиця Ольга Муромцева: життєтворчість у науці, культурі, соціумі»

16 лютого 2022 року здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня історичного факультету спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), ОП «Історія, правознавство та суспільствознавчі дисципліни» Микита Красновський, Валерія Цицихвая та Аліна Денисенко взяли участь у науково-навчальному загальноуніверситетському заході «Мовознавиця Ольга Муромцева: життєтворчість у науці, культурі, соціумі», який  був присвячений 84-тій річниці з дня народження відомої лінгвістки, культурознавиці й громадської діячки, засновниці кафедри українознавства. Захід проходив на базі кафедри українознавства та лінгводидактики українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ`яненка. Микита підготував есе щодо історичних аспектів розвитку української літературної мови в доробку Ольги Муромцевої та участь і діяльність мовознавці у громадських організаціях, зокрема обласному осередку товариства «Просвіта».

Участь у заході взяла донька Ольги Георгіївни, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії історичного факультету нашого університету Юлія Муромцева.

Усі учасники підкреслили знаковість цієї події саме 16 лютого 2022 р., у День єднання України. Постать знаного в світі ученого, поборниці національних інтересів і цінностей, водночас і толерантності в полікультурному світі, полум’яної патріотки Ольги Муромцевої слугує орієнтиром у буремному сьогоденні.


Презентація студентського наукового гуртка «Педагогіка і мистецтво»

16 лютого 2022 року здобувачі усіх рівнів вищої освіти, координатори з наукової роботи факультетів, представники професорсько-викладацького складу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди долучились до online-презентації роботи студентського наукового гуртка «Педагогіка і мистецтво», який діє на факультеті мистецтв.

З вітальним словом до учасників звернулась голова Ради молодих учених університету, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Ольга Башкір, яка привітала учасників зустрічі та наголосила на важливості студентських наукових гуртків для розширення наукового потенціалу та формування навичок науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти. Науковий керівник гуртка, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки Тетяна Твердохліб розповіла про ідею створення гуртка, ознайомила з основними напрямами діяльності, перспективними планами на майбутнє, після чого передала слово гуртківцям. 

На зустрічі були присутні активні учасниці гуртка «Педагогіка і мистецтво», здобувачки вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету мистецтв (Анна Мажуга (група 1А), Аліна Мороз (група 2Б), Марія Ємельяновська (група 1А)), які презентували свої педагогічні комікси. Варто відмітити, що презентовані роботи гуртківців виконані на високому науковому та мистецькому рівні, а підняті у них теми – актуальні та важливі . Після презентації усі охочі мали змогу поставити  запитання з приводу роботи гуртка та можливостей долучення до його роботи.

Модератором зустрічі була голова Студентського наукового товариства Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Юлія Матей. До заходу доєднались в.о. декана історичного факультету, к.і.н., доцент Ольга Гончарова, заступник декана з навчальної роботи, координатор з наукової роботи, к.і.н., доцент кафедри історії України Марія Луценко, здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) (ОП «Історія в закладах освіти», «Історія, правознавство і суспільствознавчі дисципліни»), 014.07 Середня освіта (Географія) (ОП «Географія в закладах освіти»), а також здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) спеціальності 032 Історія та археологія кафедри історії України та кафедри всесвітньої історії.


Презентація студентського наукового гуртка «Педагогіка і мистецтво»

16 лютого 2022 року здобувачі усіх рівнів вищої освіти, координатори з наукової роботи факультетів, представники професорсько-викладацького складу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди долучились до online-презентації роботи студентського наукового гуртка «Педагогіка і мистецтво», який діє на факультеті мистецтв.

З вітальним словом до учасників звернулась голова Ради молодих учених університету, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Ольга Башкір, яка привітала учасників зустрічі та наголосила на важливості студентських наукових гуртків для розширення наукового потенціалу та формування навичок науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти. Науковий керівник гуртка, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки Тетяна Твердохліб розповіла про ідею створення гуртка, ознайомила з основними напрямами діяльності, перспективними планами на майбутнє, після чого передала слово гуртківцям. 

На зустрічі були присутні активні учасниці гуртка «Педагогіка і мистецтво», здобувачки вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету мистецтв (Анна Мажуга (група 1А), Аліна Мороз (група 2Б), Марія Ємельяновська (група 1А)), які презентували свої педагогічні комікси. Варто відмітити, що презентовані роботи гуртківців виконані на високому науковому та мистецькому рівні, а підняті у них теми – актуальні та важливі . Після презентації усі охочі мали змогу поставити  запитання з приводу роботи гуртка та можливостей долучення до його роботи.

Модератором зустрічі була голова Студентського наукового товариства Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Юлія Матей. До заходу доєднались в.о. декана історичного факультету, к.і.н., доцент Ольга Гончарова, заступник декана з навчальної роботи, координатор з наукової роботи, к.і.н., доцент кафедри історії України Марія Луценко, здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) (ОП «Історія в закладах освіти», «Історія, правознавство і суспільствознавчі дисципліни»), 014.07 Середня освіта (Географія) (ОП «Географія в закладах освіти»), а також здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) спеціальності 032 Історія та археологія кафедри історії України та кафедри всесвітньої історії.


Ґендер в дії – 2022

9 лютого 2022 року здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 1 року навчання спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), ОП «Історія, правознавство та суспільствознавчі дисципліни» Микита Красновський, Валерія Цицхвая, Аліна Денисенко, Аліна Гутченко та здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) Данило Кльопов взяли участь у  освітньому заході з питань миробудування для молодіжних організацій Харківського регіону та фестиваль театрів  серед закладів вищої освіти Харківського регіону «Ґендер в дії – 2022». Організатори заходу: Національна академія Національної гвардії України та Всеукраїнська громадська організація «Центр «Розвиток демократії».

Здобувачі представляли студентський театр ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Сковорідка» (керівник: кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії, директорка Гендерного центру Марина Вороніна).

