Освітня діяльність кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя


Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка».

Спеціальність 014 Середня освіта «Музичне мистецтво».

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво».

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі музично-інструментальної підготовки вчителя у 2020/2021 навчальному році:

 1. Основний музичний інструмент
 2. Додатковий музичний інструмент
 3. Теоретичні основи музичного тезауруса
 4. Музичний інструмент за кваліфікацією
 5. Практикум за кваліфікацією
 6. Методика викладання дисциплін кваліфікації 
 7. Наукове дослідження магістра
 8. Науково-дослідна практика магістра
 9. Науково-педагогічна практика магістра
 10. Методичне керівництво науково-дослідною практикою
 11. Дитяче музичне виконавство
 12. Диригування
 13. Колективні форми музикування
 14. Оркестровий клас
 15. Оркестрове виконавство
 
(кафедра музично-інструментальної підготовки вчителя)
(кафедра музично-інструментально підготовки вчителя)

Силабуси зі спеціальності 025 Музичне мистецтво. Рівень вищої освіти - магістерський. Освітня програми «Музичне мистецтво»

 1. Філософія освіти
 2. Психологія
 3. Педагогіка
 4. Теоретичні основи музичного тезаурусу раб програма 
 5. Фахова компетентність викладача музичного мистецтва
 6. Іноземна мова
 7. Методика викладання дисциплін кваліфікації
 8. Методологія наукових досліджень
 9. Інформаційні технології  у сучасній музичній культурі
 10. Музичний інструмент за кваліфікацією
 11. Диригування за кваліфікацією
 12. Історія виконавського мистецтва
 13. Концертмейстерське виконавство за кваліфікацією
 14. Оркестрове виконавство
 15. Практикум за кваліфікацією
 16. Постановка голосу
 17. Виробнича практика
 18. Науково-дослідна практика
 19. Науково-педагогічна практика

61166, м. Харків,
пров. Фанінський, 3-в, к.406.
(станція метро «Наукова»)
тел. (057) 702-15- 26
E-mail:
 

Матвєєва Ольга Олександрівна,

доктор педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.