Кожен театр фестивалю мав підготувати відеоролик на єдину задану для всіх театрів тему: «Як у нашому закладі вищої освіти досягають ґендерної рівності».  Другим завданням фестивалю була життєва ситуація, яку необхідно обіграти. Оцінювались ступінь гендерної чутливості учасників театру; ступінь висвітлення ґендерної проблематики; артистичність учасників.

Учасники студентського театру «Сковорідка» отримали цінні подарунки, а також сертифікат на відвідування Музею жіночої та гендерної історії.

Ми дякуємо організаторам за таку можливість взяти участь у фестивалі, який піднімає важливу та актуальну тему!


Вебінар «Готуємо текст до публікації у науковому журналі»

8 лютого 2022 року представники професорсько-викладацького складу історичного факультету (к.і.н., доцент, доцент кафедри історії України, в.о. декана історичного факультету Ольга Гончарова, к.і.н., доцент, завідувач кафедри історії України Ірина Мартинова, к.юр.н., доцент, завідувач кафедри суспільно-правових дисциплін та менеджменту освіти Олександр Олійник, к.і.н., доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Світлана Мірошніченко, к.г.н., доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії Павло Лоцман) та здобувачі вищої освіти (здобувачка вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 3 року навчання спеціальності 032 Історія та археологія Анастасія Сопельняк, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 року навчання Юлія Матей) відвідали Zoom-вебінар «Готуємо текст до публікації у науковому журналі», організаторами якого виступили Unicheсk та Укрінформнаука. Вебінар був орієнтований на тих, хто готує статті до публікації у наукових журналах та бажає розібратися у тому, як підвищити кількість звернень до наукових публікації за допомогою інструментів бази CrossRef.

Спікери заходу (Андрій Сідляренко та Тетяна Яцків) поділились з учасниками технологіями, які допомагають перевіряти роботи на наявність запозичень та плагіату перед публікацією наукового тексту, а також розказали про інструменти баз даних CrossRef, описали можливості реєстру ідентифікаторів для організацій The Research Organization Registry (ROR), а також відповіли на запитання: «Як пройти перевірку на наявність плагіату та неправомірних запозичень перед подачею матеріалу до наукового журналу?».

 Щиро вдячні організаторам за чудову можливість для ефективного обміну думо, за нові знання та здобуті навички роботи з базами даних!


Лекції для студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

У період з 01 лютого по 04 лютого 2022 року викладач кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії Тетяна Коптєва провела лекційні заняття з дисципліни «Природнича географія України» за темами: «Антропогенна літосфера України», Антропогенний рельєф (наземні та поверхневі форми) України для студентів ІІІ курсу зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 


Неформальна освіта – запорука успіху!

2 лютого 2022 року здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 року навчання 44 групи спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) Марина Резенькова відвідала вебінар на тему: «Готовність вчителя до роботи в інклюзивному класі» (організатор – ТОВ «Всеосвіта», про що отримала відповідний сертифікат.

Під час вебінару були розглянуті питання розуміння власної психологічної готовності до роботи в інклюзивному класі, знання інструментів підтримки професійно-педагогічної спрямованості особистості, здатності виявляти та оцінювати ризики у професійній діяльності, проблему ситуативної готовності до розв’язання навчально-виховних завдань.


Про результати першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей

29 січня 2022 року відбулось підбиття підсумків першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. За підсумками першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Географія», який проведено на суспільно-економічних дисциплін та географії ХНПУ імені Г.С. Сковороди з 17.01.2022 по 27.01.2022 року, було визначено кращі роботи:

 1. Краснік Софія (науковий керівник: к.г.н., доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін Павло Лоцман).
 2. Скорогод Олена (науковий керівник: к.г.н., доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін Світлана Некос).
 3. Чередниченко Валерія (науковий керівник: к.г.н., доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін Світлана Некос).

Всі учасники конкурсу були відзначені почесними дипломами. Вітаємо всіх учасників та їх наукових керівників, дякуємо за високий рівень виконання конкурсних робіт!


VIII Міжнародна науково-практична конференція «Modern directions of scientific research development» (Чикаго, США)

28 січня 2022 року кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії Світлана Некос взяла участь у роботі VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Modern directions of scientific research development», яка проходила у Чикаго (США).

У результаті роботи конференції викладач отримала сертифікат учасника, а також опублікувала свою статтю «Теоретико-методологічні аспекти проблеми вивчення екологічного стану басейну Сіверського Дінця» у збірнику матеріалів конференції.

Ознайомитись з науковими напрацюваннями учасників конференції можна за посиланням


Семінар «Концептуальні засади Державного стандарту базової середньої освіти»

 

26 січня 2022 року на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбувся практичний семінар «Концептуальні засади Державного стандарту базової середньої освіти», який провів засновник і керівник ТОВ «Творче об’єднання Соняшник» Руслан Шаламов. 
До семінару долучились представники професорсько-викладацького складу кафедр історичного факультету: к.і.н., доцент, доцент кафедри історії України, в.о. декана історичного факультету Ольга Гончарова, к.і.н., доцент, завідувач кафедри історії України Ірина Мартинова, д.і.н., доцент, професор кафедри історії України, гарант ОП «Історія в закладах освіти» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Ольга Ніколаєнко, к.г.н., доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії, гарант ОП «Географія в закладах освіти» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Павло Лоцман, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри суспільно-правових дисциплін та менеджменту освіти, гарант ОП «Історія, правознавство та суспільствознавчі дисципліни» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Олександр Олійник, д.і.н., професор, завідувач кафедри всесвітньої історії, гарант ОП «Історія в закладах освіти» другого (магістерського) рівня вищої освіти Ольга Рябченко. 


VII Міжнародна науково-практична конференція «Іnternational scientific innovations in human life» (Манчестер, Англія)

21 січня 2022 року кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії Світлана Некос взяла участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції «Іnternational scientific innovations in human life», яка проходила у м. Манчестер (Англія).

У результаті роботи конференції викладач отримала сертифікат учасника, а також опублікувала свою статтю «Теоретико-методологічні аспекти проблеми вивчення екологічного стану басейну Сіверського Дінця» у збірнику матеріалів конференції.

Ознайомитись з науковими напрацюваннями учасників конференції можна за посиланням


Lifetime learning – це вимога життя!

    

20 січня 2022 року кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії, гарант ОП «Географія в закладах освіти» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.03 Середня освіта (Географія) Павло Лоцман відвідав вебінар «Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці в Web of Science та InCites», організатором якого виступила Державна науково-технічна бібліотека України.

Лекторка Ірина Тихонкова, консультант з регіональних рішень Clarivate, відповіла присутнім на питання, як знайти і проаналізувати результати діяльності установ, використовуючи базу даних Web of Science та аналітичний інструмент InCites, як здійснювати за допомогою зазначених ресурсів пошук партнерів для співпраці та шукати інформацію про джерела фінансування досліджень.


XI Міжнародна науково-практична конференція «Results of modern scientific research and development» (Мадрид, Іспанія)

18 січня 2022 року кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії Світлана Некос взяла участь у роботі ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Results of modern scientific research and development», яка проходила у Мадриді (Іспанія).

У результаті роботи конференції викладач отримала сертифікат учасника, а також опублікувала свою статтю «Вплив антропогенної діяльності на стан басейну Сіверського Дінця» у збірнику матеріалів конференції.

Ознайомитись з науковими напрацюваннями учасників конференції можна за посиланням


День відкритих дверей на історичному!

5 січня 2022 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди відбувся в online-форматі День відкритих дверей, до якого долучився й історичний факультет. Захід зібрав зацікавлених майбутніх абітурієнтів та їх батьків.

З вітальним словом до присутніх звернувся доктор педагогічних наук, професор, ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди Юрій Бойчук, який привітав майбутніх абітурієнтів Сковородинівського університету, їх батьків, учителів. У своєму виступі він розповів про Університет і про ті можливості, які отримує кожен його студент, а також поінформував присутніх про перспективи працевлаштування випускників. На заході був присутній доктор соціологічних наук, професор, директор ХРЦОЯО Олександр Сидоренко, який розповів про особливості ЗНО-2022, ознайомив присутніх з графіком проведення ЗНО-2022, надав практичні поради з підготовки до тестування та успішного складання.

Про умови вступу до Університету розповіла гостям відповідальний секретар приймальної комісії, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії Тетяна Гуцан.

Після загальноуніверситетського заходу майбутні абітурієнти завітали на квест-подорож «Таємниці історичного факультету», де ближче познайомились з деканом факультету Ольгою Гончаровою, кафедрами (кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії, кафедра суспільно-економічних дисциплін та географії, кафедра суспільно-правових дисциплін та менеджменту освіти),  структурними підрозділами факультету (археологічна лабораторія, Козацький центр), професорсько-викладацьким складом факультету.


Вітаємо Тетяну Коптєву з успішним захистом дисертаційного дослідження

22 грудня 2021 року викладач кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії Тетяна Коптєва успішно захистила дисертаційне дослідження на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 103 «Науки про Землю»  у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.  

Назва дисертаційної роботи: «Висотна диференціація та різноманіття гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя».

Науковий керівник: Денисик Григорій Іванович, доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Голова ради: Гудзевич Анатолій Васильович, доктор географічних наук, професор кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

Опоненти: Іванов Євген Анатолійович, доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.

Чехній Віктор Михайлович, кандидат географічних наук, в.о. завідувач відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України, спеціальність 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.

Колектив кафедри щиро бажає Тетяні Сергіївні Коптєвій сил та натхнення на нові наукові звершення!


Другий Всеукраїнський круглий стіл «Екологічна безпека держави»

15 грудня 2021 року здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 року навчання 44 групи спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) Марина Резенькова виступила з доповіддю на тему: «Актуальні проблеми екологічної освіти та виховання» (науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії Павло Лоцман) на Другому Всеукраїнському круглому столі «Екологічна безпека держави», який проводився на базі Київського національного університету будівництва та архітектури.

Робота Круглого столу була присвячена актуальним сучасним проблемам охорони навколишнього середовища.  Проводилась робота за такими напрямками:

 1. Екологічна освіта.
 2. Екологічна та техногенна безпека.
 3. Актуальні аспекти впровадження сталого розвитку.
 4. Соціально-екологічні виклики сьогодення.
 5. Питання екологізації економіки промисловості та освіти.
 6. Сучасні проблеми в екологічному законодавстві.
 7. Оцінка антропогенного впливу на довкілля.

Цього річ цей науковий захід об’єднав чимало учасників: викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів, вчителів загальноосвітніх шкіл, представників громадських організацій.

Ознайомитись з напрацюваннями науковців можна за посиланням


Щорічний форум «Еко-індустріальні парки»

14 грудня 2021 року здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Аліна Гладун, Софія Краснік, Марина Резенькова (спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія))  та Юлія Матей, Владислав Бриленко, Валерія Пономаренко, Валерія Цицхвая (спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)) долучились до online- трансляції щорічного форуму присвяченого еко-індустріальним паркам. Головним завданням форуму було підвищення рівня обізнаності міжнародних зацікавлених сторін щодо розвитку українських індустріальних парків.

Координаторами форуму виступила Організація Об’єднаних Націй з промислового розвиту. У рамках роботи форуму було проведено 5 панельних дискусій, в яких взяли участь 28 спікерів (18 українських та 10 міжнародних):

 1. Політика ЕІР в Україні.
 2. Майбутнє фінансування парків.
 3. Парки, як економічний стимул для розвитку міст.
 4. Готовність України до впровадження ЕІП.
 5. Міжнародний досвід розвитку ЕІП.

Дякуємо організаторам за можливість взяти участь у такому цікавому, високопрофесійному та прекрасно організованому заході!

Голова СНТ історичного факультету
Юлія МАТЕЙ

8 грудня 2021 р

8 грудня 2021 року кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії, гарант ОП «Географія в закладах освіти» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) Павло Лоцман взяв участь у ІІ Всеукраїнській заочній науково-практичній конференції «Освітні та наукові виміри природничих наук», яка відбулась на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, про що отримав відповідний сертифікат.


Відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу робіт МАН

04 грудня 2021 року відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (відділення: Науки про Землю).

Члени-журі конкурсу-захисту, у складі якого мали честь бути присутніми представники професорсько-викладацького складу історичного факультету, а саме кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії Павло Лоцман, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії Світлана Некос, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії Юлія Муромцева, відмітили високий рівень підготовки учнів до конкурсу, що підтверджується чіткістю, логічністю та грамотністю викладення матеріалу, кваліфікованим веденням дискусії та змістовністю заданих запитань, культурою мовлення та володінням матеріалом.


ХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрямки розвитку наукових досліджень молодих учених»

25 листопада 2021 року  здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 року навчання 44 групи спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), член СНТ історичного факультету Марина Резенькова взяла участь у роботі ХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрямки розвитку наукових досліджень молодих учених», яка проходила на базі Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Марина виступила на секційному засіданні «Публічне управління та адміністрування» та представила своє наукове дослідження на тему: «Використання інноваційної складової в антикризовому управлінні організаціями туристичного бізнесу України» (науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії Павло Лоцман), в якому проаналізувала основні проблеми, з якими стикнувся туристичний бізнес України в умовах поширення коронавірусної хвороби та запропонувала деякі шляхи впровадження антикризового менеджменту для подолання розглянутих проблем.

Голова СНТ історичного факультету
Юлія Матей

Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Литва: історичні, мовно-культурні та туристичні паралелі»

19 листопада 2021 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в режимі online (на платформі Zoom) відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Литва: історичні, мовно-культурні та туристичні паралелі», до роботи якої долучилась член СНТ історичного факультету, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 року навчання спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) Марина Резенькова.

Марина виступила на секційному засіданні конференції з доповіддю «Досвід Литви та України в організації туристичної діяльності в умовах розповсюдження Covid-19» (науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії Павло Лоцман), в якій охарактеризувала перспективи розвитку культурно-туристичного співробітництва двох країн, зазначила про можливі шляхи розвитку туристичної сфери в умовах пандемії коронавірусної хвороби та зазначила про спільні та відмінні риси промоції у туристичній сфері України та Литви.

З науковими напрацюваннями учасників конференції можна ознайомитись за посиланням

Голова СНТ історичного факультету
Юлія Матей

Відбувся передзахист дисертації викладача кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії Тетяни Коптєвої

05 листопада 2021 року викладач кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії Тетяна Коптєва успішно пройшла передзахист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Передзахист відбувся в онлайн-режимі.

Тема дисертаційної роботи: «Висотна диференціація та різноманіття гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя». 

Науковий керівник: Денисик Григорій Іванович, доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Голова ради: Гудзевич Анатолій Васильович, доктор географічних наук, професор кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Вітаємо Тетяну Сергіївну з успішним передзахистом та бажаємо, щоб захист її дисертаційного дослідження відбувся так же легко! 


Міжнародний науково-практичний семінар «Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: європейський контекст і вітчизняні практики»

28-29 жовтня 2021 року кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії Олександр Зеленько взяв участь у роботі Міжнародного науково-практичного семінару «Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: європейський контекст і вітчизняні практики», який був присвячений аналізу кращих міжнародних та вітчизняних практик організації освіти, міжнародної діяльності та співробітництва ЗВО.

Щира подяка доповідачам за змістовні виступи та чудові презентації, а також активній аудиторії за цікаві питання в межах обговорюваної тематики!


Науковий журнал «Фізична географія та геоморфологія»

26 жовтня 2021 року вийшла друком стаття викладача кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії Тетяни Коптєвої на тему: «Криворізька ландшафтно – технічна система: розвиток, сучасний стан, шляхи оптимізації» в періодичному науковому журналі Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Фізична географія та геоморфологія» (наукове фахове видання України категорії «Б»). У журналі публікуються результати сучасних природничо-географічних досліджень, проведених у різних регіонах України та у світі. Окремі рубрики журналу присвячені теоретико-методологічним питанням ландшафтознавства, геоморфології та палеографії, організації природничого туризму. Журнал інформує про події і природничо-географічній науці та освіті.

DOI: https://doi.org/10.17721/phgg.2021.1-3.0


XVII Всеукраїнські наукові Таліївські читання

21 жовтня 2021 року кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії, гарант ОП «Географія в закладах освіти» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) Павло Лоцман взяв участь у роботі XVII Всеукраїнської наукової конференції «Таліївські читання», яка відбулась на базі навчально-наукового інституту екології ХНУ імені В.Н. Каразіна.

На конференції було представлено цікаві, різноманітні доповіді, що висвітлюють різні напрямки наукових досліджень в сфері охорони навколишнього природного середовища. Виступи та презентації викликали жваве обговорення та народження нових ідей для подальших досліджень.

З програмою конференції можна ознайомитись тут


Засідання студентського наукового гуртка «Мандрівник»

27 вересня 2021 року відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії «Мандрівник» (науковий керівник гуртка: кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії Павло Лоцман).

Тема засідання: «Віртуальний туризм як новий вид туризму в Україні». 

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 1 та 2 років навчання спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) підготували змістовні доповіді та цікаві презентації, які було заслухано та обговорено на засіданні гуртка. Серед них наступні:

 1. Віртуальний туризм та віртуальний простір музею: взаємозв'язок явищ (доповідач: Софія Краснік, 23 група).
 2. Використання платформ на базі штучного інтелекту у сфері туризму: український досвід (доповідачка: Валерія Чередниченко, 33 група).
 3. Віртуальна екскурсія як інноваційна форма у сучасному туризмі України (доповідачка: Марія Толстая, 23 група).
 4. Технології віртуальної реальності в туристичній сфері: світовий досвід та українські практики (доповідачка: Ірина Каракуц, 33 група).

Дякуємо доповідачам за такі цікаві та змістовні доповіді!


Круглий стіл «Результати ЗНО – 2021: завдання, виклики та перспективи»

 20 вересня 2021 р. на базі Харківської академії неперервної освіти відбувся круглий стіл «Результати ЗНО – 2021: завдання, виклики та перспективи» в рамках регіонального освітнього проєкту «Підвищення конкурентоспроможності випускників закладів ЗСО Харківської області в умовах викликів сучасної системи освіти». Під час роботи круглого столу було окреслено питання особливості підготовки та проведення ЗНО з шкільних предметів, проаналізовано результати ЗНО-2021, визначено проблеми та недоліки й запропоновано шляхи їх усунення.

ХАНО організувала робочі групи для аналізу результатів і вироблення рекомендацій для вчителів, як покращити підготовку учнів до Зовнішнього незалежного оцінювання. До складу робочих груп увійшли в.о. завідувача кафедри історії України, к.і.н., доц. Мартинова І.С. та доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії, к.геогр.н., доц. Некос С.В, вчителі, які працюють у закладах загальної середньої освіти Харкова та Харківської області, серед яких значний відсоток випускників історичного факультету.


«Ніч науки - 2021» на історичному факультеті

18 вересня 2021 року під патронатом в.о. Харківського міського голови Ігоря Терехова відбулась «Ніч науки в Харкові - 2021». До проведення загальноміського заходу долучилась також кафедра суспільно-економічних дисциплін та географії з виставкою колекції мінералів, яку гідну представив кандидат географічних наук, доцент Лоцман Павло Ігоревич. Учні із задоволенням слухали розповідь викладача про історію експонатів, їх фізичні та хімічні властивості, особливості генезису тих чи інших видів мінералів, а також задавали питання та отримували на них ґрунтовні відповіді.


Екскурсія з оглядом оборонних споруд гордища і колишніх розкопів

15 вересня 2021 року здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 1 та 2 років навчання спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) історичного факультету відвідали екскурсію до селища Мохнач Зміївського району Харківської області.

Екскурсія з оглядом оборонних споруд городища і колишніх розкопів супроводжувалася лекцією доцента кафедри історії України, завідувача археологічної лабораторії Володимира Колоди про історію створення та дослідження цього городища. Обід був організований на місці табору Середньовічної археологічної експедиції ХНПУ імені Г.С. Сковороди з чаєм, який приготували на багатті. Під чайок продовжилася бесіда про експедиційне життя-буття, цікаві випадки, знахідки та таємниці Мохначанського городища.

А потім прогулянка продовжилися до Суворівського джерела – місцева природна пам’ятка. П’ятикілометрова прогулянка вздовж полів до залізниці закріпили бажання здобувачів потрапити наступного літа до експедиції на реальну польову практику.


Вивчаємо ландшафтне профілювання на практиці!

7 липня 2021 року здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 1 та 2 років навчання спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) історичного факультету селище Гайдари Зміївського району Харківської області для відпрацювання практичних навичок з ландшафтного профілювання.

Керівник групи (кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії, гарант ОП «Географія в закладах освіти» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) Павло Лоцман)  ознайомив здобувачів з методикою проведення ландшафтної зйомка території та збору матеріалу для складання тематичних карт і карт агроекологічних, ландшафтно-оціночних, геоекологічних.


Добро починається з тебе!

2 липня 2021 року здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) Аліна Сидоренко успішно пройшла І рівень Харківської міської школи волонтерів «Active Volunteer Association of Kharkiv». «Школа волонтерів» – це два місяці навчання (тренінги, практики, ігрові ситуації), знайомство із лідерами думок та командою однодумців. А також час, проведений із користю для себе та свого розвитку.

Довідка: AVA – це міська школа волонтерів та об’єднання молоді Харкова, яка сприяє розвитку міста та популяризує волонтерство, учасники та співорганізатори наймасовіших заходів міста: концерти, фестивалі, марафони тощо.

Детальніше про ініціативу за посиланням


Табірна практика добігає кінця

25 червня 2021 року здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 року навчання 34 групи спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) історичного факультету завершили проходження літньої практики у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. З приємною ностальгією студенти будуть згадувати дні, проведені на свіжому повітрі в оточенні активних та непосидючих дітлахів.

Літня табірна практика – це чудова нагода ознайомитися з умовами функціонування оздоровчого табору, навчитися включати кожну дитину в цікаву справу та здійснювати виховну роботу з дітьми, враховуючи специфіку табірної зміни.


7 червня 2021 р

7 червня 2021 року кандидат географічних наук,  доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії Юлія Муромцева пройшла та виконала усі вимоги курсу підвищення кваліфікації «Робота у СДО MOODLE (базовий рівень)» обсягом 30 годин, про що отримала відповідний сертифікат.


Картографія отримує нове життя в роботах практикантів

25 травня 2021 року завершилась картографічна практика для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 2 року навчання 23 групи спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) історичного факультету (керівник практики: кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії Павло Лоцман). У цьому році здобувачі відвідали селище Мохнач Зміївського району Харківської області.

Мета цієї практики — закріплення теоретичних знань про закономірності будови і розвитку географічної оболонки, природні умови і природні ресурси, роль оболонки в життєдіяльності людей; набуття здобувачами навичок проведення польових географічних спостережень.

У цьому році практика зазнала деяких змін, було включено нові маршрути для ще більш повного і комплексного вивчення природи та культурних особливостей Харківської області.


Нагородження переможців конкурсу «Студент року – 2020»

24 травня 2021 року на історичному факультеті ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбулось урочисте нагородження номінантів загальноуніверситетського конкурсу «Студент року – 2020».

Вітаємо здобувачку вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 року навчання 34 групи спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) з перемогою у номінації «Громадський діяч»! Аліна – активістка Спілки студентів та молоді історичного факультету, заступник старости академічної групи, учасниця університетського клубу читців, лауреат та переможець міських та університетських конкурсів «Студентська весна».

Бажаємо Аліні наснаги та наполегливості для нових звершень!


Засідання студентського наукового гуртка «Мандрівник»

21 квітня 2021 року відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії: «Мандрівник» (науковий керівник гуртка: кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії Павло Лоцман).

Тема засідання: «Тенденції розвитку українського туризму: діловий туризм». 

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 1 та 3 років навчання спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) підготували змістовні доповіді та цікаві презентації, які було заслухано та обговорено на засіданні гуртка. Серед них наступні:

 1. Особливості та специфіка розвитку ділового туризму в Україні та Європі (доповідачка: Марина Резенькова, 34 група).
 2. Аутсорсинг у сфері корпоративного ділового туризму: світовий досвід впровадження (доповідачка: Софія Кіккас, 13 група).
 3. Розвиток концептуального підходу до визначення ділового туризму (доповідачка: Ярослава Синицька, 34 група).
 4. Інфраструктурні ресурси індустрії ділового туризму в Україні (доповідачка: Софія Краснік, 13 група).

Дякуємо доповідачкам за такі цікаві виступи на актуальну тему, а всім присутнім за активну наукову дискусію.


Відбулась ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Географія та туризм»

26 лютого 2021 року на базі кафедри географії та методики викладання географії історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди відбулась IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Географія та туризм», яка була присвячена актуальним питанням сучасної географічної науки та туризмознавства. Цього року учасники конференції мали змогу прийняти участь у таких секційних засіданнях конференції:

 1. Нові виклики та тенденції освіти у галузі географії, краєзнавства та туризму.
 2. Географічні проблеми сталого розвитку та екологічної безпеки.
 3. Проблеми фізичної географії.
 4. Соціально-економічні та демографічні проблеми сучасності.
 5. Історико-культурна спадщина та рекреаційно-туристичний потенціал України.
 6. Тенденції розвитку туристичної галузі в Україні та світі.

Під час роботи конференції було розглянуто освітні тенденції і проблеми дистанційного навчання у галузях географії, краєзнавства та туризму, проблеми природокористування, екологічної безпеки, фізичної та економічної географії, висвітлено питання про стан і розвиток туризму в світі та Україні, в т.ч. за умови карантинних обмежень.

З науковими напрацюваннями учасників конференції можна ознайомитись за посиланням


І Міжнародна інтернет – конференція «Екологічна безпека – сучасні напрямки та перспективи вищої освіти»

25 лютого 2021 року кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри географії та методики викладання географії Юлія Муромцева взяла участь у І Міжнародній інтернет-конференції «Екологічна безпека – сучасні напрямки та перспективи вищої освіти», яка проходила на базі Навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Під час роботи конференції учасники розглянули питання екологічної безпеки компонентів довкілля, галузей виробництва та всіх складових життєдіяльності людини. Основним напрямком роботи конференції було обговорення питань щодо підготовки фахівців у закладах вищої освіти України у галузі екологічної безпеки.

У результаті роботи конференції викладач отримала сертифікат учасника, а також опублікувала свою статтю «Науково-методологічні основи підготовки фахівців у галузі екологічної безпеки» у збірнику матеріалів конференції.

Ознайомитись з науковими напрацюваннями учасників конференції можна за посиланням


27 грудня 2020 р.

27 грудня 2020 р. Гуцан Т.Г. спільно зі студенткою Сопітько І.О. прийняла участь у XІ-ій Міжнародній науково-практичній Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард-2020» на базі Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу НТУ «ХПІ», тема «Вплив всесвітньої пандемії на економіку України».


З грудня 2020 року по березень 2021 року на кафедри проходять стажування професори та доценти кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних відносин та кафедри економіки та маркетингу.


У 2020 році всі викладачі кафедри, з метою підвищення кваліфікації, пройшли стажування в університетах України та за кордоном:

Зеленько О.О. – стажування у Вищому Семінаріумі Духовного університету UKSW (м.Варшава, Польща). Тема: «Академічна доброчесність: виклики сьогодення» та стажування в ХНУ імені В.Н.Каразіна на кафедрі міжнародного бізнесу та економічної теорії. Тема: «Особливості викладання економічних дисциплін здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти».

Ночвіна І.О. - стажування у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», на кафедрі загальної економічної теорії. Тема: «Транснаціоналізаційні процеси в умовах глобалізації та їх вплив на інноваційний розвиток економіки України», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії, тема: «Особливості викладання економічних дисциплін здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти».

Гуцан Т.Г. - стажування у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», мета: підвищення ефективності професійної діяльності на основі вивчення досвіду організації навчального процесу щодо впровадження інноваційних методів і технологій навчання економічних дисциплін, Сумський державний університет, програма ПК «Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle».

Рядинська І.А. - стажування на кафедрі управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу»  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, тема «Менеджмент в освіті».


Засідання студентського наукового гуртка «Мандрівник»

19 жовтня 2020 року відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри географії та методики викладання географії «Мандрівник» (науковий керівник гуртка: кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та методики викладання географії Павло Лоцман).

Тема засідання: «Особливості розвитку спортивного туризму в Україні та Європі». 

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 1–3 років навчання спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) підготували змістовні доповіді та цікаві презентації, які було заслухано та обговорено на засіданні гуртка. Серед них наступні:

 1. Проблеми розвитку спортивно-туристичної діяльності в регіонах України (доповідачка: Аліна Сидоренко, 34 група).
 2. Спортивний туризм як педагогічна технологія навчання та виховання учнів 10-11 класів (доповідач: Станіслав Макогон, 23 група).
 3. Моделювання інфраструктури розвитку спортивного туризму: європейські підходи та українські практики (доповідачка: Єлизавета Гужва, 23 група).
 4. Спортивно-оздоровчий туризм на Харківщині (доповідачка: Олександра Конопліна, 13 група).

Дякуємо усім присутнім за активність, а доповідачам за цікаві думки!


17 жовтня 2020 року


12 жовтня 2020

Сьогодні студенти-географи 3 курсу історичного факультету на заняттях з "Краєзнавства і туризму" спробували себе у ролі гідів-екскурсоводів. Провели оглядову екскурсію містом, пройшли вулицями Сумською, Гоголя, відвідали та доповіли про станцію метро Університет, оперний театр та театр ім. Пушкіна, Дзеркальний струмінь, пам'ятники Т.Г. Шевченку, м'ячу, 7 чудес Харкова, завітали до храмів Жон Мироносиць та римо-католицької Церкви Успіння Пріснодіви Марії.


23 вересня 2020

Під час навчання курсу "Краєзнавство і туризм" студенти-географи 3 курсу історичного факультету відвідали екскурсію "Мистецтво Слобожанщини". Центральна площа міста, новий фонтан, Госпром, центр Культури і мистецтва Харкова та Єрмілов центр у будівлі Харківського національного університету ім. В. Каразіна. Студенти ознайомилися з роботами сучасних митців Слобожанщини і України. Теплі враження від дитячих робіт з виставки "Файна мозаїка" та різнобарвні враження й асоціації від виставки "Тримайся коріння".


Засідання студентського наукового гуртка «Мандрівник»

19 травня 2020 року відбулося в online-режимі засідання студентського наукового гуртка кафедри географії та методики викладання географії «Мандрівник» (науковий керівник гуртка: кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та методики викладання географії Павло Лоцман).

Тема засідання: «Перспективи розвитку етнічного туризму в Україні». 

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 1 та 2 років навчання спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) підготували змістовні доповіді та цікаві презентації, які було заслухано та обговорено на засіданні гуртка. Серед них наступні:

 1. Етно-готелі – новий тренд у розвитку етнічного туризму України (доповідачка: Валерія Сніжко, 13 група).
 2. Соціокультурні ресурси Харківської області як фактор розвитку етнічного туризму в регіоні (доповідач: Олексій Греков, 23 група).
 3. Нематеріальна духовна спадщина українців як основа етнічного та культурного туризму (доповідачка: Наталія Колодич, 13 група).

Дякуємо доповідачкам за такі цікаві доповіді та яскраві презентації, а слухачам за активну роботу та плідну наукову дискусію!


Підбито підсумки фестивалю StudVesna – 2020

5 квітня 2020 року відбулось урочисте нагородження переможців та лауреатів загально університетського конкурсу – фестивалю художньої творчості StudVesna – 2020 #OnlineFest. Перемогу у номінації «За участь у фестивалі» здобувала студентка 2 курсу 24 групи спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) історичного факультету Аліна Сидоренко. Колектив кафедри географії та методики викладання географії вітає Аліну зі здобутою перемогою та бажає запалу та натхнення на ще більші творчі успіхи!


30 березня 2020 р

30 березня 2020 року кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та методики викладання географії Світлана Некос взяла участь у вебінарі «Doing the Communicative Approach Online: Motivating students to speak», який проводився з ініціативи освітнього центру «Macmillan Education», про що отримала відповідний сертифікат.

Запис вебінару доступний за посиланням


Засідання студентського наукового гуртка «Мандрівник»

30 березня 2020 року відбулося в online-режимі засідання студентського наукового гуртка кафедри географії та методики викладання географії «Мандрівник» (науковий керівник гуртка: кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та методики викладання географії Павло Лоцман).

Тема засідання: «Туристично-рекреаційні ресурси України. Основні віхи розвитку туристичної індустрії України». 

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 2 та 3 років навчання спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) підготували змістовні доповіді та цікаві презентації, які було заслухано та обговорено на засіданні гуртка. Серед них наступні:

 1. Стан сфери туризму та рекреації в Україні: ретроспективний аналіз (доповідач: Макогон Станіслав, 23 група).
 2. Економіка і управління в сфері туризму та рекреації: регіональний аспект (на прикладі Харківської області) (доповідачка: Марина Резенькова, 34 група).
 3. Перспективи використання кластерного підходу у сфері туризму та рекреації (доповідачка: Олена Скорогод, 23 група).
 4. Значення кліматичних карт України для рекреації та туризму (доповідачка: Аліна Сидоренко, 34 група).

Дякуємо доповідачам за такі цікаві та змістовні доповіді!


26 березня 2020 р

26 березня 2020 року кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та методики викладання географії Світлана Некос взяла участь у вебінарі «Moving your instruction online – fast!», який проводився з ініціативи освітнього центру «Macmillan Education», про що отримала відповідний сертифікат.

Запис вебінару доступний за посиланням


Відбулась ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Географія та туризм»

26 лютого 2020 року на базі кафедри географії і методики викладання географії історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди відбулась ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Географія та туризм», яка була присвячена актуальним питанням сучасної географічної науки та туризмознавства. Цього року учасники конференції мали змогу прийняти участь у таких секційних засіданнях конференції:

 1. Тенденції сучасної освіти у галузі географії, краєзнавства та туризму.
 2. Сталий розвиток та ефективне природокористування.
 3. Тенденції розвитку туристичної галузі в Україні та світі.
 4. Туризм та соціально-економічний розвиток регіону.
 5. Соціально-економічні та географічні проблеми сучасності.

Під час роботи конференції було розглянуто освітні тенденції в галузях географії, краєзнавства та туризму, проблеми природокористування, фізичної та економічної географії, висвітлено питання про стан і розвиток туризму в світі та Україні.

З науковими напрацюваннями учасників конференції можна ознайомитись за посиланням


Нагородження переможців конкурсу «Студент року – 2019»

30 січня 2020 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди відбулось урочисте нагородження номінантів загальноуніверситетського конкурсу «Студент року – 2019».

Вітаємо студентку 2 курсу 24 групи спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) з перемогою у номінації «Студентський куратор»! Аліна – активістка Спілки студентів та молоді історичного факультету, заступник старости академічної групи, учасниця університетського клубу читців, студентський куратор для 13 групи історичного факультету спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія).

Бажаємо Аліні наснаги та наполегливості для нових звершень!


Відбувся районний етап Всеукраїнського конкурсу МАН

З 28 листопад 2019 року по 7 грудня 2019 року доценти кафедри географії та методики викладання географії Стадник О.Г., Піткевич В.В., Муромцева Ю.І. разом з магістрантами-географами історичного факультету Забєліним О., Гончаровим О., Чепєгіним І. прийняли участь у проведенні І, ІІ і ІІІ турів І-го районного етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості № 1 Харківської міської ради» висловив глибоку подяку викладачам  кафедри географії та методики викладання географії та студентам університету за надання допомоги проведенні конкурсу.


Всеукраїнський форум студентства у Харкові «Що я тут забув?»

16 листопада 2019 року студентка 2 курсу 24 групи спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) історичного факультету Аліна Сидоренко відвідала Всеукраїнський форум студентства «Що я тут забув?», який відбувся в UNIT.City Kharkiv за підтримки Молодіжної ради при Харківському міському голові.

Мета івенту – показати український та зарубіжний досвід ефективного функціонування органів студентського самоврядування. На заході будуть присутні представники з більш ніж 30 самоврядувань з більш ніж 15 міст України для обміну досвідом, обговорення проблем студентства та пошуків шляхів подолання.


Навіть у студентів бувають підвищення кваліфікації!

12 листопада 2019 року студентки 2 курсу 24 групи спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) історичного факультету Аліна Сидоренко та Єлизавета Олефіренко відвідали тренінг, який відбувся з ініціативи Спілки студентів та молоді Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Дівчата відвідали і прослухали блок тренінгів на тему: «Основи лідерства», «Соціальний інтелект», «Робота в команді: як працювати, щоб не повбивати».

Бажаємо, щоб отриманні знання та навички обов’язково знайшли використання у практичній діяльності!


24 вересня 2019 р

24 вересня 2019 року студентки 2 курсу 24 групи спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) історичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди Аліна Сидоренко, Марина Резенькова, Єлизавета Олефіренко, Ярослава Синицька та Катерина Босяченко долучились у якості волонтерів до загальноуніверситетського свята «Посвята у сковородинівці –  2019».


Хороша людина. Вирощена в Україні.

7-9 липня 2019 року студентка 2 курсу 24 групи історичного факультету спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) Аліна Сидоренко увійшла до складу волонтерського корпусу на П’ятій національній (не)конференції для шкільних педагогів EdCamp Ukraine – 2019, яка цього річ проходила у місті Харків.

Цього року подія була привчена питанню: «Що і як ми можемо робити в освіті, щоб зрощувати майбутніх громадянок і громадян України хорошими людьми?», тому і лозунг зустрічі мав назву: «Хороша людина. Вирощена в Україні».


3 червня 2019

23 травня у пріміщенні «Karazin student hall» відбувся Урочистий Захід нагородження переможців Студентського конкурсу на кращу авторськуекскурсію «Відкриваймо Харківщіну». Вітаємо студентку магістратури Семененко Анастасію з дипломом учасника.


Відзначено кращих студентів – географів!

16 травня 2019 року на історичному факультеті відбулось урочисте церемонія, присвячена Міжнародному Дню науки.

Почесні грамоти від ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України Івана Федоровича Прокопенка за активну участь у наукових закладах факультету та університету та з нагоди Міжнародного дня науки отримали студентки 1 курсу 14 групи спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) історичного факультету Марина Резенькова та Аліна Сидоренко.

Вітаємо дівчат з відзнаками та бажаємо ще більших наукових досягнень!


Дебют першокурсників – 2019

25 березня 2019 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди відбувся традиційне для сковородинівців свято «Дебют першокурсників – 2019». У цьому році активну участь у підготовці до цього конкурсу взяли студенти історичного факультету. Ми вітаємо студентів 1 курсу 13 групи спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) Станіслава Макогона та Владиславу Макарову зі здобутим І місцем в огляді першокурсників «Дебют – 2019» та бажаємо натхнення, подальшої творчої активності, завзяття та наполегливості для подальших творчих злетів!


15 лютого 2019 р

15 лютого 2019 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка завершився ІІІ Всеукраїнський студентський турнір з філософії. Колектив кафедри географії та методики викладання географії вітає з перемогою (І місце) студентку історичного факультету спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) Анастасія Семененко.

Бажаємо Анастасії ентузіазму для подальших наукових звершень!


Всеукраїнський конкурс захисту робіт МАН

З 24 листопад 2018 року  по 8  грудня 2018 року представники професорсько-викладацього складу кафедри географії та методики викладання географії (кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри Валерій Піткевич, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри Юлія Муромцева, кандидат географічних наук, доцент, професор кафедри Олександр Стадник) разом зі студентами 4-го курсу історичного факультету прийняли участь у проведенні І, ІІ і ІІІ турів І-го районного етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості № 1 Харківської міської ради» висловив глибоку подяку викладачам  кафедри географії та методики викладання географії та студентам університету за надання допомоги у проведенні конкурсу.


26 листопада 2018 р

 Студенти історичного факультету відвідали шахтарський завод легкого машинобудування, відвідали виробництво і поспілкувалися з фахівцями компанії, які розповіли, як організовано виробництво на заводі і як проводиться контроль якості продукції в Україні.


27 вересня 2018 р.

З днем туризму!

Заняття з культурології та географії туризму у магістрів історичного факультету ХНПУ ім. Г.С.Сковороди проходили сьогодні в галереї "АВЕК" та Єрмілов-центрі. Студенти відвідали унікальну виставку артефактів Трипільської культури, стародавні предмети якої входять до колекції Feldman Family Museum, а також ознайомилися з сучасним мистецтвом на виставці Предмети. Гамлет Зінківський та Bob Basset.


18 липня 2018

Cтуденти 2 і 3 курсів навчання успішно пройшли географічну підготовку під керівництвом Муромцевoї Юлії Ігорівни , Стадника Олександра Григоровича, Некос Світлани Володимирівни. Кожен день практики був насичений цікавими і пізнавальними пригодами, виїзними маршрутами і новими знайомствами. Адже річна географічна практика включає в себе не тільки кваліфіковану підготовку, а й дослідницьку, пошукову діяльність, зустрічі з професійними гідами, вченими, викладачами вищої освіти і безпосереднє спілкування з ними. Практичні заняття включають розвиток ініціативи і самооцінки студентів при індивідуальних і групових завданнях вивчення окремих об'єктів, звітність, збір матеріалів для досліджень і тематичний збірник. Підведення підсумків практики відбудеться у вересні 2018 року в рамках звітної наукової конференції для викладачів і студентів історичного факультету ХНПУ ім. Г.С. Сковорода.


61002, м . Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, к. 308

тел.(057) 700-48-01 (деканат)

e-mail: kaf_ecteor@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедри

Зеленько Олександр Олегович

кандидат економічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.